(11.00 hodin)
(pokračuje Gabal)

Ale zásadně platí: jestliže se některý z našich spojenců cítí ohrožen, jsme povinni mu poskytnout podporu, pokud máme podobnou podporu dostat my v případě ohrožení. Historicky jsme se několikrát dostali do té situace, tak víme, jak je to důležité.

A zda je zdůvodněný pocit ohrožení našich spojenců? V době pekingské olympiády někdo zaútočil na Gruzii. V době sočské olympiády někdo zaútočil na Krym a pak na východní Ukrajinu. Na východní Ukrajině jezdí větší tanková ruská síla, než máme my svou vlastní. A někdo tam dokonce dokázal sestřelit i civilní letadlo s nevinnými cestujícími. Myslím si, že je dost důvodů, aby se naši spojenci v Pobaltí báli, a je dost důvodů jim v tom strachu podporu poskytnout. My to podpoříme jako klub všichni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Žádnou další přihlášku do všeobecné rozpravy nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova pana ministra. Prosím, pane ministře. Případně poté pan zpravodaj.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný, jenom v podstatě nelze nereagovat na některé věty, které tady padly. Já se pokusím o docela snad jednoduchou rekapitulaci toho tématu.

Tak my jsme členy Aliance, jsme členy Aliance dobrovolně. Ta Aliance funguje podle určitých pravidel. Čtyři členské země - naši partneři, naši spojenci - požádaly o pomoc. Rozhodlo se na varšavském summitu na úrovni předsedů vlád a hlav členských států, že tomu tak bude, že se tomu bude říkat EFP program a že jednotlivé členské státy jsou žádány o příspěvky, že ta čtyři praporová uskupení budou vedena Brity, Kanadou, Německem a Spojenými státy, a ať ostatní členské země k tomu přispějí. Zdá se mi nemyslitelné, aby se Česká republika něčeho takového nezúčastnila.

Co je toto uskupení? To je zhruba 1 200 mužů, vážení. 1 200 mužů krát čtyři. V září bude poblíž polských a běloruských hranic cvičení ruské armády, jmenuje se Západ 2017 a zúčastní se ho 80 000 vojáků. Já nemusím mít příliš velkou fantazii na to, abych se při tom množství kybernetických útoků, narušení vzdušného prostoru, narušení výsostných vod pobaltských zemí, abych jim věřil legitimitu jejich obav. Kdokoli z vás, milé kolegyně a milí kolegové, tam zavítá a s kýmkoli, prakticky s kýmkoli promluví, tak uslyší, že ty obavy jsou, a nejenom kvůli těm velmi dramatickým historickým reminiscencím. Nejen kvůli nim. Takže já si nedovedu představit, že by Česká republika, která chce a očekává nějaké bezpečnostní záruky ze strany Aliance vůči sobě samé, že by v tuto chvíli nějakým způsobem váhala a neparticipovala na tom. My tím totiž samozřejmě vytváříme podmínky pro naši vlastní bezpečnost. To pro ty nejpragmatičtější z vás.

Já bych souhlasil snad s jedinou větou, která padla tady z levé strany politického spektra, a to je, že naše odpovědnost je obrovská. Je. Protože když my tady budeme couvat, když tady budeme váhat, když tady budeme kalkulovat, tak nepočítejme s tím, že nám někdo někdy v nějaké nouzi na pomoc přijde.

A chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří tento materiál podpoří, ale nejenom těm, ale i podporu našeho členství v Alianci, protože - a to je snad na tom to nejpodstatnější - je to podpora naší příslušnosti k demokratickému prostoru západní Evropy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se pana zpravodaje na závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Víte, člověk se neustále učí. Učí se pokoře, učí se klidu, učí se naslouchat i názorům, se kterými nemusí zrovna souhlasit, a nevyvozovat z toho žádné své emotivní reakce a závěry. Jednu poznámku k rozpravě si dovolím.

Tento náš parlament byl natolik demokratický při rozhodování o zastupování delegací, že v delegaci parlamentního shromáždění máme zástupce komunistické strany. Nikdo proti tomu neprotestuje, všichni s tím souhlasí. Já si jenom přeju, aby z jednání tohoto parlamentního shromáždění se měli možnost členové, i členové klubu seznámit s věcmi, které parlamentní shromáždění projednává. Já si jenom přeju, aby poslední seminář, který proběhl v Kyjevě minulý týden, kde se hodnotily věci vztahu mezi Ukrajinou a Ruskem a bezpečnosti Ukrajiny, došel sluchu členů klubu KSČM.

V rozpravě vystoupilo 33 lidí, z toho 30 lidí s technickou poznámkou, což je velmi dobré, že to jednací řád obsahuje, jinak bychom možná seděli ještě dneska večer. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podobné a táži se, kdo se hlásí o slovo. Já vás požádám, pane zpravodaji, abyste odkázal na návrh usnesení výboru v podrobné rozpravě, abych o něm potom mohl dát hlasovat.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Odkazuji tedy na návrh, který jsem už přečetl a se kterým jsem celou Sněmovnu seznámil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji přihlášku pana ministra životního prostředí? Ne, není tomu tak. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, v tom případě končím podrobnou rozpravu a i zde se táži pana ministra a pana zpravodaje, zda chcete závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování. A hlasování budou dvě, přičemž pro hlasování o bodu 1 je potřeba nastavit kvorum na počet hlasů 101. Přečtu návrh usnesení, o kterém dám hlasovat, a požádám o nastavení kvora na 101. Děkuji.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO v období od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019 v celkovém počtu do 290 osob."

Eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o první části usnesení a já zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 174, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti 34. S tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní dám hlasovat o druhé části usnesení, bodu číslo 2, a to zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO v roce 2018, a to nejpozději do 30. června 2019, o působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku v rámci Předsunuté posílené přítomnosti NATO v roce 2019, a to nejpozději do 30. června 2020."
Přihlásit/registrovat se do ISP