(13.10 hodin)
(pokračuje Pelikán)

A s tím souvisí problém, který tu dlouhodobě existuje, a to je ten, že tu máme problém i z hlediska spravedlivosti takového procesu. Protože nemo iudex in causa sua propria, to znamená nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci. A tady tedy soudní činnost, byť vymáhání, provádí soud, který je sám věřitelem. Takže tam je inherentní konflikt zájmů. Ono to takhle prostě bylo už v dobách předrevolučních, tak to nikdy nikomu - nikdo se nad tím nepozastavil, ale je tam tenhle problém.

Ze všech těchto důvodů je zcela systémové přesunout vymáhání těchto pohledávek právě na Celní správu, kterou pravicové vlády před časem přetvořily z jejích původních úkolů po vstupu do Evropské unie zejména na inkasní místo, nebo vymáhací místo pro státní pohledávky. To jsme neudělali my, to udělaly pravicové vlády. A tohle jsou také pohledávky státu, tak je logické, že je bude vymáhat ten samý jako ty ostatní pohledávky státu, vznikající například při ukládání správních sankcí. To potom má i ekonomický efekt, protože je velmi pravděpodobné, že ti, kdo dluží justici na těch justičních pohledávkách, tak dluží státu i na něčem jiném, což potom znamená, že pokud se podaří centralizovat vymáhání na jeden úřad, tak vlastně se ta práce nebude zdvojovat, protože se bude vymáhat samozřejmě vůči jednomu dlužníkovi jenom jednou. Takže z tohoto důvodu velice prosím o podporu tohoto návrhu.

A ještě tři slova k tomu generátoru, opravdu jenom tři. Je to kontroverzní, vím. Na druhou stranu - podívejme se na Slovensko. Tam místo dlouhých debat o tom, jestli je to dobře, nebo špatně, si to v roce 2004 zavedli, krásně jim to funguje. Natolik krásně, že dneska to paní nová ministryně rozšiřuje i na přidělování exekutorů a jsou s tím všichni spokojeni. Tak třeba s tím budeme spokojeni i u nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za závěrečné slovo. Pan zpravodaj neměl zájem o závěrečné slovo. S přednostním právem se hlásí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Ještě než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid. Prosím, pokud diskutujete jiné téma, než je občanský soudní řád, mimo sál. Děkuji. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Tak pan ministr měl v zásadě dlouhé expozé a samozřejmě mi zapomněl odpovědět na otázky, které jsem mu položil.

Pane ministře, tak ještě jednou. Kdy jste si vzpomněl, že je třeba pomoct soudům? Projednával jste to na vládě? V Legislativní radě vlády? Pokud ano, s jakým výsledkem? Pokud ne, proč? Kdy jste procitl, když ta justice tak hlasitě volá? Nebo začali volat až po prvním čtení a po prvním projednání toho návrhu zákona v ústavněprávním výboru? (Reakce na poznámku z okolí:) Ale já už jsem to říkal minule, Tom Hagen to dělá fakt dobře. Všechno jsme slyšeli - tři slova ke generátoru, bylo jich asi 13, já jsem to počítal, říkal jsem si, že ve třech slovech se to nedá stihnout, jedině kdybyste řekl "hlasujte proti", to by byla dvě slova, a to bychom určitě podpořili a vyslyšeli bychom hlas justice, po čemž voláte. Protože ten hlas justice, který je proti, je také poměrně silný, dolehl i ke mně, který se tou problematikou vůbec nezabývá. Takže to není nic překvapivého. Tak pokud chcete vyslyšet hlas justice, tak proč jdete proti tomu silnému hlasu justice v tomto konkrétním bodě? Protože na Slovensku to funguje? To ale představitelé naší justice bezesporu vědí, že na Slovensku to nějakým způsobem funguje, přesto jsou hlasitě proti. Ale stejně bych vás poprosil o odpovědi na moje otázky, jestli jste to zkoušel projednat, pokud ne, proč jste to nezkoušel, pokud ano, tak s jakým výsledkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Ještě přečtu omluvu z jednání na dnešní odpoledne. Od 12.30 hodin se omlouvá pan poslanec Rostislav Vyzula. Pokud se nikdo nehlásí, můžeme tedy přejít přímo k pozměňovacím návrhům. Nejdříve proceduru hlasování, požádám pana zpravodaje, aby nám přednášel proceduru hlasování a jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor se zabýval před třetím čtením tímto tiskem na své 88. schůzi dne 31. května 2017. Výsledek toho jednání máte pod číslem sněmovního tisku 987/4.

Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí:

1. návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny, což nebyly.

Takže potom k proceduře:

Nejprve hlasovat o návrzích A1 až A5, A7.I, A7.II a A9 společně jedním hlasováním.

V dalším kroku o návrhu A6.

V dalším kroku o návrhu A7.III.

Dále o návrhu A8.

Dále o návrhu B1. A bude-li přijat návrh B1, stanou se návrhy C a E nehlasovatelné. Nebude-li přijat návrh B1, je doporučováno hlasovat o návrhu C. Bude-li přijat návrh C, je návrh E nehlasovatelný. Nebude-li přijat návrh C, hlasovat o návrhu E.

V dalším kroku je doporučeno hlasovat o návrhu B2.

V dalším kroku o návrhu D, následně o návrhu F - a tím se vyčerpají všechny pozměňovací návrhy.

A na závěr je doporučeno hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za přednesení návrhu na proceduru. Má k němu někdo nějakou poznámku, výhradu nebo doporučení? Není tomu tak.

 

O proceduře hlasování rozhodneme v hlasování č. 178, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 178, z přítomných 164 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Procedura je schválena, můžeme podle ní postupovat. Pane zpravodaji, máte slovo. První návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Takže v prvním kroku budeme hlasovat o návrzích A1 až A5, dále A7.I a A7.II.2, a k tomu ještě o návrhu A9 - společně jedním hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru z prvního... (Předsedající: ... projednání.) Tak, z prvního projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Doporučující.) Pan ministr? (Doporučující.)

Rozhodneme v hlasování č. 179, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 179, z přítomných 164 pro 141 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o návrhu A6, je to opět pozměňující návrh ústavněprávního výboru po prvním projednání a týká se snížení soudního poplatku ve věcech ochrany před diskriminací. Stanovisko výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.) Já vás odhlásím na požadavek z pléna a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu A6 rozhodneme v hlasování číslo 180, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 180, z přítomných 144 poslanců pro 66, proti 31. Návrh nebyl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP