Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

87.
Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)
/sněmovní tisk 1005/ - třetí čtení

Pan ministr Pelikán zůstává u stolku zpravodajů a požádám zpravodajku garančního ústavněprávního výboru paní poslankyni Markétu Wernerovou, aby také zaujala místo u stolku zpravodajů. Kolegyni Wernerovou nějak nevidím, to mám asi smůlu... Zeptám se pana předsedy klubu... Dobře, pan předseda ústavněprávního výboru se ujme zpravodajské role. Jsme ve třetím čtení, není třeba o tom hlasovat. Nikdo nic nenamítá, že zpravodajskou zprávu přednese předseda ústavněprávního výboru? Není tomu tak.

Pane předsedo, máte slovo místo zpravodaje.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den. Dovolte mi, abych zaujal roli náhradního zpravodaje s tím, že ústavněprávní výbor se zabýval tímto tiskem na své 88 schůzi 31. května s tím, že doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat proceduru takto -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, to vyřešíme potom. Já jen jsem vás musel vyvolat k tomu, abyste mi řekl k usnesení, zbytek musíme vyřídit normálně klasicky ve třetím čtení. Já konstatuji místo vás, že sněmovní tisk 1005/3 byl doručen 3. května a usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1005/4. Ptám se pana ministra, jestli má zájem. Nemá zájem. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí, písemnou přihlášku nemám. Takže rozpravu končím a teprve teď můžete přistoupit k přednesení návrhu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Chtěl jsem to urychlit, nepovedlo se. (S úsměvem.) Takže procedura bude velmi jednoduchá. Budeme hlasovat nejdříve o legislativně technických úpravách, ale ty vzneseny nebyly, takže bychom mohli hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru. Stanovisko ústavněprávního výboru je kladné. A poté bychom hlasovali o zákonu jako celku. Žádné další pozměňovací návrhy dle mých záznamů předloženy nebyly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Procedura je opravdu jednoduchá, ale urychlit to nemůžeme. Jenom se zeptám, jestli někdo trvá na hlasování o proceduře hlasování. Myslím, že nikdo vzhledem k tomu, že je výrazně jednoduchá.

 

Takže můžeme rovnou přistoupit ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru jedním hlasováním. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami, a já se zeptám pana zpravodaje, aby nám řekl doporučení garančního výboru. (Kladné.) Pan ministr? (Neutrální.) Dobře.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 191, počet přihlášených je stabilní. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 191, z přítomných 133 pro 96, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

To byl jediný pozměňovací návrh. A přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti), podle sněmovního tisku 1005, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 192, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 137 pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu předsedovi ústavněprávního výboru a končím bod číslo 87.

 

Máme před sebou bod 95. Máme na něj myslím jedenáct minut, a proto bych ho zahájil. Jde o

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP