Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Stanislav Gross

Schůze: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 4 (23. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 10 (19. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 12, část č. 14 (19. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 31
část č. 33 (9. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR
část č. 21 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

část č. 1 (12. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 6 (12. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 7
část č. 6 (9. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 18
část č. 41 (7. 12. 1993)

Bod č. 25
části č. 45-46 (8. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
části č. 48-49 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 17
část č. 12 (16. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XVIII. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence, podle sněmovního tisku 783
část č. 25 (24. 3. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 13
části č. 6-7 (31. 5. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

Bod č. 3
část č. 4 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 15 (29. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
části č. 18-19 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 16 (3. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (3. 11. 1994)

Bod č. 24
část č. 25 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 44 (13. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 20 (8. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 43 (13. 12. 1994)

Bod č. 29
část č. 52 (14. 12. 1994)

Bod č. 44
část č. 63 (15. 12. 1994)

Bod č. 50
část č. 64 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 1 (7. 2. 1995), část č. 21 (9. 2. 1995)

XXXIII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 25-26 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 3 (14. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 15, část č. 18 (15. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 22 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 5 (18. 4. 1995), část č. 8, část č. 14 (19. 4. 1995), části č. 21-22 (20. 4. 1995)

Bod č. 4
část č. 3 (18. 4. 1995)

XXV. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 29 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 1 (23. 5. 1995), část č. 20 (25. 5. 1995), části č. 31-32, část č. 36 (26. 5. 1995)

XVII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 12 (24. 5. 1995)

Bod č. 33
část č. 31, část č. 39 (26. 5. 1995)

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
část č. 37 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995), část č. 39 (27. 6. 1995), část č. 68 (29. 6. 1995), část č. 70 (30. 6. 1995)

Bod č. 11
část č. 26 (22. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 66 (29. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 33 (27. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 45 (28. 6. 1995)

XXV. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi
část č. 47 (28. 6. 1995)

Bod č. 36
části č. 55-56, část č. 68 (29. 6. 1995)

Bod č. 39
část č. 67 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 1, část č. 6 (25. 7. 1995)

I. Žádost Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy o souhlas k trestnímu stíhání poslance Parlamentu České republiky Jana Vika
část č. 1 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

části č. 1-2 (26. 9. 1995), část č. 30 (28. 9. 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
část č. 5 (26. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
část č. 28 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 1 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 1 (31. 10. 1995), část č. 26 (2. 11. 1995), část č. 33 (3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
části č. 2-3 (31. 10. 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504
část č. 26 (2. 11. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
část č. 18, část č. 26 (2. 11. 1995)

XIX. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996", podle sněmovního tisku 1889
část č. 27 (2. 11. 1995)

Bod č. 29
část č. 37 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

části č. 1-2 (5. 12. 1995), část č. 40 (12. 12. 1995)

VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297
část č. 4 (5. 12. 1995)

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení
část č. 23 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 30 (8. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
část č. 36 (12. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

části č. 1-2 (6. 2. 1996), část č. 10 (7. 2. 1996), část č. 48 (14. 2. 1996)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2083) - prvé čtení
část č. 11 (7. 2. 1996)

LXXXXVIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení
část č. 16 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení
část č. 12 (24. 4. 1996)

XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 16 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP