(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem pan předseda Stanjura. - Pardon, omlouvám se, mám tu dvě faktické poznámky. Ostatní řečníci stáhli své přihlášky, máme tu pouze faktickou poznámku pana poslance Váchy a poté paní poslankyně Nováková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já nebudu zdržovat. Já jenom, jak říkala kolegyně Bohdalová, abychom řekli důvody, které nás vedou ke změně názoru. My jsme jich slyšeli hodně. Mně chybí standardy učitele. Ty byly slíbeny paní ministryní a dodnes jsme je nedostali, čekáme na ně. A bez těch standardů prostě kariérní řád nelze podpořit. A já bych poprosil pana ministra, nám chybí i při akreditaci studijních programů učitelství. Takže to je moje poznámka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní paní poslankyně Nováková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Já bych chtěla požádat, dámy a pánové, abychom nepodpořili ani jeden návrh - ani senátní, ani poslaneckou verzi. TOP 09 vždycky chtěla kariérní řád, chtěla nějaká pravidla pro to, aby učitelé věděli, podle jakých pravidel poběží jejich profesní růst a jak budou hodnoceni, ale obě tyto verze jsou chybné.

Jenom tak trošku odlehčeně dodávám, kdysi jsem se vyjádřila o paní ministryni Valachové, že je taková chytrá horákyně, že nikdy nepadne nic na její hlavu. Takže se domnívám, že teď se to přesně ukázalo, schytává to všechno pan ministr. Ale to už tak je. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní dvě přednostní práva - pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak pro pořádek jenom připomenu, že my jsme hlasovali proti tomuto návrhu, když to tady bylo v prvém čtení, takže svůj názor si podržíme a budeme hlasovat dneska při vší úctě ke kolegům ze Senátu, ty změny nejsou natolik významné, aby nás přesvědčily, že bychom měli změnit názor, takže budeme hlasovat proti senátní verzi.

A pro pana poslance Okamuru prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem pana ministra vyzval k rezignaci už na minulých interpelacích a on to už odmítl minule. Předpokládám, že to odmítne i dneska. Ale souhlasím s tím, že za neúspěch špatně připraveného návrhu zákona je zodpovědná bývalá ministryně Valachová. Tak to prostě je. A mnozí z vás, kteří říkali "to je škoda, že odchází", tak já si myslím, že to škoda není.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, budu mluvit jen velmi krátce. Za prvé, je zvláštní pocit pro opozičního politika, když sleduje, jak si velká většina vládní koalice navzájem již od rána neschvaluje vládní návrhy. Rád bych řekl, že je to proto, že jste, kolegové nahlédli, že oba dva ty návrhy byly mimořádně špatné. Ale myslím si, že vaše motivy jsou bohužel úplně jiné. Ale tím lépe. My jako opozice vám v tom určitě bránit nebudeme.

Já jsem jenom chtěl obrátit na chviličku pozornost na rozpočtovou stránku této problematiky. Nechci tu debatu tady extendovat, nicméně chci upozornit na to, že od 1. května je z veřejných zdrojů masivně financován projekt implementace kariérního řádu. Cokoliv můžeme financovat jenom tehdy, má-li to své právní opodstatnění. Jestliže nebudeme mít zákon, který něco takového umožňuje, tak si nejsem úplně jist, zda se jedná o oprávněné vydávání rozpočtových prostředků. Myslím si, že to nemůžeme vyřešit v debatě ve Sněmovně, ale dovoluji si obrátit svůj apel na auditní orgán Ministerstva financí, na kontrolní výbor a na garanční výbor, tedy výbor pro školství, vzdělání a kulturu, aby prověřily oprávněnost čerpání výdajů Ministerstva školství, protože se obávám, že tento projekt není jediným hokejem, který se v této kapitole děje. Ale to je věcí garančního výboru, kontrolního výboru a zejména auditního orgánu Ministerstva financí. Chtěl jsem to pouze říct teď, tady a na zvukový záznam, protože jsem velmi znepokojen informacemi, které z výdajové stránky rozpočtu Ministerstva školství přicházejí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Tím jsou vyčerpány všechny přihlášky. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Jenom připomínám tedy, že čas není náš přítel, zbývá nám 15 minut na hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Jiří Růžička: Já rozhodně nebudu zdržovat dlouho, protože bylo všechno řečeno. Možná někdy bylo řečeno o malinko víc, než bychom chtěli, aby bylo řečeno, ale přesto bych vlastně chtěl poděkovat, protože ta debata pro mě byla velice zajímavá. Já jsem vstupoval do politiky - možná víte, že jsem 27 let ředitel jedné školy - proto, že jsem přesvědčen o tom, že se věci mají řešit z podstaty problému a ne z nějakých politických a stranických doktrín. A názory, které jsem tady slyšel z různých politických stran, ve mně tuto naději vzbuzují, že máme stejný zájem a že bychom chtěli řešit stejné věci a řešit je z podstaty toho problému. Zkusme tedy někdy opravdu najít tu odvahu a pojďme je řešit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Závěrečné slovo pana ministra.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Stanislav Štech Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl na tomto místě především poděkovat těm stovkám a tisícům učitelů a ředitelů, kteří až do této hektické doby zhruba května tohoto roku na tomto projektu pracovali. Protože to nebyli žádní úředníci Ministerstva školství, kteří by si něco připravovali za jejich zády. Připomínám, že je to věc, která se řešila opravdu desetiletí. Jestliže tato novela zákona neprojde, dobře, vracíme se na té křižovatce někam zpátky k profesím, k poloprofesím, jak se říká sociologicky, a onen ideál, který jsme si tady malovali, tj. zpět k profesím, jejichž, abych tak řekl, prototypy jsou lékařská profese a profese právnická, kde samozřejmě především existuje centrálně naplánovaný a řízený systém dalšího vzdělávání, atestací a odstupňovaný kariérní postup, tak my se od toho odvracíme a budeme zase dál jenom vykřikovat o tom, jak je to nedoceněno, jak třeba bude něco s tím udělat a pomoci.

Já doufám, že pokud to dneska neprojde, že nějaká další generace se o něco takového pokusí. Ale přesto teď bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste podpořili tu sněmovní verzi původní, protože si myslím, že to není jenom záležitost znepokojení z konce tohoto školního roku, ale že tady byly přeci jen tisíce lidí, kteří na tom pracovali minimálně posledních pět šest let. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. A nyní tedy přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení, které přečtu, je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 959/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 959/7."

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Já tedy eviduji žádost o odhlášení. Díval jsem se po sále a v okamžiku zahájení hlasování ale nikdo... nicméně vám vyhovím, není důvod nevyhovět, a hlasování se bude opakovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP