Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1101/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je opět navrženo projednání podle § 90 odst. 2. Upozorňuji tedy, že budeme určitě rozhodovat o udržení toho postupu podle § 90 odst. 2.

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr financí Ivan Pilný. (V sále je hluk.) Ještě než mu dám slovo, požádám pana poslance Martina Novotného, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Zároveň požádám sněmovnu o klid, aby pan ministr mohl přednést svoje úvodní slovo v dostatečně důstojné atmosféře. (Ministr chce začít hovořit.) Pane ministře, ještě ne. Požádám kolegy, kteří nejsou na svých místech, diskutují jiný problém (hovoří důrazně), aby diskutovali v předsálí.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, návrh zákona, který předkládám, má charakter legislativně technické úpravy v působnosti cenové kontroly. Jde především o zrušení oprávnění Státní energetické inspekce k výkonu cenové kontroly v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Od 1. ledna 2016 byl dozor nad dodržováním zákona o podporovaných zdrojích energie kompletně svěřen ERÚ, nebyl však souběžně novelizován zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, kde zůstaly kompetence pro SEI. Důsledkem byl stav, kdy v roce 2016 ani letos nebyly prováděny žádné cenové kontroly v oblasti podpory obnovitelných zdrojů ani ze strany ERÚ, ani ze strany SEI, přestože ERÚ kontrolním orgánem obecně pro odvětví energetiky je. To považuji za velmi alarmující a nepřijatelné vzhledem k objemu roční podpory v této oblasti ve výši 44 miliard korun. Urychlené zajištění těchto cenových kontrol je tedy úkol velice urgentní.

Chtěl bych v té souvislosti také říct, že hospodářský výbor ještě za mého vedení přijal usnesení o tom, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu urychlilo kontrolu překompenzací v této oblasti, protože ta nám evidentně nastává, a Evropská unie nám ukládá toto opatření až v roce 2019. Zatím se v tom udělalo velmi málo. A znovu podtrhuji a upozorňuji, že v této oblasti vynakládáme 44 miliard korun. To je důvod, proč vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, aby přijala návrh zákona již v prvním čtení. Pokud by tento návrh nebyl přijat, tak samozřejmě nelze v tom docela dost dobře pokračovat, protože prostě legislativně se to nestihne. Jenom upozorňuji, že nekontrolujeme již dlouho 44 miliard korun v obnovitelných zdrojích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí Ivanu Pilnému a žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Novotného, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, meritorně tento relativně krátký materiál popsal už pan ministr financí. Materiál tedy odstraňuje duplicitu. Já jako zpravodaj k tomu pouze vznesu takovou otázku - nevím, jestli na ni mám očekávat odpověď: V jakém smyslu tato duplicita, protože její legislativní upřesnění je logické, to jest, ta příslušná kontrola by měla přináležet jenom jednomu orgánu, tak aby byla efektivní, aby ten systém byl logicky, tak v jakém smyslu to, že ten dosavadní legislativní stav umožňoval tuto kontrolu ze strany více orgánů, tj. z hlediska jedné normy ze strany ERÚ, z hlediska druhé prostřednictvím Státní energetické inspekce, z hlediska nejširšího pojetí dokonce prostřednictvím Ministerstva financí - proč se, když tři můžou kontrolovat, nekontroluje vůbec? To si nejsem jist a přiznám se, že to nechápu. To, že musíme upřesnit to, aby se ty orgány nepřely, kdo má kontrolovat, a kontroloval jenom jeden, tomu rozumím. Ale kontrolovat až doposud mohly dokonce tři orgány.

K tomu popisu asi nemám co dodat kromě toho, že přechodná ustanovení upřesňují, co s kontrolami, které případně už byly započaty a jsou v běhu, a zároveň roli Ministerstva financí jako obecného orgánu novela řeší s tím, že tu působnost výlučně ukládá ERÚ.

Tolik mé zpravodajské úvodní slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ale mám přihlášku pana předsedy klubu ODS a faktickou přihlášku potom pana poslance Štětiny. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jménem dvou poslaneckých klubů - ODS a TOP 09 - vznáším námitku proti projednávání tohoto návrhu zákona podle § 90 odst. 2.

To, co říkal pan zpravodaj, je naprostá pravda. Pokud se ty kontroly nedějí, tak není k tomu žádný důvod. Ale já chci jenom připomenout - mnozí to neradi slyší a včera jsem zažil taky takové nadšení, že nějaká smlouva prošla do druhého čtení. Když se tady vždycky hlasovalo o podpoře solární energie, tak mí straničtí předchůdci, kteří seděli v lavicích ODS, před tím varovali. Říkali, že mohou být ročně na to až desítky miliard. Zbytek sněmovny se jim smál. Hlasovali jsme jako jediní proti - a bohužel ty až katastrofické předpovědi se naplnily.

Tak si je třeba uvědomit, že skoro vždy, když hlasujeme o nějakých budoucích mandatorních výdajích, nerozhodujeme pouze o tom, co se stane letos nebo příští rok, ale že jsme schopni založit obrovské náklady státního rozpočtu nebo domácností či firem, což v tomto případu tak je, protože ty náklady se dělí na tu nesmyslnou podporu solární energie. Dělí se mezi domácnosti, firmy a státní rozpočet. Ovšem státní rozpočet, to jsou vlastně zaplacené daně zase těch daňových poplatníků, zase těch firem, takže to vlastně platí dvakrát. Většinou se jakoby netváří, že to je najednou, ale platí to ty firmy či zaměstnanci buď přímo, anebo nepřímo prostřednictvím státního rozpočtu.

Tak to je takové připomenutí, protože pan ministr to zmínil, jak to vlastně vzniklo. A kdo má zájem, tak si přečtěte stenozáznamy z roku 2005. Tady stál Martin Říman a před tím varoval. Ale bylo to moderní, pokrokové, evropské, já nevím co všechno, a musíme se přidat k ostatním, taková ostuda, jsme jedni z posledních v Evropě, kteří ještě nepodporují solární energii. A toto jsou následky!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktické poznámky pana poslance Štětiny, Miroslava Opálky a pana ministra Ivana Pilného. Pan kolega Štětina. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já jsem rád, že pan ministr financí tuto věc tady sdělil. Ale já musím s plnou odpovědností říci, že máme na kontrolním výboru projednány závěry z cenových kontrol již z roku 2015, 2016, ale není zájem, abychom tady o tom hovořili. My o tom víme, ale my se nedostaneme ke slovu. A já jsem skutečně rád, že jak pan ministr, pan zpravodaj, koneckonců i kolegové, kteří o tom hovořili, s tím nesouhlasí.

Já bych vás moc prosil, abychom do pořadu tohoto jednání tuto zprávu o cenových kontrolách ještě nějakým způsobem dostali. Samozřejmě teď na to nemám právo, ale možná že ráno požádám, možná že i prostřednictvím předsedy kontrolního výboru, abychom zprávu o cenových kontrolách měli na pořadu ještě tohoto jednání. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Miroslav Opálka, poté pan ministr financí, také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl doplnit ještě vystoupení pana kolegy Stanjury. Měl stoprocentní pravdu. Ten zákon, to byl průšvih a ukázalo se to brzo. A já mám obavu, že některé zákony nebo mezinárodní dohody, které tady rychle procházejí, že to bude průšvih a za nějakou dobu si tady naši nástupci budou trhat vlasy. Ale neřekl celou pravdu pan kolega Stanjura. Od roku 2006 byl ministrem hospodářství právě kolega Říman, který ještě mohl stihnout ten stav zvrátit. Bohužel se tak nestalo. (Potlesk některých poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. A nyní pan ministr financí Ivan Pilný, připraví se pan předseda Stanjura také k faktické poznámce. Prosím, pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já mám to štěstí, že už v příští Sněmovně nebudu, protože nekandiduji. A moc se těším, až tady bude někdo ukazovat prstem na dva kluby, které dneska zavetovaly, a tím znemožnily přijetí zákona, který bude dělat cenové kontroly nad 44 miliardami korun. To ukazování prstem tady určitě bude. Já už u toho nebudu, takže se na to ani nemohu těšit. Já nemám žádnou pravomoc, jak bych nezávislé orgány donutil k tomu, aby dělaly cenové kontroly. Vy jste to teď zablokovali, takže příští ukazování prstem bude na ty dva poslanecké kluby, které to udělaly. Ta novela byla velmi jednoduchá a byla velmi účinná! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Pilnému a nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Doufám, že to stihnu za dvě minuty, dvě inspirativní vystoupení mých předřečníků.

Za prvé k panu poslanci Opálkovi. Říkal jsem, že jsme byli v roce 2005 jediní, kteří byli proti, a v roce (nesrozumitelné) jsme byli taky jediní, kteří jsme byli proti. To je úplně stejné. A je to argument pyromana, který zapálí požár a řekne, že hasič přijel pozdě, a ještě má odvahu kritizovat toho hasiče, že přijel pozdě, ten, který to zapálil. Teď nemyslím vás, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy. Ale mnohokrát jsem už tenhle argument slyšel.

Pan ministr Pilný, místo aby ukazoval prstem, by se měl podívat do zrcadla a tam nalezne viníka. A když ne, tak ať se podívá na fotku svého předsedy. Kterého dneska je? 12. července. Volební období končí za sto dnů a vy obviňujete nějaké kluby, že vám nevyhověly v devadesátce k něčemu. Jak dlouho jste to věděli na financích, že ten problém je? I když podle pana zpravodaje, nevyvrátil jste, že ty kontroly být mohou. Když nejste schopen nařídit institucím, aby prováděly kontroly, tak ty instituce rozpusťme! Jinak kde to žijeme? (Ministr Pilný z místa: Jsou nezávislé.) Nezávislé. To ještě neznamená, že... A patří do exekutivy, nebo nepatří? Nebo je ta vláda úplně bezmocná? Ministr financí chudáček nemůže nic dělat. Tak to přece vůbec není!

Ale abych se vrátil k tomu, kdy jsem se přihlásil poprvé. My jsme se na grémiu domluvili, že pokud padne veto, projednávání těch bodů se přeruší. Já vznáším procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu v souladu s dohodou z úterního grémia. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Musím tak učinit bez prodlevy. Odhlásím vás. Pokud nedojde k přerušení, je na řadě faktická poznámka pana ministra financí. Ale nyní jsem vás všechny odhlásil, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Návrh na přerušení budeme hlasovat v hlasování číslo 204, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 204. Ze 112 přítomných poslanců pro 77, proti 3. Návrh byl přijat a je mou povinností přerušit i bod 39.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a přeruším bod 39.

 

Podle pořadu schůze máme před sebou bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP