(12.50 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Takže já, pokud chceme bojovat s korupcí i u soudů, tak se přimlouvám za to, ať ty úplatné soudce pozavíráme. Ať jim to dokážeme a klidně je pozavíráme a zbavíme taláru, protože není nic horšího v této společnosti než úplatný policista, úplatný státní zástupce a úplatný soudce. Pokud je úplatný politik - a možná takoví taky jsou - je to žalostné, ale nenadělá takovou paseku jako policista nebo policejní orgán, státní zástupce nebo soudce. Já myslím, že na řadu z vás se obracejí občané voliči právě s problémy, které mají s úplatnými státními zástupci, policejními orgány nebo bohužel někdy také soudci.

Takže já bych vás požádal, abychom podpořili návrh A8 a nechali tu kompetenci soudit problematiku dopravních nehod a dopravních trestných činů na Praze 2, kde s tím mají po několik desítek let svoji zkušenost, a v případě, že máme podezření, že ti soudci, popř. státní zástupci nejsou čistí, tak abychom proti nim bojovali prostředky trestního práva, to znamená, dokázali jim to, svlékli je z taláru, popř. je poslali do vězení jako každého jiného korupčníka.

Takže to je jeden z těch bodů, o kterém se kolegové předřečníci Martin Plíšek ani Marek Benda nezmínili a já upozorňuji, je to hlasování číslo pět podle procedury, pozměňovací návrh ústavněprávního výboru A8. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové, poté pan místopředseda Vondráček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, původně jsem nechtěla vystupovat, proto pouze faktická poznámka. Budu se snažit velice rychle. Aby nezaniklo v těch hlasech, které teď kriticky zmiňují pozměňovací návrhy, to podstatné a tím je určitě samotná novela občanského soudního řádu, tak jak byla předložena Ministerstvem spravedlnosti, která přináší řadu důležitých, a já si troufnu říct koncepčních změn, které umožní, aby naše soudy, třeba pokud jde o institut dovolání, pracovaly efektivněji. Pokud jde o věcnou příslušnost, aby odpovídala stavu věci, aby napříště krajské soudy mohly projednávat a rozhodovat věci přeměny právnických osob, zavedení poplatku jistoty v případě opakovaných podání, návrhy na předběžné opatření, a mohla bych pokračovat. Čili na to bych ráda upozornila, že samotná novela občanského soudního řádu opravdu je důležitá a je třeba ji přijmout v zájmu zefektivnění našeho soudnictví. To za prvé.

A za druhé nesouhlasím s tím, co řekl můj předřečník, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, poslanec Vondráček, pokud jde o příslušnost specializovaného soudu pro Prahu 2 na dopravní věci. Naopak na území hlavního města Prahy tato anomálie již nemá své opodstatnění, a i jak jsem hovořila třeba s předsedou Městského soudu a s dalšími představiteli justice, kteří působí v oblasti soudů v hlavním městě Praze, tak i oni sami už vnímají, že jde o jistý relikt minulosti a že na místě není. Takže já rozhodně doporučuji v tomto ohledu zvednout ruku pro zrušení té speciální příslušnosti Prahy 2 v dopravních věcech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové i za dodržení času k faktické poznámce a nyní s řádnou přihláškou pan místopředseda Radek Vondráček. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedající. Předmětem diskuse byl i pozměňovací návrh, který jsem předložil svým jménem, který samozřejmě byl připravován po odborné diskusi a na základě potřeb rezortu spravedlnosti a na základě potřeb justice. My tady se změnou jednacího řádu už zavádíme takový pořádek, že se nám tu do jisté míry opakuje diskuse z druhého čtení. Já to respektuji, zkrátka ta nejméně čtrnáctidenní prodleva má i tento vedlejší efekt, že se argumenty opakují.

Já jsem se tady ale doslechl o zásadní nesystémovosti, o zásadní změně kompetencí a ten popis absolutně neodpovídá tomu, co to ve skutečnosti je. Tak pro ty, kteří jsou otevření ještě před hlasováním ve třetím čtení a chtějí se nad tím zamyslet: Prosím vás, principem toho pozměňovacího návrhu je pouze to, že se snažíme pomoci těm soudům, částečně je odbřemenit. Soudy vymáhají tyto pohledávky v rámci daňového řádu, nebo postupu dle daňového řádu, vymáhají si je samy, každý soud má své vlastní postupy, kdy část se obrátí na soukromého exekutora, kterého vybere ve výběrovém řízení, a část si to vymáhá svými zaměstnanci. Je tady personální roztříštěnost, je tady regionální roztříštěnost, zbytečně to zvyšuje náklady na vymáhání a snižuje se efektivita. Vy máte poměrně podrobnou důvodovou zprávu k tomu pozměňovacímu návrhu, že tady je rostoucí trend, co se týče nevymahatelnosti, nebo se nedaří vymáhat ty pohledávky. Jde o to, pomoci těm zaměstnancům soudů, kteří o to zájem mají, kteří jsou často v nízké platové třídě, nemají odpovídající kvalifikaci, a ty jednotlivé úkony v rámci vymáhacího řízení jsou poměrně komplikované, jsou to komplikované právní úkony. A máme tady připravenou organizaci, která je na to personálně vybavená a může to efektivně a centrálně vymáhat. To si od toho slibujeme. A samozřejmě jestliže se to bude vymáhat z jednoho místa, tak dojde k úspoře personální, protože už si to nebude každý soud dělat sám. A máme tu nejednotný postup, který by se měl sjednotit, máme tu personální úspory a doufáme, že i zvýšení efektivity.

Vůbec to nebylo ani na vteřinu myšleno jako nějaký zásadní přesun kompetencí. Ta diskuse vznikla až zde ve Sněmovně. Já jsem rád, že ústavněprávní výbor při tom svém opakovaném stanovisku, když už zřejmě účast na výboru byla pozitivnější, podpořil tento pozměňovací návrh. Prosím vás, nejedná se o zásadní změnu kompetencí, kterou by si tady uvařili dva ministři v rámci druhého čtení. Je to věc, která se v justici debatuje už dlouho, je to věc, o kterou soudy v podstatě nestojí, aby vymáhaly tyto pohledávky. Jsou to různé nezaplacené pořádkové pokuty, jsou to soudní poplatky, které se třeba opomněly vymoci nebo nebyly zaplaceny předem. Stávají se různé věci v rámci civilního procesu. Takže všechny tyhle věci by se centrálně vymáhaly z pohledu státu v rámci Celní správy odborníky, profesionály.

Tak já vás prosím, abyste to vzali v potaz, abyste si vyslechli tu druhou polovinu oproti tomu, co tady znělo ze strany pravicové opozice. Já to respektuji, já ty argumenty znám a jenom jsem považoval za nutné, abyste si vyslechli taky druhou polovinu, jak to ve skutečnosti je. Že cílem je pomoci těm soudům odbřemenit a zajistit efektivní vymáhání těchto pohledávek, u nichž neustále roste trend, že se neplatí. A ty tabulky máte k dispozici v důvodové zprávě.

Děkuji všem, kteří udrželi pozornost a kteří mě slyšeli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Vondráčkovi. Nyní faktická poznámka předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury a poté přihlášený pan poslanec Marek Benda. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem pana místopředsedu Vondráčka poslouchal, budu zvažovat argumenty, ale mám takovou docela obyčejnou otázku. Dlouho se diskutuje, dlouho se to připravuje - proč to nebylo ve vládním návrhu zákona? Proč to neprošlo Legislativní radou vlády a vládou, když je to dlouhodobě diskutováno, odborná veřejnost s tím souhlasí, my vlastně chceme pomáhat. To pan ministr nevěděl, že chce pomáhat, když to bylo ve vládě, když to ministerstvo chystalo? Proč jste to tam nedal, pane ministře? Pokoušel jste se o to? A jaký byl výsledek vaší debaty s vašimi koaličními partnery? To by mě zajímalo.

A i kdybych přijal ten argument, že chceme někomu něco ulehčit a chceme zavést 220 nových pracovních pozic, tak proč je to Celní správa? Taky to mohl být někdo úplně jiný, mohl bych jmenovat různé jiné, kteří podle mě s tím nemají nic společného. Kromě toho - a to se logicky nabízí - je to v rámci rezortu hnutí ANO, zůstane to doma, nebudeme to dávat nikomu jinému. Ale třeba - já si počkám na tu odpověď, až se dozvím, jak to bylo na vládě. Nebo jestli si pan ministr vzpomněl až potom, kdy to poprvé neprošlo ústavněprávním výborem, že chce pomáhat. To jste měl pomáhat, pane ministře, už na vládě a přesvědčit své vládní kolegy a ministry. Pak bych tomu argumentu kladl větší důraz než dneska. Takhle se nabízí to jednoduché vysvětlení - domluvil si to pan ministr spravedlnosti s bývalým ministrem financí, taky to byl dřív váš podřízený, taky byl vyslán ten expert z Ministerstva financí, který převzal spravedlnost, tak možná jste se už tehdy na těch financích domluvili. Já nevím, ale je to divné, když je to tak dlouhodobé (upozornění na čas), systémové, že to nebylo ve vládním návrhu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP