Stenografický zápis 59. schůze, 13. července 2017


(Jednání zahájeno v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Štětina


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005) /sněmovní tisk 1012/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Dana Váhalová


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015) /sněmovní tisk 1013/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Roman Váňa


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015) /sněmovní tisk 1028/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Rom Kostřica
Poslankyně Dana Váhalová


69. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016 /sněmovní tisk 1048/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Pavel Plzák


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru /sněmovní tisk 1051/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Roman Sklenák


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu /sněmovní tisk 1111/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Roman Procházka


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu /sněmovní tisk 1112/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille /sněmovní tisk 1113/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Roman Procházka
Místopředseda PSP Radek Vondráček


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole. /sněmovní tisk 1114/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Roman Procházka


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu /sněmovní tisk 1115/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Roman Procházka


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu /sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Roman Procházka
Poslankyně Jana Fischerová


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu /sněmovní tisk 1117/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Roman Procházka


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks & Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk /sněmovní tisk 1118/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Roman Procházka


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 688/ - druhé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr vlády ČR Jan Chvojka


32. Návrh poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1020/ - druhé čtení

Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Milan Brázdil
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vít Kaňkovský


45. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států /sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Mexiku dne 12. února 2016 /sněmovní tisk 788/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Miloslava Vostrá


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990), podepsaný dne 25. listopadu 2014 ve Varšavě /sněmovní tisk 795/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Karel Rais


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Ašchabádu dne 18. března 2016 /sněmovní tisk 805/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Miloslava Vostrá
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


190. Ústní interpelace

Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Lorencová
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Jana Lorencová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jaroslav Holík
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo v 16.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP