(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Miroslav Opálka, poté pan ministr financí, také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl doplnit ještě vystoupení pana kolegy Stanjury. Měl stoprocentní pravdu. Ten zákon, to byl průšvih a ukázalo se to brzo. A já mám obavu, že některé zákony nebo mezinárodní dohody, které tady rychle procházejí, že to bude průšvih a za nějakou dobu si tady naši nástupci budou trhat vlasy. Ale neřekl celou pravdu pan kolega Stanjura. Od roku 2006 byl ministrem hospodářství právě kolega Říman, který ještě mohl stihnout ten stav zvrátit. Bohužel se tak nestalo. (Potlesk některých poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. A nyní pan ministr financí Ivan Pilný, připraví se pan předseda Stanjura také k faktické poznámce. Prosím, pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já mám to štěstí, že už v příští Sněmovně nebudu, protože nekandiduji. A moc se těším, až tady bude někdo ukazovat prstem na dva kluby, které dneska zavetovaly, a tím znemožnily přijetí zákona, který bude dělat cenové kontroly nad 44 miliardami korun. To ukazování prstem tady určitě bude. Já už u toho nebudu, takže se na to ani nemohu těšit. Já nemám žádnou pravomoc, jak bych nezávislé orgány donutil k tomu, aby dělaly cenové kontroly. Vy jste to teď zablokovali, takže příští ukazování prstem bude na ty dva poslanecké kluby, které to udělaly. Ta novela byla velmi jednoduchá a byla velmi účinná! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Pilnému a nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Doufám, že to stihnu za dvě minuty, dvě inspirativní vystoupení mých předřečníků.

Za prvé k panu poslanci Opálkovi. Říkal jsem, že jsme byli v roce 2005 jediní, kteří byli proti, a v roce (nesrozumitelné) jsme byli taky jediní, kteří jsme byli proti. To je úplně stejné. A je to argument pyromana, který zapálí požár a řekne, že hasič přijel pozdě, a ještě má odvahu kritizovat toho hasiče, že přijel pozdě, ten, který to zapálil. Teď nemyslím vás, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy. Ale mnohokrát jsem už tenhle argument slyšel.

Pan ministr Pilný, místo aby ukazoval prstem, by se měl podívat do zrcadla a tam nalezne viníka. A když ne, tak ať se podívá na fotku svého předsedy. Kterého dneska je? 12. července. Volební období končí za sto dnů a vy obviňujete nějaké kluby, že vám nevyhověly v devadesátce k něčemu. Jak dlouho jste to věděli na financích, že ten problém je? I když podle pana zpravodaje, nevyvrátil jste, že ty kontroly být mohou. Když nejste schopen nařídit institucím, aby prováděly kontroly, tak ty instituce rozpusťme! Jinak kde to žijeme? (Ministr Pilný z místa: Jsou nezávislé.) Nezávislé. To ještě neznamená, že... A patří do exekutivy, nebo nepatří? Nebo je ta vláda úplně bezmocná? Ministr financí chudáček nemůže nic dělat. Tak to přece vůbec není!

Ale abych se vrátil k tomu, kdy jsem se přihlásil poprvé. My jsme se na grémiu domluvili, že pokud padne veto, projednávání těch bodů se přeruší. Já vznáším procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu v souladu s dohodou z úterního grémia. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Musím tak učinit bez prodlevy. Odhlásím vás. Pokud nedojde k přerušení, je na řadě faktická poznámka pana ministra financí. Ale nyní jsem vás všechny odhlásil, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Návrh na přerušení budeme hlasovat v hlasování číslo 204, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 204. Ze 112 přítomných poslanců pro 77, proti 3. Návrh byl přijat a je mou povinností přerušit i bod 39.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a přeruším bod 39.

 

Podle pořadu schůze máme před sebou bod

 

33.
Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Andreje Babiše, Martina Plíška, Petra Gazdíka,
Pavla Bělobrádka, Romana Sklenáka a Pavla Kováčika na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1089/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Zbyněk Stanjura. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1089/2, a proto požádám zpravodaje hospodářského výboru poslance Martina Kolovratníka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní už požádám zástupce navrhovatelů pana poslance Zbyňka Stanjuru, aby uvedl předložený tisk ve druhém čtení. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, já budu velmi stručný. Ty hlavní argumenty jsem jménem skupiny předkladatelů, jménem skupiny poslanců, uvedl v prvém čtení. Já jsem se účastnil projednávání v hospodářském výboru. My jsme i reagovali na některé legislativně technické výhrady vlády. Připravil jsem pozměňující návrh, který tyto legislativně technické problémy řeší, pak se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Tolik úvodní slovo ve druhém čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a nyní požádám zpravodaje hospodářského výboru poslance Martina Kolovratníka, aby nás informoval o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne a předstupuji před vás tedy jako zpravodaj a zároveň předseda hospodářského výboru. My jsme tento materiál projednávali, už je to poměrně několik týdnů zpátky, 31. května 2017. Hospodářský výbor přijal usnesení číslo 397 a mohu konstatovat, že na hospodářském výboru byla k tomuto materiálu výrazná, velmi výrazná podpora, tedy doporučení. V tomto smyslu je i formulováno usnesení hospodářského výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 1089 ve znění předloženého poslaneckého návrhu zákona.

Tolik v tomto úvodním slově mě jako zpravodaje.

Konstatuji, že jsme k tomu materiálu, k tomu sněmovnímu tisku, do této chvíle obdrželi tři pozměňovací návrhy. Z informací, které jsem zjistil, tak první z nich, poslance Zbyňka Stanjury, zároveň předkladatele, on si to asi okomentuje sám, je to spíše legislativně technická úprava, jak jsem pochopil.

Ty druhé dva pozměňovací návrhy od Petra Kudely, tam jsme se dohodli, je to technický omyl, chyba, že byl zdvojen jeden materiál dvakrát, a pan poslanec už je přihlášen do rozpravy, takže sám si okomentuje obsah svého pozměňovacího návrhu. A já se tímto také hlásím do obecné rozpravy, protože jak k meritu této věci, tak i k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kudely se chci vyjádřit a říci svoji argumentaci.

Takže tolik úvodní slovo zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, jestli chcete využít svého přednostního práva v rozpravě. Ne. Tak v tom případě prvním přihlášeným je pan poslanec Petr Kudela. A pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Přeji vám krásné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Projednáváme poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1089, jsme ve druhém čtení. Je to iniciativa Hospodářské a Agrární komory.

Tato právní úprava zavádí do právního řádu povinnost pro stát, aby v samostatných přílohách právních předpisů vyhlašoval přehled povinností, které vyplývají pro uživatele práva, správních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a také vyhlašovaných jiným způsobem. Typicky to jsou obecní vyhlášky. Zároveň vzniká právo pro uživatele práva, zejména pro podnikatele, aby mohl v jednom informačním systému provozovaném Hospodářskou komorou České republiky získat komplexní přehled o tom, jaké povinnosti pro něj vyplývají ze všech vyhlašovaných právních předpisů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP