(10.00 hodin)
(pokračuje Laudát)

Proč? Proč v dnešním 21. století? Rusko má malé území? Rusko má malé bohatství, že pořád potřebuje někoho zneklidňovat? Zaplať pánbůh za projev Trumpa ve Varšavě. Já chápu, že trpělivost a obrovský liberalismus a víra v to, že každý se chová slušně a normálně, skončila a že prostě na některé kroky je třeba odpovědět rázně. Bohužel dostali jsme se do situace, že je třeba Rusku říct: tady je čára a přes tu nepojedete.

A kdo komu slouží, jaké mocnosti... Já vždycky sloužím tomuhle národu a téhle zemi! Ale nejsem si vůbec jistý dlouhodobě i historicky tím, komu sloužíte vy, když vaši předchůdci akceptovali okupaci vlastní země! (Rozčileně.) Rabování bohatství ve prospěch jakéhosi Sovětského svazu! Oni toho tam mají málo, aby ještě museli rabovat střední Evropu - nebo museli historicky? Tak toho nechte. Všichni víme, o čem se bavíme. A já nechci, aby naši občané - možná nemají všechny informace, všechno jim nedochází vždycky, ale já nechci, a od toho jsme my, abychom tady měli odpovědnost za to, já nechci, aby lidi i v Pobaltí a všude - každý stát, každý národ má právo se rozhodnout, jak chce žít. A dneska někam lízt a někoho okupovat! Vyhrožovat! Posílat na dovolené ozbrojené lidi převlečené do civilu! No to je nehoráznost a na to je potřeba naprosto rázně odpovědět! A samozřejmě my jsme v Severoatlantické alianci (předsedající upozorňuje na čas) a já jsem rád, že budeme spolehlivým a definovaným partnerem, tak jak předpokládá i návrh té smlouvy nebo dohody, která tady je. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď má slovo pan poslanec Holík a připraví se pan předseda Kováčik a další přihlášení. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážení kolegové, vážené kolegyně, omlouvám se, že jsem to přehodil. Mám jednu velice špatnou vlastnost. Já nerad nosím klapky na očích, a pokud mi něco není jasné, tak se zvednu a jedu tam. Já jsem projel uprchlické tábory Ukrajinců, kteří utíkají do Ruska. Jsou jich tam asi čtyři miliony. A všem jsem dával otázku - proč sem utíkáte. A říkali - protože to je pro nás jediná spása. Ano. Byl jsem letos i na Krymu. Noviny z toho udělaly obrovský skandál, že jsem byl někde na oslavách. Není to pravda. Opět jsem jel s mobilem a točil jsem rozhovory s lidmi. A všichni byli šťastní, že jsou v jiném zřízení. Mluvil jsem dokonce s představiteli Tatarů. Všichni měli stejný názor. Takže prosím vás, nevěřme tomu, co se děje, zvedněme zadek a jeďme tam! (Ozývá se ojedinělý potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Viděl jsem také jiné výstavy fotografií - vybombardované školy, vybombardované fabriky, vybombardované úřady, vybombardované byty, rodinné domky v doněcké a luhanské oblasti - ukrajinskými, tedy podle vašeho názoru vlastními vojáky, vlastní armádou.

Když se tady mluví o rabování a vyrabování, já si myslím, že teprve teď, kdy nám nepatří ani voda, ani písek a kdy se spoříme o to, jestli nám vůbec bude patřit ono lithium, které je teď na tapetě, že teprve teď máme pocit, že je vyrabováno, že jsme v zašantročené ekonomice, rozkradené republice. Ostatně heslo jednoho z našich politických soupeřů bylo - a pod tím heslem se dostal také sem do Sněmovny a je to na vás, někteří kolegové, z tzv. tradičních politických stran - všetci kradnú - že, pane kolego předsedo Babiši? Bylo to vaše heslo. A bylo docela dobře občany akceptováno, jste nejsilnější teď. Tak to asi bude o tom vyrabování té republiky také.

A co se týká oné páté kolony. My se nechodíme radit ani na ruské, ani na čínské, ani na britské, ani na americké, ani na francouzské velvyslanectví, jako někteří z vás zcela nepokrytě a zcela pravidelně na ta školení či nalejvárny, či jak tomu možná říkáte, chodíte, abyste to pak tady uplatňovali. Komunisté slouží tomuto lidu, lidu této země ve smyslu Ústavy České republiky, ve smyslu slibu, který jsme lidem dali! Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ondráček, potom pan poslanec Mackovík a potom pan předseda Kučera.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Budu jen krátce reagovat na vystoupení pana poslance Františka Laudáta. Pane poslanče Františku Laudáte prostřednictvím pana předsedajícího, v podstatě jste mě obvinil, že za peníze jiného někde cestuji. Jestli tomu tak je, tak to dokažte. Jestli ne, jste sprostý lhář a omluvte se. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Mackovík a po něm pan předseda Kučera.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Dobrý den, pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Já bych si krátce dovolil zareagovat na některé věci, které tady zazněly v souvislosti s tím, kdo koho vyraboval.

Tak členské státy Severoatlantické aliance za posledních čtrnáct let mají podíl na vyrabování sedmi států a zlikvidování sedmi politických systémů, které nahradil vesměs Islámský stát nebo podobná hnutí. Před pár lety, když jsme začali posílat své vojáky do Afghánistánu, jsme tady slyšeli, že je tam posíláme proto, aby nám ti bradatí s kalašnikovem neběhali po našich ulicích. A kdo běhá po těch ulicích těch západních států, které šíří demokracii do světa v současné době? Máme vojáky v zahraničí a ta politická situace se nezlepšila, ale zhoršila.

Když už jsme tady slyšeli spoustu slov, jak my jsme to dělali špatně, jak vy to děláte geniálně. Tak opravdu, děláte to geniálně. Vládne nám kleptokracie, která vzešla z toho, co si Západ de facto platil celá ta dlouhá léta. Velmi rádi mluvíte o demokracii, ale vzpomeňte si - odsuzujete rok 1968, odsuzujete invazi, operaci Dunaj, a přitom neustále a s intenzitou stále stupňující se snažíte poslat vojáky někam do zahraničí, aby šířili ty vaše pravé myšlenky kdekoli ve světě, bez ohledu na to, co si o tom myslí lidé, kteří tam žijí. A pak se nedivte, že ty vaše politické ambice ve světě skomírají na úbytě a že se vám ta vaše politika nedaří šířit.

A ještě poslední věc, kterou zkusím říci. Ani podřízenost naší čtvrté brigády rychlého nasazení v té desáté divizi bundeswehru, resp. jednotky, která vzešla z wehrmachtu a bojovala v afrikakorpsu, to je jenom ukázka toho, jak ta západní demokracie dokáže být pokřivená. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dámy a pánové. Já skutečně nevím, kde se bere ta komunistická drzost, se kterou tady přednášejí a překrucují fakta. Dělali to celou dobu, dělali to před druhou světovou válkou, dělají to po ní. Ti komunisté, kteří vyvraždili elitu českého národa po roce 1945, kteří donutili elitu českého národa v roce 1968 opustit tuto zemi, kteří vydrancovali naše nerostné bohatství, kteří zničili naši zemi tak, že některé kraje se do dnešního dne z toho ještě nemohou vzpamatovat! Tak ti mají tu odvahu nám tady kázat? Prosím pěkně, uvědomme si všichni, co se tady dneska děje! Já věřím, že všechny demokratické strany se v tuhle chvíli spojí a postaví se tomu, co tady komunisté předvádějí! (Rozčileně. Vypjatá atmosféra v sále.) Protože tohle to už skutečně přešlo za veškerou mez! (Potlesk řady poslanců z pravé a střední části sálu, je slyšet i zvolání.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik a po něm pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já bych si tuto situaci dovolil aspoň zkusit ukončit jedním prastarým vtipem - navážu na pana kolegu Kučeru. Když se tady mluví neustále o tom vyrabování, spálené zemi apod. Vyprávělo se ještě do nedávna, teď už je to pravda smutná historie - jestlipak víte, co byl největší zločin komunismu? Odpověď zní - no to, že tady nechali majetek jenom na dvacet let, teď už není doopravdy co rozkrást. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ondráček a potom ještě pan předseda Kučera.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji. Faktická poznámka k panu poslanci Kučerovi. Musím říct, že má pravdu. Ano, odešla elita, zůstaly tu jelita. (Ozývá se smích.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Skutečně ta jelita zůstala - po mé levici. Nicméně já bych ten vtip, který tady přednášel pan předseda komunistů, oněch reformovaných komunistů, kteří se nám tady dvacet let snažili vysvětlit, jak se reformují, jak se distancují od toho, co tady prováděli posledních šedesát let... Tak dnes vidíme, že k té reformě vůbec nedošlo. Dnes se tady ukázalo naprosto jasně, že komunisté nejsou reformovaní. To jsou komunisté, kteří se hlásí k tomu čtyřicátému osmému. To jsou oni. Dneska jsme to tady slyšeli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP