Stenografický zápis 59. schůze, 11. července 2017


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Plíšek


Slib poslance

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Stanislav Berkovec


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - druhé čtení

Poslanec Leo Luzar
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Leo Luzar


20. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 836/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Ivan Gabal
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

Poslanec Leo Luzar
Předseda PSP Jan Hamáček
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Klán
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Leo Luzar
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Klán
Poslanec Václav Zemek
Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek


171. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO /sněmovní tisk 1121/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Roman Sklenák


7. Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1059/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Rais
Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Pavel Havíř
Poslanec Marek Benda


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1060/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Skopeček
Místopředseda PSP Radek Vondráček


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1071/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání skončilo ve 20.19 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP