Sněmovní tisk 1108
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 5. 2017.
Zástupce navrhovatele: Seitlová, Carbol, Burian.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1108/0 dne 3. 5. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 5. 2017. Vláda zaslala stanovisko 1. 6. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 6. 2017 jako tisk 1108/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2017 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1759). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 202, usnesení č. 1759).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 291/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: bytové právo, nemovitost, právní systém, převod vlastnictví, soudní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)