Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

195.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Bod číslo 195 je návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu, je neobsazena jedna pozice. Je to již třetí volba a první kolo. Opět pro stenozáznam, v první volbě v prvním kole 1. března byl zvolen Pavel Kováčik a Jiří Petrů, druhé kolo bylo neúspěšné, poté v dubnu, 26. dubna v druhé volbě byl zvolen pan kolega poslanec Miloslav Janulík a ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. Zůstává tedy neobsazeno ještě jedno místo. V tuto chvíli máme nominaci podle usnesení číslo 177, která říká, že TOP 09 a Starostové navrhují Jana Husáka a sociální demokracie pana kolegu Romana Sklenáka.

Nyní prosím, abyste, pane předsedající, otevřel rozpravu, a připomínám, v tomto případě musí Sněmovna rozhodnout hlasováním, že budeme volit tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám rozpravu, ptám se, kdo se do ní hlásí, nikoho nevidím. Jediné, co je k hlasování, pokud rozpravu ukončím, je hlasování o tajné volbě. Nejdřív vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.

 

O tajné volbě rozhodneme v hlasování číslo 199, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu. Kdo je proti tajné volbě? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 199. Ze 104 přítomných 99 pro, proti 1. Tajná volba byla schválena. Přerušuji bod 195.

 

Zahajuji bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP