Sněmovní tisk 1101
Novela z. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1101/0 dne 21. 4. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 229/17, PID KORNAHVGXM4C.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Martin Novotný a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 1761).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ceny, kalkulace, regulace trhu, řízení cen

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)