Sněmovní tisk 1019
Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Votava, Jaroslav Klaška, Ondřej Benešík, Adolf Beznoska, Jiří Dolejš, František Laudát, Petr Gazdík, Karel Rais (vzal podpis zpět 24. 2. 2017)) předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Votava V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1019/0 dne 3. 2. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2017 jako tisk 1019/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 185/17, PID KORNAJFAEWG5.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. René Číp a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1657).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1019/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1019/3, který byl rozeslán 7. 6. 2017 v 17:41.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1019/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 173, usnesení č. 1750).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 293/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel, pojištění zákonné odpovědnosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)