(11.40 hodin)
(pokračuje Adámek)

Já netvrdím, že všichni jsou proti, pochopitelně, to ani není možné. Nicméně, jak už jsem zde hovořil, když Česká komora architektů a např. Hospodářská komora, kterou taky jistě nebudeme podezírat z nějakého lobbismu, tak prostě... Ten dopis jste, předpokládám, všichni dostali. Myslím si, že jít a schvalovat normu, o které vím - a já jsem o tom přesvědčen -, že není dobrá a že bude potřebovat v nejbližší době novelu, nepovažuji za správné.

Děkuji vám. (Ozývá se potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Junek, připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Junek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl jenom vystoupit s krátkou obhajobou svého malého, drobného pozměňujícího návrhu. Nicméně i na základě toho, co tady bylo řečeno mým předřečníkem, a vůbec co teď občas zaznívá okolo tohoto zákona, tak bych přece jenom chtěl aspoň maličko říct něco na jeho obhajobu.

Já mám pocit, že to, co tady zaznívá, je až dost jakoby v takové akademické rovině a obyčejný člověk se v tom jen stěží vyzná. Koneckonců i teď přítomnost ve sněmovně mi asi dává za pravdu, že to není téma, které by nějak hýbalo společností. (Řada lavic prázdných, dle tabule přihlášeno 165.) Ale já si myslím, že by právě bylo dobré aspoň na několika věcných příkladech říct, co konkrétně ten zákon přinese, co konkrétně bude pro občany znamenat. Tak alespoň pár těch věcí.

Mně osobně vlastně jako občanovi se mj. na tom zákoně líbí, že nově přichází s možností kompenzací vlastníkům nemovitostí v památkových zónách a rezervacích. Laicky řečeno, mnozí to znáte, máte dům na náměstí, v historickém centru, v památkové zóně, ten dům není památkou, ale i tak přijde památkář a řekne vám: chcete si vyměnit okna, ta okna nemůžou být plastová, musí být dřevěná. Ta jsou pochopitelně dražší. Takže my tomu vlastníkovi dáváme nějakou povinnost, ale už mu neříkáme, kde na to má vzít. Dneska nově ten zákon umožní to, že stát bude moci nějakým způsobem případně tyto zvýšené náklady kompenzovat. Takže to je konkrétní příklad, jak ten zákon mění dosavadní zvyklosti nebo tu dosavadní právní normu.

Na druhou stranu zase všichni známe příklady, kdy máme vlastníky památek, kteří je záměrně nechávají chátrat, nechávají je dojít takového stavu, kdy prakticky už nezbývá nic jiného, než je demolice. Majitel sice zaplatí pokutu, ale je spokojený, protože se té z jeho pohledu nežádoucí památky zbavil. I toto nově zákon odstraňuje. Kromě sankce pokuty tam vnáší i nové věci, kdy budeme moci toho vlastníka nějakým způsobem přimět k tomu, aby se o památku lépe staral a aby to neskončilo právě tou demolicí a pouze zaplacením pokuty. Takže to je zase takový jeden konkrétní příklad, co nového ten zákon přináší.

Dalších nových věcí je tam celá řada. Mně osobně se např. líbí i to, že jsou jasně definovaná pravidla pro určité profese, které mají v rámci památkové péče dělat nějaká rozhodnutí. Hodně diskutovaná jsou pravidla pro pracovníky, kteří vytvářejí tzv. SHP - stavebně historické průzkumy. Já si myslím, že je zcela v pořádku, že člověk, který má dát vyjádření např. k tomu, kdy se vede řízení, zda má být některá památka zbavena té ochrany památky, tak když k tomu má někdo vydávat vyjádření, má k tomu vypracovat stavebně historický průzkum, tak si myslím, že je zcela v pořádku, že tento člověk má mít nějaké vzdělání, má mít nějakou praxi, má zkrátka doložit nějaká kritéria. To si myslím, že je zcela v pořádku, že to nemůže dělat jen tak někdo.

Takže to jsou některé konkrétní věci, které jsem tady chtěl zmínit, co třeba ten nový zákon přináší.

Já asi dál nebudu zdržovat, nicméně musím reagovat na ten příklad kolegy poslance Adámka teď s tím vyvlastněním. Je to opravdu zcela absurdní příklad. Představa toho, že nejdříve potenciální památku někdo zničí, tzn. ten panelový dům že vlastně zničí tím, že ho zateplí a vytrhá ta původní jádra atd., a pak teprv přijde památkář a prohlásí to za památku, tu zničenou památku, tak to je opravdu zcela absurdní a takhle to nefunguje. Navíc když se tady bavíme o vyvlastnění, tak procesně ten zákon je podřízen zákonu o vyvlastňování, takže to není jen tak, že si někdo přijde a bude vyvlastňovat. To jsou prostě jen takové zkratky, kterými chceme spíš lidi strašit, a málokdo si to ověří. Ale zkrátka zaznělo to v Poslanecké sněmovně, ať se všichni leknou, že budou chodit památkáři, prohlašovat jim jejich obydlí za památky a budou jim to vyvlastňovat. Takže tak to určitě není a byl bych rád, abychom takovéhle pseudoargumenty nepoužívali.

Co se týká mého pozměňujícího návrhu, je to jen takový drobný, malý pozměňující návrh, řekl bych takový krůček, malý úkrok v zákoně a velký krok pro archeology. Já už jsem o tom mluvil ve druhém čtení. Jde zkrátka jen o to, že zákon přináší tzv. projekty záchranných archeologických výzkumů, kde archeologové musí dopředu říct, jaké metody budou používat, v jakém rozsahu atd., což si myslím, že do jisté míry je v pořádku u velkých plošných výzkumů. Na druhou stranu, jak už jsem tady ve sněmovně zmiňoval, asi to není zcela v pořádku, nebylo by to dobré při drobných liniových stavbách, při nějakých výkopech, byla by to zbytečná administrativní zátěž. A myslím si, že když do určité plochy tuto povinnost pro archeology ze zákona vyjmeme, tak se nic nestane a jim to ulehčí práci. Takže bych vás případně požádal o podporu tohoto svého pozměňujícího návrhu, který je ve vašich materiálech pod písmenem G. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Nina Nováková a připraví se paní poslankyně Hubáčková. Prosím.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak říkal pan poslanec Junek, je trošku škoda, že my, kteří se návrhem zákona zabýváme opravdu už asi dva roky, vám teď nemáme moc příležitost říct a doporučit, které pozměňovací návrhy byste třeba mohli podpořit, protože je vás tady málo, prostě proto, že většina poslanců už dneska přišla s nějakým názorem - to zameteme pod stůl, odmítneme to, nebo to podpoříme. Ještě dnešního rána jsme dostali další vyjádření tady zmíněné Hospodářské komory. Já si dovolím, ačkoliv v mnohých věcech nesouhlasím s tím, co říkal pan poslanec Junek vaším prostřednictvím, pane předsedající, ani vaším prostřednictvím, pane předsedající, co říkal pan poslanec Adámek, přesto jsem mírně optimističtější než asi většina z vás. Zkusila bych doporučit jeden z pohledů.

Když dostaneme vyjádření velice vážených a jaksi renomovaných organizací, asociací, sdružení, měla by následovat ihned otázka, kterou verzi toho tzv. památkového zákona jste četli, na kterou verzi reaguje ta která asociace. Protože dámy a pánové, je třeba říct - a v tom bychom měli být asi spravedliví jak k práci poslanců, tak i k práci pracovníků Ministerstva kultury - ten zákon se v tom dlouhém procesu projednávání trošku změnil. A já na rozdíl od některých jiných si nemyslím, že se změnil k horšímu. My jsme např. ve výboru podpořili řadu drobných změn, které právě zákon skutečně vylepšují.

V čem nemohu souhlasit s vyjádřením pana ministra, to můžu bez prostřednictví pana předsedajícího, je, že je nějaké nebezpečí, že si pozměňovací návrhy odporují. No samozřejmě když si odporují, tak z nich jeden projde, druhý neprojde, to si myslím, že na tom už obrovskou práci odvedl pan poslanec Procházka jako zpravodaj tohoto tisku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP