Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

197.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření,
zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným
získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů
a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže
nebo destabilizaci demokratického právního státu

Slova se ujme pan předseda volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Poslední volební bod se týká předsedy vyšetřovací komise - s vaším dovolením použiji pracovní název vyšetřovací komise, úniky ze spisů, ať nečtu ten název celý. Připomenu, že jsme již zkoušeli dvakrát zvolit předsedu. Vybírali jsme z nominací Martin Plíšek a Jiří Štětina. Ve dvou kolech jsme nebyli úspěšní, a byť velmi těsně, nebyl předseda té komise vybrán. Tudíž komise zatím nezačala pracovat.

Vyhlásil jsem po dohodě s předsedy klubů novou lhůtu na podání nominací do 10. července. Obdrželi jsme na volební komisi opět stejná jména, takže opět konstatuji, že TOP 09 navrhuje pana poslance Plíška, hnutí Úsvit pana poslance Jiřího Štětinu. Z těchto dvou kolegů budeme vybírat v tajné volbě.

Nyní prosím, abyste pane předsedající otevřel rozpravu. A připomenu, že v tomto případě o návrhu na tajnou volbu už nemusíme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to pravda. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože písemnou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Přerušuji provedení všech voleb podle bodů 139, 195, 196, 197 k provedení tajných voleb. Jak dlouhou dobu potřebujete, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já stanovuji na vydávání lístků 14 minut, takže volební místnost bude otevřena do 14.15.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Volební výsledek vyhlásíme v 15.30, protože já zároveň s tajnou volbou vyhlašuji polední přestávku do 15.30.

 

(Jednání přerušeno ve 14.02 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážený páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 59. schůze Poslanecké sněmovny. Než začneme projednávat další zařazené body schváleného pořadu, požádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne jménem svým i svých kolegů z volební komise. Předpokládám, že z médií a z dostupných kanálů řadu výsledků již znáte. Teď je mým úkolem vás kompletně se všemi seznámit, jak jsme v pořadí hlasovali.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP