(13.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marek Benda, řádně přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já jsem samozřejmě přišel chvilku zareagovat na místopředsedu Radka Vondráčka prostřednictvím předsedajícího, kde bych chtěl mít několik drobných poznámek.

Je pravda, že ve třetím čtení se tady občas mluví k návrhům, které zazněly. Víte dobře, že to nedělám příliš často, a dělám to jenom v těch situacích, kdy chci opravdu Sněmovnu přesvědčit o tom, že pro něco má nebo nemá hlasovat. Současně ovšem ale, přijde-li pozměňovací návrh, který mění kompetence v průběhu druhého čtení, nikoliv z výboru, tak se pak nedivme, že se v tom třetím čtení o něm mluví. Od toho jste si to, upřímně řečeno, vy pod tlakem Rekonstrukce státu takhle vytvořili. Já jsem nebyl žádným nadšeným příznivcem této změny jednacího řádu, toho dramatického prodloužení lhůty mezi druhým a třetím čtením za vedení garančního výboru. Ale jenom v okamžiku, kdy vy jste pod, říkám, tlakem lobbistických organizací, které nevědí o chodu Sněmovny vůbec nic a které jenom chtěly, aby měly více času na to si to přečíst a případně do toho začít drbat, vy jste začali navrhovat, že potřebujete mít 14 dní a 30 dní a dva měsíce mezi druhým a třetím čtením, tak se pak nedivte, že to došlo k tomu, že když to druhé a třetí čtení je až na nějaké další schůzi, že ten rozhovor a debata k tomu je o něco delší. Tak to za prvé strukturálně.

Za druhé. Neslyším od soudů, že by to byli oni, kteří chtějí pomoci s vymáháním justičních pohledávek. To přece není pomoc soudům. To je pomoc Celní správě a Robertu Šlachtovi. A nepamatujete si nějakého ministra, který tady před rokem stál a říkal, že jestli Robert Šlachta padne, tak on rezignuje? Já si takového ministra pamatuju. Také si pamatuju, že pak se rozhodl nerezignovat, protože ho k tomu soudruzi z hnutí přesvědčili, že je lepší, aby na tom místě zůstal. Ale netvařme se... (Poznámky z pléna.) Pardon, pardon, přátelé z hnutí. Omlouvám se představitelům komunistické strany. Ale netvařme se, že to je nějaká pomoc soudu. Neslyším od soudu, že by volali. Neslyším od nikoho. Je to jenom pomoc Celní správě, aby mohla nabrat další lidi, případně své stávající lidi zaměstnat. Že by to bylo o milimetr efektivnější, není dáno vůbec z ničeho. Soudní pohledávky jsou prostě dneska, stejně jako pohledávky za vězni, strašně špatně vymahatelné, protože ti lidé nemají žádné příjmy, nemají žádné majetky. Velmi špatně. Ta efektivita je samozřejmě mimořádně nízká. Ale místo toho, abychom to nechali v nějaké lehce roztříštěné podobě, tak řekneme - vytvoříme tady jeden centralizovaný orgán, na který budeme mít 220 lidí, kteří se budou už na věky věkův věnovat jenom tomu, že budou vést evidence, a doslova a do písmene evidence o nevymožených soudních pohledávkách, protože z nich stejně nic dalšího nevymůžou.

Takže já to pokládám za nerozumné a pokládám to opravdu jenom za snahu dvou ministrů, konkrétně ANO - a teď do nich nepočítám současného ministra financí - vypomoci jednomu svému kamarádíčkovi, který s nimi dlouhou dobu tady v této zemi žije, funguje a pomáhá jim v jejich politických záměrech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce,

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já k té debatě ohledně převedení kompetencí v tom návrhu pana kolegy Radka Vondráčka. Využijme té možnosti, že tady máme oba ministry, jak ministra spravedlnosti, tak ministra financí, a zeptejme se, nebo požádejme pana ministra financí, jestli by nám řekl, zda je Ministerstvo financí, které je Celní správa, připraveno tuto problematiku přijmout a zda budou schopni tyto pohledávky vymáhat účinněji, lépe než samotná justice, to znamená soudy. Jestli by pan ministr spravedlnosti, pokud o tom vůbec něco ví, nám k tomu mohl něco říci, jak jsou na to připraveni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a ptám se, kdo dál do rozpravy ve třetím čtení. Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr ano. Má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se pokusím stručně reagovat. Nejprve k tomu rýpnutí mého milého kolegy pana poslance Bendy. To je omyl. Já mám velice rád Poslaneckou sněmovnu, což se koneckonců projevuje tím, že jsem se dostal do čela statistik účasti ministrů spravedlnosti například na ústavněprávním výboru vůbec v historii, že jsem tady téměř na všechny interpelace, což takových ministrů také mnoho není, a tak dále.

Nicméně jsem placen daňovými poplatníky a vzhledem k tomu, že nejsem poslanec, tak primárně jsem placen za to, že spravuji ministerstvo, a tak jsem tedy spravoval ministerstvo a holt mi to sem z toho ministerstva, protože ho máme daleko, asi sedm minut, při vší snaze trvalo. Omlouvám se vám, že jste na mě museli čekat.

Pokud jde o tu debatu, která tady proběhla. Mnoho tu již zaznělo od podporovatelů toho našeho návrhu. Jsem rád, že je jich mezi poslanci celá řada. Takže jen něco málo doplním. Jednak tu byla položena otázka, nebo zaznělo tu, že něco nepodporuje justice. Slušelo by se k tomu doplnit, že všechno ostatní ta justice podporuje. To znamená, že tato novela, včetně těch pozměňovacích návrhů, tak jak je podporuje Ministerstvo spravedlnosti, má skutečně širokou - a to je vzácné - širokou podporu celé justice. Jediným kontroverzním bodem z pohledu justice, nebudu to zastírat, je právě ten automatický generátor. Ještě o něm za chvíli řeknu pár slov. Do té podpory ze strany justice patří, a patří velmi silně - a překvapuje mě, že k uchu ctěného poslance mého kolegy Bendy to nedolehlo, to volání - velmi silně patří právě přesun vymáhání justičních pohledávek ze soudů na Celní správu.

O co jde? To je opravdu... Justiční pohledávky jsou černý Petr. To fakt není o tom, že bychom chtěli pomáhat Celní správě. To je o tom, že jsme umluvili Celní správu, že by se toho přece jenom ujala. Protože jak tady i zaznělo, jsou to skutečně nesmírně obtížně vymahatelné pohledávky. Máte přiloženou k tomu pozměňovacímu návrhu analýzu, nebo výstupy z analýzy vymahatelnosti těch pohledávek. Jsou to pohledávky za osobami pravidelně nemajetnými, které se neodepisují jen z důvodů jaksi morálního hazardu. A jsou to pohledávky takového typu, že by prostě bylo nevýchovné, nesprávné rezignovat na jejich vymáhání. Ekonomicky vzato by to bylo jediné rozumné. Ony byly dlouhodobě vymáhány soudy z jednoho prostého důvodu. Soudy celkově zajišťovaly vymáhání rozhodnutí, měly na to rozsáhlá oddělení, a tak tedy nevadilo, když ta oddělení kromě běžného vymáhání soukromých pohledávek ještě vymáhala i ty, které vznikaly v samotné justici.

Nicméně to dnes naráží na dva problémy. První je, že díky vzniku a rozvoji exekutorské profese ta oddělení jinak již tu práci nemají. Ta agenda prostě přešla na exekutory a až na naprosté výjimky 95 % té agendy je pryč. A ta oddělení se tam vlastně drží dnes jenom kvůli těm justičním pohledávkám, tedy kvůli něčemu, kde vymahatelnost je mimořádně nízká. A to asi pochopíte, že není úplně efektivní systém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP