(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikoho nemám přihlášeného. Kdo se hlásí z místa? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 200 o způsobu volby. Kdo je pro tajnou volbu podle volební komise? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 200. Z přítomných 106 pro 101 poslanec, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme tedy volit tajně. Přerušuji bod 196.

 

Zahajuji bod

 

197.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření,
zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným
získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů
a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže
nebo destabilizaci demokratického právního státu

Slova se ujme pan předseda volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední volební bod se týká předsedy vyšetřovací komise - s vaším dovolením použiji pracovní název vyšetřovací komise, úniky ze spisů, ať nečtu ten název celý. Připomenu, že jsme již zkoušeli dvakrát zvolit předsedu. Vybírali jsme z nominací Martin Plíšek a Jiří Štětina. Ve dvou kolech jsme nebyli úspěšní, a byť velmi těsně, nebyl předseda té komise vybrán. Tudíž komise zatím nezačala pracovat.

Vyhlásil jsem po dohodě s předsedy klubů novou lhůtu na podání nominací do 10. července. Obdrželi jsme na volební komisi opět stejná jména, takže opět konstatuji, že TOP 09 navrhuje pana poslance Plíška, hnutí Úsvit pana poslance Jiřího Štětinu. Z těchto dvou kolegů budeme vybírat v tajné volbě.

Nyní prosím, abyste pane předsedající otevřel rozpravu. A připomenu, že v tomto případě o návrhu na tajnou volbu už nemusíme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to pravda. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože písemnou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Přerušuji provedení všech voleb podle bodů 139, 195, 196, 197 k provedení tajných voleb. Jak dlouhou dobu potřebujete, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já stanovuji na vydávání lístků 14 minut, takže volební místnost bude otevřena do 14.15.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Volební výsledek vyhlásíme v 15.30, protože já zároveň s tajnou volbou vyhlašuji polední přestávku do 15.30.

 

(Jednání přerušeno ve 14.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP