(13.40 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2, který mění účinnost tohoto zákona. Tento zákon by měl nabýt účinnosti dnem svého vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodajka: Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Rozhodneme v hlasování číslo 196, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 196, z přítomných 144 pro 136, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, takže teď by se mělo hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, protože jsme prohlasovali stažení pozměňovacích návrhů bodu B. Protože bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 999, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování 197, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 197, z přítomných 143 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 95.

Myslím, že bod číslo 96 asi zahájit nemohu, protože bychom přerušovali v průběhu hlasování, a Poslanecká sněmovna rozhodla o pevném zařazení bodu číslo 135 - to jsou body volební - na 13.45, takže v tuhle chvíli přerušuji jednání o zákonech ve třetím čtení a nechám logicky tříminutovou přestávku, protože nebudeme pravděpodobně dvojím hlasováním měnit, abychom mohli začít o malou chviličku dřív. Bod 135 zahájíme podle usnesení Poslanecké sněmovny ve 13.45 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno od 13.43 do 13.45.)

 

Budeme pokračovat. Je 13.45, máme před sebou volební body. Jestli mám správně předané podklady, pane předsedo (poslanec Kolovratník už stojí připravený u mikrofonu), jsou to body 135, 139 a 195. Ano? Začneme bodem 135, změna ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. (Poslanec Kolovratník volá: Ještě body 196 a 197.) Aha. Ještě tam jsou další. Ano, volební 195, 196 a 197. Tak dobře.

 

135.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Slovo má předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím o klid sněmovnu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo i zjednání klidu. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Pustíme se do série volebních bodů. Mám na to málo času. Od grémia jsem dostal 15 minut, tak se pokusím být stručný a výstižný, ale prosím o vaši trpělivost. Nezbytné minimum informací pro stenozáznam jsem povinen uvést.

Teď nás čeká jeden bod, který budeme hlasovat veřejně aklamací. Jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny. A potom máme připravené čtyři body, čtyři tajné volby, které budeme realizovat ve Státních aktech.

První bod, jak avizoval pan předsedající, číslo 135, je návrh na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny. A tady ode mě krátká rekapitulace. My jsme ten bod na posledním jednání schůze 28. června přerušili na žádost předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie pana poslance Romana Sklenáka do dnešního dne. Během té doby se udály dvě věci. Zaprvé jsme se jako Sněmovna, resp. volební komise věnovali té problematice možného odvolání nebo neodvolání paní poslankyně Kristýny Zelienkové do poradního Parlamentního shromáždění Rady Evropy a zadruhé jsem vyhlásil novou lhůtu na podání návrhu na změny, kterou využili právě kolegové ze sociální demokracie, aby nanominovali své nové zástupce po poslancích Šinclovi a Jandákovi.

Svoje vystoupení možná vezmu odzadu tím jednodušším. To, co navrhli kolegové ze sociální demokracie, je v souladu s poměrným zastoupením v našich výborech, není tam žádný sporný návrh. A je tedy navržen, je to v usnesení číslo 179, do volebního výboru nový kolega Václav Valhoda a stejný pan kolega do výboru pro vědu, vzdělání, výchovu, kulturu, mládež a tělovýchovu. A do rozpočtového výboru sociální demokracie navrhuje paní poslankyni Barboru Jelonkovou a do výboru pro životní prostředí také tuto novou kolegyni.

Co jsem vám slíbil a co si ode mě zaslouží stručný komentář, je ale předchozí usnesení číslo 176. V něm jsme původně na komisi přijali nominaci Pavla Čiháka za ANO 2011 do výboru pro evropské záležitosti a také návrh na nominaci Pavla Šrámka do oné Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Všichni jste obdrželi, jak předsedové klubů, tak i vy poslanci, odpověď, analýzu Parlamentního institutu, kterou zpracoval pan Martin Kavina. Kvůli časovým úsporám ji nebudu číst celou. Spíš kdyby někdo z vás měl dotazy, tak to vysvětlení možná trochu vypadá jako chytrá horákyně, ale je v pořádku a je to tak možné a můžeme se se ctí s tou situací vypořádat.

To vysvětlení je skutečně na začátku. Potvrzuje moje slova, která jsem tady říkal při předchozím projednání i na volební komisi, že skutečně své zástupce do Parlamentního shromáždění si nominují národní parlamenty, a teď cituji článek 25 ze zakládacích listin, nebo ze statutu Rady Evropy: Své zástupce si nominují národní parlamenty způsobem, který si tyto parlamenty samy stanoví. A v souladu se stále platným usnesením číslo 20 z roku 1996 naše Sněmovna postupuje tak, že stálé delegace Poslanecké sněmovny, tedy i tato, mají postavení komisí, stálých komisí Sněmovny, jak je tady ve Sněmovně máme. Jinými slovy z této analýzy vyplývá, že jsme se skutečně mohli takto rozhodnout a bylo to v pořádku, když jsme navrhli a hlasovali o tom, že paní poslankyni Zelienkovou z této komise odvoláváme.

Proti tomu - ty právní předpisy jsou vlastně v nesouladu - proti tomu ale ve statutu Rady Evropy je jasně řečeno, a tady dávám kolegům z TOP 09 za pravdu, že mandát toho člena Rady Evropy nezaniká odvoláním tady v národním parlamentu, ale pokud ten nominovaný sám nerezignuje, tak zaniká až dalším Parlamentním shromážděním, které se bude konat po národních volbách, po volbách té které země, kdy se ty delegace vymění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP