Sněmovní tisk 688
Novela z. - antidiskriminační zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 688/0 dne 23. 12. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1298/15, PID KORN9ZKM4X1O.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl Petiční výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1617).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/1 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2017 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 688/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12., 13. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 688/4, který byl rozeslán 14. 7. 2017 v 10:18.

 • G
  • Petiční výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 9. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 688/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1825).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 9. 2017.
  Zákon Senátem schválen 11. 10. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 10. 2017.
  Prezident zákon podepsal 24. 10. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 10. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 11. 2017.

Zákon vyhlášen 7. 11. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 128 pod číslem 365/2017 Sb.Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, diskriminace na základě státní příslušnosti, ombudsman, rovné zacházení, sociální práva, soudní řízení

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)