Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Gerta Mazalová

Schůze: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 2 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 16 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 12 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 4 (23. 3. 1993)

VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období
část č. 8 (23. 3. 1993)

Bod č. 24
část č. 18 (25. 3. 1993)

Bod č. 27
část č. 20 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 3 (20. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 17 (21. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 22 (21. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 33 (22. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 35 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 12 (19. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 18, část č. 20, části č. 24-25 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 44 (21. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 12 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 28 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 37 (10. 7. 1993)

Bod č. 39
část č. 44 (10. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 51 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 6-7 (14. 9. 1993), část č. 11 (15. 9. 1993)

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky
část č. 13 (15. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
části č. 9-10 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
část č. 24 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (2. 12. 1993), části č. 20-21 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 33 (3. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 43 (8. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 48 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 34 (18. 2. 1994)

XXXXII. Návrh na změny ve složení stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 39 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 7 (22. 3. 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 19 (24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 24 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 17, část č. 19 (28. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 29 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 2 (31. 5. 1994)

Bod č. 13
část č. 7 (31. 5. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16 (2. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 25 (2. 6. 1994)

XXIV. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva
část č. 26 (2. 6. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

část č. 2 (8. 9. 1994)

Bod č. 3
části č. 3-4 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 9. 1994)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 14 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 8 (2. 11. 1994)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 15 (3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 39 (13. 12. 1994), část č. 47 (14. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 32 (9. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 20 (16. 3. 1995)

Bod č. 26
části č. 23-24 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 22 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 33 (26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

XVII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 12 (24. 5. 1995)

XXI. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1647
část č. 13 (24. 5. 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 16, část č. 18 (25. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 25, část č. 29 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 10 (21. 6. 1995), část č. 40, část č. 42 (27. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 8 (20. 6. 1995), část č. 29 (23. 6. 1995)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny
část č. 35 (27. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 56, část č. 60 (29. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 5 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 23 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 3
části č. 5-6 (31. 10. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
část č. 18 (2. 11. 1995)

XXVIII. Návrh poslanců Hany Lagové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1853
část č. 37 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení
část č. 21 (7. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
část č. 7 (6. 12. 1995)

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 16 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXV. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2093) - prvé čtení
část č. 12 (7. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 8 (13. 3. 1996)

18. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, č. 171 o noční práci, 1990, podle sněmovního tisku 2032 - druhé čtení
část č. 15 (13. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
části č. 33-34 (15. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083
část č. 4 (23. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 6 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP