Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

194.
Návrh poslance Bohuslava Svobody a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1086/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prvé čtení bylo sice avizováno podle § 90 odst. 2, ale ten nebyl schválen, postupujeme tedy normálním způsobem. Tímto tiskem jsme se zabývali 30. června 2017, veto bylo vzneseno. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan poslanec Bohuslav Svoboda jako zástupce navrhovatelů a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Krákora, který bude jistě sledovat pokračující jednání. Připomínám, že obecná rozprava byla ukončena. Zazněla závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje a k hlasování o přednesených návrzích nebylo možné přistoupit, neboť Poslanecká sněmovna už nebyla schopna se usnášet.

Prosím tedy pana poslance Krákoru, aby přednesl návrhy, o kterých můžeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pane místopředsedo, v podstatě padly dva návrhy. My bychom měli hlasovat o prvním návrhu pana poslance Kasala a je to návrh na zamítnutí tohoto čísla sněmovního tisku, tzn. 1086, v prvním čtení. Pokud by návrh na zamítnutí neprošel, tak bychom potom hlasovali o zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením o 30 dnů na 30 dnů pana poslance Stanjury.

Takže nyní bychom měli hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování číslo 205. Protože se stabilizuje počet přihlášených, mohu hlasování pořadové číslo 205 zahájit, to jsem učinil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 205. Z přítomných 110 poslanců pro 43, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pane místopředsedo, ještě tam bylo zkrácení lhůty pana poslance Stanjury o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O tom ale budeme hlasovat až po přikázání, protože já se musím nejdříve zeptat, jestli někdo navrhuje kromě návrhu, který byl navržen organizačním výborem, tedy přikázání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu, jestli navrhuje někdo jiný garanční výbor. Není tomu tak.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování, a to hlasování číslo 206, kdy budeme přikazovat jako garančnímu výboru výboru pro zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro toto přikázání jako garančnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 206. Z přítomných 115 pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Žádný návrh nevidím, tak nemusíme přikazovat nikomu jinému.

 

V obecné rozpravě ale zazněl návrh na zkrácení lhůty podle § 91 odst. 2 a 3 o 30 dnů.

O tom musíme rozhodnout v hlasování číslo 2017, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty pro jednání o 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 207 z přítomných 120 poslanců pro 64, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru a lhůta k projednání návrhu byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji zástupci předkladatelů, resp. předkladateli panu Bohuslavu Svobodovi, děkuji zpravodaji a končím bod 194.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP