(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 59. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně a členové vlády. Pan poslanec Antonín bez udání důvodu, pan poslanec Miloš Babiš - zahraniční cesta, paní poslankyně Balaštíková - pracovní důvody, pan poslanec Benešík od 9.30 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Böhnisch - rodinné důvody, paní poslankyně Černochová - osobní důvody, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Grebeníček - zahraniční cesta, pan poslanec Grospič - osobní důvody, paní poslankyně Chalánková - zdravotní důvody, pan poslanec Chalupa - zdravotní důvody, pan poslanec Janulík - zahraniční cesta, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, pan poslanec Komárek do 10.15 hodin - zdravotní důvody, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, paní poslankyně Němcová do 10. hodiny bez udání důvodu, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Okleštěk - rodinné důvody, paní poslankyně Putnová - osobní důvody, pan poslanec Schwarz - rodinné důvody, pan poslanec Schwarzenberg do 13 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, pan poslanec Vozka - zdravotní důvody a pan poslanec Zemánek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér od 15.30 hodin - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek od 16.45 hodin - pracovní důvody, pan vicepremiér Brabec od 16. hodiny - pracovní důvody, pan ministr Havlíček - zahraniční cesta, pan ministr Jurečka od 14. hodiny - pracovní důvody, pan ministr Ludvík - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - pracovní důvody, ale ten je přítomen, paní ministryně Šlechtová - pracovní důvody, pan ministr Štech do 16. hodiny - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

My bychom měli zahájit jednání pevně zařazenými body 102 a 92, nicméně vidím zde několik přihlášek k pořadu schůze. Nejprve pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. My jsme včera v prvním čtení projednali sněmovní tisk 1000, komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi Kanadou a Evropskou unií. Jak jsem byl informován, tak výbory, kterým jsme přikázali tento tisk, by jej měly projednat v tomto týdnu, a já proto navrhuji zařadit nový bod na pořad této schůze - návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 1000. Bylo by dobré, abychom zkrátili lhůtu na projednání tak, abychom na poslední naší schůzi v září mohli absolvovat druhé čtení této dohody. Navrhuji tedy tento bod zařadit jako první dnes.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit k pořadu schůze včera přerušený bod ministra obrany číslo 171, působení sil Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku, sněmovní tisk 1121, v prvním čtení, a to na dnešek středu 12. 7. jako druhý bod našeho jednacího dne po již pevně zařazeném bodu číslo 102, ale de facto by to byl třetí bod, pokud projde návrh kolegy Sklenáka. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, rozumím tomu. Pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Dovoluji si požádat o pevné zařazení bodu 193, což je vládní návrh zákona o státním rozpočtu, tisk 1100, třetí čtení, a to na pátek jako první bod. Je to vlastně začlenění kapitoly Úřadu pro kybernetickou bezpečnost do zákona. Není tam žádný pozměňovací návrh, takže předpokládám, že to bude mít rychlý průběh. Děkuji. (V sále panuje značný ruch.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. (K řečništi přichází poslanec Luzar.) K pořadu schůze? Prosím. Pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych pouze rád vaším prostřednictvím uvedl na pravou míru informaci kolegy Sklenáka o dnešním jednání zahraničního výboru, který dle jeho názoru bude projednávat sněmovní tisk 1000. Další jednání zahraničního výboru není naplánováno, na kterém by mohl být. A jak požadoval zkrácení lhůty, tedy nevím, které jednání výboru garančního měl na mysli. Dnešní jednání zahraničního výboru má již pevně stanovený program. Bude probíhat ve 14.10, a tudíž není možno na něj zařadit jednání sněmovního tisku 1000. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Nicméně mám za to, že návrh kolegy Sklenáka je hlasovatelný, protože není v rozporu s jednacím řádem.

Zeptám se, kdo se dále hlásí k pořadu schůze. Pokud další přihlášky nejsou, tak budeme hlasovat. Kolegyně a kolegové, já prosím o klid a věnujte pozornost jednotlivým návrhům.

Ještě pan poslanec Kučera má kartu číslo 71.

 

Teď budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sklenáka, který navrhuje zařadit nový bod, který by zněl zkrácení lhůty na projednání sněmovního tisku 1000, a pan poslanec Sklenák si přeje toto zařadit jako první bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 166. Přihlášeno je 136, pro 101, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

Pan předseda Faltýnek navrhuje, abychom bod 171, což je působení sil a prostředků Ministerstva obrany, zařadili na dnešek jako teď už třetí bod po bodu 102.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 167. Přihlášeno je 141, pro 102, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

A ještě pan poslanec Votava - bod 193 pevně zařadit na pátek jako první bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 168. Přihlášeno je 143, pro 131, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

To byly všechny hlasovatelné návrhy. Námitky nevidím, takže v tom případě budeme pokračovat podle upraveného pořadu schůze.

 

Prvním bodem je právě bod navrhovaný panem předsedou Sklenákem, to znamená

 

198.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání
sněmovního tisku 1000 ve výborech Poslanecké sněmovny

Já bych tento bod otevřel a požádám pana předkladatele, aby tento bod uvedl. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Tak jak jsem avizoval při návrhu na zařazení tohoto bodu, abychom mohli projednat komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou, sněmovní tisk 1000, na poslední schůzi v září, tak by bylo potřeba zkrátit lhůtu. A pokud jsem mylně uvedl, že zahraniční výbor by měl tento tisk projednat, tak se omlouvám, já jsem tuto informaci dostal. Nicméně si myslím, že je nepodstatné, jestli je na programu tento bod dnes, nebo bude někdy v následujících dnech či týdnech. Proto jak se otevře obecná rozprava, tak navrhnu zkrácení této lhůty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Obecnou rozpravu otevírám. Pan poslanec Luzar, který se tím ujímá i role zpravodaje.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za tuto vděčnou roli. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, včera jsme tady byli svědky debaty k sněmovnímu tisku 1000. Samozřejmě ty všechny výhrady, které jsem tady přednášel, bych taky rád přednesl na zahraničním výboru, který je garanční tohoto tisku. A jak jistě uznáte, za hodinu dnešního jednání zahraničního výboru, které dneska probíhá, to samozřejmě stihnout nelze. Pokud zkrátíte lhůtu, nevím, jak dalece se podaří naplnit zahraničnímu výboru ambici navrhovatele tuto lhůtu zkrátit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP