Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

196.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Rada České tiskové kanceláře. Zde se obsazovala dvě neobsazená místa. Měli jsme tři nominace: Jakub Štědroň získal 38 hlasů, Jan Wintr 51 hlasů a Petr Žantovský 36 hlasů. Zde nebyl nikdo zvolen.

Protože na dvě neobsazená místa máme tři zájemce, postupují všichni nominovaní do druhého kola. Uvidíme, jaká bude politická vůle nebo čas, jestli se volba bude opakovat, předpokládám, v prvním zářijovém týdnu. Je to druhé kolo, zatím nebyl nikdo zvolen.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP