(12.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Pokud si ministerstvo vymyslí, že chce centrální generátor přidělování spisů, který bude znamenat, že všechny spisové značky budou soustředěny na jednom místě v Praze, nejlépe na ministerstvu, i když ministerstvo stále chodí a říká no, třeba to nebude u nás, třeba to bude na Míčánkách nebo to bude někde jinde, a všichni předsedové soudu jako jeden muž proti tomu protestují a říkají: tohle nemůžeme dělat, to má takové a takové problémy, tak si myslím, že děláme něco špatně a že to rozhodně nemáme dělat 11. nebo 12. července v létě, že tuto věci rozhodně máme ponechat další diskuzi, jestli má nějaký generátor existovat, v jaké podobě má generátor existovat, jestli nemá být na těch jednotlivých soudech, jestli případně ony nemají mít nějaký automatizovaný systém. Ale proč se kvůli tomu má budovat zase jeden automatizovaný systém v Praze, není nikomu pochopitelné a pokládám to za velkou chybu.

To je ten první návrh týkající se bodu B1 a dalších a velmi prosím, abychom tyto návrhy podpořili.

Druhá část, na kterou jsem chtěl upozornit z původního návrhu, je návrh pod bodem A6 ústavněprávního výboru, který bych velmi prosil Sněmovnu, aby byl podpořen, neboť se jedná o snížení soudního poplatku v takzvané ochraně před diskriminací. Já pokládám ochranu před diskriminací obecně vzato za velmi sporný institut, kde už dnes je procesní postavení žalující strany mnohem silnější než toho, proti komu je žaloba vznesena. A představa toho, že to ještě máme ulehčovat tím, že stanovíme jednotný poplatek 1 000 korun bez ohledu na to, kolik se žádá, že se snažíme jenom tento proces ulehčovat, je opravdu představa jako zdivočelých bruselských marxistických lidskoprávníků, nikoho, nikoho jiného, kterou já pokládám za úplný nesmysl. Není žádný důvod, nemáme žádná prokazatelná čísla, že by to někoho odrazovalo nebo neodrazovalo. Jsou to opravdu jen tito aktivisté, kteří chodí a říkají: je potřeba, aby se pokud možno všechny rasy, skupiny a další soudily se státem, případně se svými zaměstnavateli a dokazovaly jim, jak jsou chudáci diskriminovaní. Velmi prosím, abychom tento návrh podpořili a ponechali stávající znění. Protože opravdu není žádného důvodu v těchto věcech někoho zvýhodňovat.

Poslední a možná nejzávažnější poznámka - naznačoval to už také pan poslanec Plíšek - se týká přechodu vymáhání justičních pohledávek na Celní správu. To už pokládám opravdu za absolutně za hranou. Jestli Ústavní soud judikoval, Senát nám opakovaně vrací některé věci s tím, že se jedná o přílepek, tak v tom případě se jedná o úplně čistý přílepek, který s původní variantou nemá nic společného, nikdy vládou neprošel, neprošel Legislativní radou vlády, myslím si, že by jí ani nikdy neměl šanci projít. A na poslední chvíli se ministr Pelikán s ministrem Babišem dohodnou, že je potřeba posílit podplukovníka Šlachtu a že je potřeba mu dát další kompetence, aby si mohl nabrat další stovky lidí, počítá se konkrétně asi 220, aspoň v tom zdůvodnění návrhu. Návrh byl předložen na ústavněprávním výboru po prvním čtení a ústavněprávní výbor ho odmítl, protože ho pokládal za naprosto nesystémový a za věc, která mění kompetence, které nepřišly z vlády, nebyly schváleny rozhodnutím vlády, a tady si je nějací dva ministři dohodnou. A pak pan poslanec Vondráček, při vší úctě k němu jako k místopředsedovi Sněmovny i jako právníkovi, kterého si velmi vážím, to tady přinese a zřejmě, že je to ministr ze spřátelené strany, opustí všechny své zásady, které kdy zastával, o přílepcích nebo nepřílepcích, přinese nám tady 15 stran pozměňovacích návrhů, které znamenají zásadní přesun kompetencí bez dnes jasného vyčíslení, kolik to bude stát, jestli těch 220 lidí na Celní správě je k dispozici a nemají co dělat - a pak by bylo nejlépe, aby byli propuštěni, což se nikomu nechce -, nebo nejsou volní k dispozici a bude je potřeba nabrat. Já nevím, jestli na to nový pan ministr financí má vůbec v rozpočtu peníze, nebo nemá, jestli o tom vůbec ví, že k takové dohodě ještě předtím, než na ten rezort nastoupil, došlo. Prostě pokládám takovouhle zásadní změnu kompetencí, přenos věcí, které jsou dnes vymáhány částečně státními orgány ve smyslu soudními orgány, částečně soukromými orgány, kde si to platí samozřejmě příslušný dlužník, jestli tento přenos kompetencí na jiný státní orgán dává nějaký smysl.

Takže tady bych velice poprosil, abychom vážně zvážili, jestli chceme podporovat návrh D. Protože jsem ještě k tomu hluboce přesvědčen, že pokud ho podpoříme, téměř jistě nám Senát návrh zákona vrátí. Nedokážu si představit, že by Senát tento typ přílepku při tom, jak jsou přísní ke všemu možnému, a to i k věcem, které jsou tady dlouhodobě projednány a které prošly Legislativní radou vlády a dalšími orgány - jak je Senát přísný, tak jsem si téměř jist, že nám to v takové situaci vrátí.

Velmi bych prosil, abychom i u tohoto pozměňovacího návrhu zvážili svou podporu, přestože ministr nepochybně řekne ano a bohužel usnesení ústavněprávního výboru je v tuto chvíli doporučující, alébrž účast byla jiná než na původním zasedání, které tento návrh odmítlo. Ale jenom říkám, ústavněprávní výbor, když tento návrh projednával poprvé, tento návrh pana poslance Petrtýla odmítl a teprve ve druhém jednání v jiném složení vyslovil doporučující stanovisko.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu došlé omluvy. Od 12.00 do 14.30 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Leoš Heger a od 12.00 do 13.00 hodin pan poslanec Ivan Gabal.

Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, moji dva předřečníci v podstatě shrnuli to nejdůležitější, co v tomto vládním návrhu zákona je, ale já bych vaši pozornost ještě věnoval jednomu bodu, o kterém budeme hlasovat samostatně a který se také týká boje proti korupci, který jste si vy, kolegyně a kolegové z vládní koalice, dali do svého vínku, jak budete bojovat.

Jak kolegové zmínili, automatický generátor má být udělán právě proto, aby se určitým způsobem zamezilo přidělování spisů a čelilo se tak případné možné korupci. Je to možné, ale výhrady, které k tomu jsou, sdělil pan kolega poslanec Benda i Martin Plíšek, takže je nebudu opakovat. Teď myslím výhrady odborné veřejnosti, to znamená soudců.

Já bych vaši pozornost, která se týká korupce, která je také popsána v důvodové zprávě, proč k tomu má dojít, směřoval k hlasování číslo pět, až bude procedura, je to návrh A8. Je to snaha Ministerstva spravedlnosti v rámci Prahy docílit toho, aby problematiku dopravních nehod, jak jsme na ni zvyklí za posledních 40 let a možná i déle, nejsem takový znalec, neprováděli soudní řízení soudci Obvodního soudu pro Prahu 2. Na Karláku máme dopravku pro celou velkou Prahu, vyšetřují se tam dopravní nehody, specializace i pro vyšetřovatele pro velkou Prahu a jsou tam i specialisté soudci. A my v tomto případě jdeme zcela obráceným směrem. Tam, kde se snažíme specializovat a snažíme se, aby soudci byli specialisté třeba na mládež a na jiné a jiné problematiky, tak tam, kde máme problematiku dopravy, a věřte že i dopravní problematika je velmi specifická a ne každý ji může soudit, tak s odůvodněním, že tam jsou určitá podezření na míru korupce - a nevím, jestli byla dokázána, nebo nebyla -, chceme docílit toho, že v rámci toho takzvaného - a teď znovu podotýkám takzvaného boje, protože to není žádný boj, protože pokud bychom bojovali, tak ty úplatné soudce pozavíráme. My s tím ale bojovat nechceme. My se bojíme, že jim to nedokážeme, a tak tu problematiku rozptýlíme na všechny Praha v rámci velké Prahy, to znamená na všechny obvodní soudy pro Prahu 1 až... Nevím, kolik jich dnes je. A bez ohledu na to, jestli tam jsou soudci specialisté, kteří to budou umět, nebo nebudou umět. A věřte, že ta dopravní problematika je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP