(16.40 hodin)
(pokračuje Kudela)

Zároveň však každý rok dojde k úsporám ve veřejných rozpočtech u sedmi tisíc orgánů veřejné moci v celkové výši 1 260 milionů korun, a to tak, že náklady na částečný úvazek právního specialisty orgánu veřejné moci ve výši 15 tisíc korun měsíčně, tyto náklady se ušetří. 15 tisíc korun měsíčně u sedmi tisíc orgánů veřejné správy. To chci vidět. Taky chci znát, kdo to doplatí, pokud k této úspoře nedojde.

Na hospodářském výboru proti pozvánce nedošlo ke stanovení harmonogramu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Při projednávání se navíc někteří poslanci předháněli v návrzích, jak tento materiál posunout bez druhého čtení na hospodářském výboru přímo na plénum Poslanecké sněmovny.

Kolega Kolovratník (nesrozumitelné) dovolím citovat - tak děkuji, můj příspěvek, jednoznačně budu v roli zpravodaje i poslance i člena hospodářského výboru podporovat tento návrh, to mohu předkladatelům, nebo zástupci předkladatelů avizovat a mohu slíbit, že budu potit krev za to, abychom to stihli, ten návrh se mi líbí. Budu volně citovat - také se mu líbí demoverze systému. Usnesení hospodářského výboru, jak jej citoval kolega Kolovratník, že hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijat tento návrh zákona v předložené podobě, odhlasovalo 10 poslanců pro, Kudela byl proti.

Abych tedy nezůstal nic dlužen práci na tomto sněmovním tisku, tak v podrobné rozpravě navrhnu pozměňovací návrh. Nemám ambici ani sílu napravit všech 19 výtek vlády. Jenom pokud by měl být návrh zákona přijat, tak navrhuji některé výtky vlády vyslyšet.

K této právní normě musím říci, že Ministerstvo vnitra podle zákona 309 ze dne 11. listopadu 1999 postupuje. Sbírku zákonů a mezinárodních smluv vede, ale podle mě stylem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, anebo jiným přirovnáním od našich kolegů ze Slovenska, pane bože, jenom daj ľahko.

Závěrem chci říci, že se mi myšlenka provázanosti právních předpisů líbí. Lituji však, že Ministerstvo vnitra tuto oblast asi dlouhodobě - slovo dlouhodobě vytučňuji a pětkrát podtrhuji - dlouhodobě zanedbává. Zpochybňuji však tuto formu a zvolený postup. Domnívám se však též, že jako privátní projekt by Hospodářská komora takovou službu svým členům klidně mohla provozovat a že na to ani nepotřebuje zákon.

V podrobné rozpravě jsem se přihlásil k podání pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kudelovi. Teď máme dvě přednostní práva - pana zpravodaje a pana ministra spravedlnosti. Pan ministr spravedlnosti nyní s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi připojit se k varovnému hlasu, který tady zaznívá vzhledem k tomuto návrhu. Chápu dobrý úmysl, který za ním stojí, ale je to cesta do pekel, která bývá dlážděna dobrými úmysly. A toto je přesně ten případ.

Pan poslanec Kudela tu už hovořil o tom, že ten návrh vytváří duplicity. Ale on je ve své podstatě duplicitou jaksi sám o sobě. Abyste to pochopili, musím říct tři věty z teorie práva, asi tak tři. Co to je zákon? Zákon je soubor norem. Co to je norma? Norma je uložení povinnosti při splnění nějaké hypotézy, což znamená, že v zákoně není nic jiného než právě soubor povinností. Takže když se říká, že přílohou zákona má být seznam povinností, které ten zákon ukládá, tak se tím říká, že přílohou zákona má být ten zákon, protože pokud je v zákoně něco jiného než povinnost, tak to tam nemá co dělat.

Věřím, že se nad tím jistě zamyslíte a že nebudeme přijímat zákon, kterým by se ukládalo, aby přílohou zákonů byly zákony. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti. A nyní s přednostním právem v obecné rozpravě pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak ode mě reakce na teď předřečníky. Vezmu to v časové ose pozpátku.

Pan ministr Pelikán říká, že přílohou zákona má být zákon. Tak já to tedy rozhodně nechápu. My říkáme v té novele, v tom návrhu, že přílohou zákona má být nějaká jednotná standardizovaná tabulka, nebo možná nějaký jednotný přehled toho, co se změnilo, co ona norma posouvá, mění nebo ruší, ne tedy nějaký zákon. Ale se vší pokorou, já nejsem právník, nechci se pouštět do debaty z teorie práva. A spíš se přikloním právě k tomu meritu, k tomu obsahu, o čem se vlastně bavíme.

A teď se plynule obracím na pana kolegu Kudelu a přiznám se, že jeho argumentaci příliš nerozumím a že ji nechápu. Byť bych mu mohl poděkovat za to, že citoval moje vystoupení na hospodářském výboru, pod které se podepisuji a trvám na něm, tedy že budu tento návrh podporovat a že se mi líbí. Pro vás ostatní, kteří jste se o tuto problematiku nezajímali do detailu, v kostce jde o to, my říkáme, nově navrhujeme, že postupně přejdeme v celém legislativním procesu, a to uznávám, poměrně revolučním způsobem, na úplně novou podobu, nebo novou formu přijímání zákonů. Tak jak jste zvyklí tady ve Sněmovně v současné době, když podáváte, ať tedy návrh novely zákona, nebo pozměňovací návrh, automatickou součástí je důvodová zpráva. A to, co je zde vymyšleno, ta konstrukce, která je zde připravena, hovoří o tom, že kromě té důvodové zprávy bude vlastně fakticky povinnou přílohou i standardizovaná jednotná tabulka, která ukáže, co se mění, co přibývá nového nebo co v tom zákonu díky té novele končí. Toto celé by měla spravovat již zmiňovaná Hospodářská komora pomocí databáze, pomocí softwaru.

A ono když se o něčem hovoří, je dobré to vidět. A já to teď nemyslím nějak ve zlém, ale nevím a kladu otázku, jestli kolega Kudela viděl ten demosystém, tu demoverzi. To je potřeba vidět, jak to funguje, jaká úžasná služba to pro podnikatele, pro české firmy, samozřejmě i zahraniční, ale pro firmy malé, velké, střední, jak veliká služba to bude.

A v důvodové zprávě je opravdu napsáno, že předpokládáme nějakou úsporu. Jak to bývá všude, může to být pouze nějaký odhad, kde můžeme předpokládat, že orgány státní správy, veřejné instituce právě díky této službě už nebudou mít takové nároky na právní služby, ať už tedy externí, nebo takzvaně in house.

Ale opakuji, můj postoj je a bude i nadále konzistentně jednoznačně pozitivní.

Co je ale důležité si uvědomit, to je taková message, nebo takový vzkaz i pro naše nástupce, pro další zákonodárce, ono to bude náročnější i tady ve Sněmovně, protože když si představíte, že někdo z vás nebo z našich nástupců připraví nový poslanecký návrh zákona, tak kolegyně a kolegové, ano, tu povinnost takto vyplňovat tabulku budeme mít i my, resp. naši nástupci. Bude to nová povinnost při předkládání zákonů. Takže otevřeně si můžeme říct, že si trochu přiděláme práci i sami sobě, pokud bude tento návrh přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP