Stenografický zápis 59. schůze, 12. července 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Leo Luzar


198. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1000 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Benda


102. Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1019/ - třetí čtení

Poslanec Václav Votava
Poslankyně Miloslava Vostrá


171. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO /sněmovní tisk 1121/

Poslanec Václav Klučka
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Alexander Černý
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Vácha
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Černý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Ivan Gabal
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Miroslav Kalousek


92. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec František Adámek
Poslanec Jiří Junek
Poslankyně Nina Nováková
Senátorka Anna Hubáčková
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Procházka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 987/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Lukáš Pleticha
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Lukáš Pleticha


87. Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti) /sněmovní tisk 1005/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc


95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 999/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno od 13.43 do 13.45.)


135. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Kolovratník


139. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník


195. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


196. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


197. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 14.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník


139. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník


195. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


196. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


197. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu

Místopředseda PSP Petr Gazdík


41. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1108/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ivan Adamec
Senátorka Jitka Seitlová


40. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 943/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Zdeněk Papoušek
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1101/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura


33. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1089/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Petr Kudela
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Zbyněk Stanjura


194. Návrh poslance Bohuslava Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1086/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředseda PSP Petr Gazdík


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 959/6/ - vrácený Senátem

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Senátor Jiří Růžička
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Petr Kořenek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslankyně Ivana Dobešová
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Petr Kořenek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech
Poslankyně Ivana Dobešová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec František Vácha
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Senátor Jiří Růžička
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP