Středa 15. září 1993

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci především poděkovat panu Lomovi za odpověď, kterou sice nemohl pomoci vyřešit daný problém, ale kterou velmi přesně definoval všechny legislativní vady, které brání nejenom v tomto konkrétním případě, ale v řadě případů podobných řešení problému, který se od té doby ukázal jako problém i v jiných lokalitách. Čili potvrdil oprávněnost interpelace. S ohledem na to, že tímto všichni, kteří chtějí, získali podklady k tomu, aby mohli předložit příslušné návrhy, byl smysl interpelace splněn, a proto s odpovědí souhlasím a děkuji za ni.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi a otevírám rozpravu k této odpovědi. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím a navrhuji následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Petra Loma na interpelaci Jozefa Wagnera ve věci zastavení provozu jeslí v Litoměřicích, Plešivecká ulice, uvedenou v tisku 334 A."

Kdo je pro přijetí takového usnesení, ať zvedne ruku jedná se o hlasování č. 103.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Toto usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 87 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Eduarda Zemana ve věci privatizace podniku Lira Český Krumlov tisk 336. Odpověď se předkládá jako tisk 336 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou. Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu k této odpovědi. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Eduarda Zemana ve věci privatizace podniku Lira Český Krumlov, uvedenou v tisku 336 A."

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku jedná se o hlasování č. 104.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 78 pro, nikdo proti, 9 se zdrželo.

Ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci poslance Eduarda Zemana ve věci privatizace poliklinik České Budějovice sever a jih - tisk 337. Odpověď se předkládá jako tisk 337 A. Táži se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? Ne. Děkuji za vyjádření a otevírám rozpravu k této odpovědi. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci Eduarda Zemana ve věci privatizace poliklinik České Budějovice Sever a Jih, uvedenou v tisku 337 A."

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku. Jedná se o hlasování č. 105.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 36 pro, 42 proti, 13 se zdrželo.

Pokusím se navrhnout opačné usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance E. Zemana ve věci privatizace poliklinik České Budějovice sever-jih, uvedenou v tisku 337 A."

(č. 106) Kdo je pro přijetí takovéhoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 51 pro, 30 proti, 9 se zdrželo.

Je prosím přítomen pan kolega Unger? Ano. Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Ungera ve věci vyřízení konkurenčního privatizačního projektu č. 1120 v privatizaci vodáren a kanalizací České republiky - tisk 354. Odpověď se předkládá jako tisk 354 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.) Ano, děkuji za vyjádření a otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu uzavírám a než dám hlasovat, dovolil bych si na vlastní žádost provést odhlášení a požádat přítomné poslance o novou prezentaci, abychom pracovali skutečně s hlasy těch, kteří jsou přítomni. Prezentováno je v tomto okamžiku 79 kolegů a kolegyň, sněmovna je tedy usnášení schopná.

Slyšeli jsme kladné vyjádření k odpovědi, rozprava byla uzavřena a já navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Jaroslava Ungera ve věci vyřízení konkurenčního privatizačního projektu č. 1120 v privatizaci vodáren a kanalizací České republiky, uvedenou v tisku 354 A. "

Jedná se o hlasování č. 107.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku.

Kdo je proti,

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení byl schválen poměrem hlasů 76 pro, 1 proti, 8 se zdrželo.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Ungera ve věci přidělování státního občanství přesídleným volyňským Čechům, tisk 355. Odpověď se předkládá jako tisk 355 A.

Prosím pana poslance, aby se vyjádřil, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ano.) Ano, děkuji a otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jaroslava Ungera ve věci přidělování státního občanství přesídleným volyňským Čechům uvedenou v tisku 355 A."

Jedná se o hlasování č. 108.

Kdo je pro přijetí takovéhoto usnesení, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato v poměru hlasů 78 pro, nikdo proti a 9 se zdrželo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci zamítnutí privatizačního projektu firmy EKO- Elektra, s.r.o. Kroměříž - tisk 358. Odpověď se předkládá jako tisk 358 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ne.) Nepovažuje, děkuji za vyjádření a otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci zamítnutí privatizačního projektu firmy EKO-Elektra, s.r.o. Kroměříž, uvedenou v tisku 358 A."

Jedná se o hlasování č. 109.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 22 pro, 41 proti, 27 se zdrželo.

Navrhnu opačné usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci zamítnutí privatizačního projektu firmy EKO-Elektra, s. r. o. Kroměříž, uvedenou v tisku 358 A."

Jedná se o 110. hlasování.

Kdo je pro přijetí takovéhoto usnesení, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 50 pro, 20 proti, 20 se zdrželo.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci udělení státního občanství na základě výjimky ze zákona - tisk 359. Odpověď se předkládá jako tisk 359 A.

Prosím pana poslance, aby se vyjádřil i k této odpovědi, zda ji považuje za uspokojivou? (Ano.) Ano, děkuji a otvírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci udělení státního občanství na základě výjimky ze zákona, uvedenou v tisku 359 A."

Jde o hlasování č. 111.

Kdo je pro přijetí takovéhoto usnesení, ať zvedne ruku.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Toto usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 81 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi.

Ministr dopravy Jan Stráský odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci čistoty a kulturnosti vybavení rychlíků a expresů osobní přepravy Českých drah - tisk 362. Odpověď se předkládá jako tisk 362 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Ano. Děkuji za vyjádření a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra dopravy Jana Stráského na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci čistoty a kulturnosti vybavení rychlíků a expresů osobní přepravy Českých drah, uvedenou v tisku 362 A." (č. 112)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení byl schválen poměrem hlasů 78 pro, 1 proti, 4 poslanci se zdrželi.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci možného většího podílu vojenských složek na obecním rozpočtu tisk 367. Odpověď se předkládá jako tisk 367 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Ano. Pan kolega Vyvadil vyjadřuje souhlas s odpovědí. Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci možného většího podílu vojenských složek na obecním rozpočtu, uvedenou v tisku 367 A. " (č. 113)

Kdo je pro přijetí takovéhoto návrhu usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení byl schválen poměrem hlasů 78 pro, 1 proti, 7 kolegů se zdrželo.

Pan kolega Jaroslav Novák není přítomen, proto projednání odpovědi na jeho interpelaci odkládám.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci nepřiznaného poskytnutí bezúročné půjčky, o kterou bylo žádáno ministerstvo zemědělství vedením Státního statku Kolín v likvidaci - tisk 369. Odpověď se předkládá jako tisk 369 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Jiřího Drápely ve věci nepřiznaného poskytnutí bezúročné půjčky, o kterou bylo žádáno ministerstvo zemědělství vedením Státního statku Kolín v likvidaci, uvedenou v tisku 369 A." (č. 114)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Toto usnesení bylo přijato poměrem hlasů 74 pro, nikdo proti, 5 poslanců se zdrželo.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jana Kryčera ve věci situace zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou ve vztahu ke stavbám komplexní bytové výstavby po vydání zákona č. 10/1993 Sb. - tisk 331. Odpověď se předkládá jako tisk 331 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Ano. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jana Kryčera ve věci situace zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou ve vztahu ke stavbám komplexní bytové výstavby po vydání zákona č. 10/1993 Sb., uvedenou v tisku 331 A." (č. 115)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů pro 60, 4 proti, 14 poslanců se zdrželo.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslanců Petra Kavana, Gerty Mazalové a Jiřího Bílého ve věci dořešení regulace cen tepelné energie - tisk 332. Odpověď se předkládá jako tisk 332 A.

Považují páni poslanci odpověď za uspokojivou? (Ano.)

Ano. Děkuji za vyjádření a otevírám rozpravu. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslanců Petra Kavana, Gerty Mazalové a Jiřího Bílého ve věci dořešení regulace cen tepelné energie, uvedenou v tisku 332 A. " (č. 1.1 6)

Kdo je pro přijetí takovéhoto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení byl schválen poměrem hlasů 88 pro, nikdo proti, 2 poslanci se zdrželi.

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý odpověděl na interpelaci poslance Tomáše Sojky ve věci Průmyslového zápočtového ústavu - tisk 373. Odpověď se předkládá jako tisk 373 A.

Obdržel jsem písemné stanovisko pana poslance Sojky, kde vyjadřuje svůj souhlas s odpovědí.

Otevírám rozpravu k této odpovědi. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Tomáše Sojky ve věci Průmyslového zápočtového ústavu, uvedené v tisku 373 A."

Budeme hlasovat. (č. 117)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů:

Pro bylo 88 hlasů.

Proti nebyl nikdo.

Zdrželi se 3 poslanci.

Ministr pro hospodářskou soutěž Stanislav Bělehrádek odpověděl na interpelaci poslance Tomáše Sojky ve stejné věci. Já mám stejné souhlasné vyjádření pana poslance Tomáše Sojky. Otevírám tedy rozpravu i k této odpovědi. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka na interpelaci poslance Tomáše Sojky ve věci Průmyslového zápočtového ústavu, uvedenou v tisku 373 B."

Budeme hlasovat. (č. 118)

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů:

Pro bylo 84 poslanců.

Proti nebyl nikdo.

Zdrželo se 6 poslanců.

Pan poslanec Vik též nebyl přítomen.

Ministr kultury Jindřich Kabát odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci zneuctění památníku obětí nacismu v Terezíně - tisk 379. Odpověď se předkládá jako 379 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve své interpelaci jsem vyjádřil své pobouření nad zhanobením hrobů 300 tisícům obětí nacistického násilí v Terezíně, který provedli sudečtí Němci. Jako odpověď od pana minstra mi bylo sděleno, že se jedná o drobné nedorozumění, které snad již příští rok se možná opakovat nebude. Domnívám se, že suverénní stát, který nechá hanobit památníky takovýchto obětí v době, kdy na jiné části světa daleko odsud se staví pomníky obětem holocaustu, je naprosto nemístné. Způsob, kdy pan ministr v podstatě kryje ředitele muzea, který takovéto zvěrstva provozuje, považuji za urážku statisíců českých obětí 2. světové války. Proto s odpovědí nesouhlasím. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šolerovi a otevírám rozpravu. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra kultury Jindřicha Kabáta na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci zneuctění památníku obětí nacismu v Terezíně, uvedenou v tisku 379 A. "

Budeme hlasovat. (č. 119)

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů:

Pro bylo 36 poslanců.

Proti bylo 28 poslanců.

Zdrželo se 19 poslanců.

Navrhnu opačné usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Jindřicha Kabáta na interpelaci poslance Jiřího Šolera ve věci zneuctění památníku obětí nacismu v Terezíně, uvedenou v tisku 379 A. "

Budeme hlasovat. (č. 120)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat, a to poměrem hlasů:

Pro bylo 40 poslanců.

Proti bylo 32 poslanců.

Zdrželo se .10 poslanců.

Poslanci, kterých se týkají zbývající odpovědi, nejsou přítomni buď na schůzi, nebo v této místnosti. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Bachna.

Poslanec Petr Bachna: Před dalším hlasováním žádám novou prezentaci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: K dalšímu hlasování dojde v průběhu dalšího bodu vzhledem k tomu, co jsem konstatoval, že další kolegové - Vik, Orgoníková a Jaroslav Novák - nejsou přítomni. Dostavil se však pan poslanec Štěrba, můžeme projednat ještě jednu interpelaci. Z toho důvodu jsem povinen vyhovět žádosti pana kolegy Bachny a prosím vás, abychom se znovu zaprezentovali.

Hlásí se ještě paní kolegyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Mám tam ještě jednu interpelaci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O slovo se hlásí kolega Hrdý.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP