(17.50 hodin)
(pokračuje Dobešová)

Už tady můj kolega zmiňoval stanovisko Asociace logopedů. I to je určitý moment, který mi říká, že zákon nebyl dotažen do finále, pokud oni - pokud oni píší dopis, ve kterém upozorňují, že školní logoped narušuje práci klinického logopeda svou neprofesionalitou a může dokonce přispět k narušení výchovy a vzdělávání dítěte. Nemusíte se mnou souhlasit. Můžete mi říci, že nemám pravdu. Přesto já musím říct, že to jsou docela závažné věci, které mne vedou ke změně mého stanoviska.

Ještě jednu věc jsem pochopila - že ministerstvo ve snaze zlepšit a zkvalitnit české školství nemá ani tušení, co se ve školách děje, a proto, pane ministře, si dovolím prostřednictvím předsedajícího vás vyzvat: Přijďte ke mně v září do ředitelny. Pojďme se sejít v sedm hodin ráno na statku a budeme pokračovat v provozu školy, abyste viděl, co je realita života ředitele, pokud máte dost odvahy.

Dámy a pánové, jménem klubu hnutí ANO bych ráda vyjádřila naše stanovisko. Po dlouhém projednávání jsme se rozhodli nepodpořit ani parlamentní, ani senátní verzi, která je v tuto chvíli parlamentu předkládána. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve elektronicky přihlášený pan předseda Kučera s faktickou, poté paní poslankyně Havlová, pak pan poslanec Foldyna, pak paní poslankyně Bohdalová. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem si se zájmem vyslechl tady povídání paní poslankyně. Já se v tom samozřejmě v mnohém shoduji, mě jenom překvapuje, že si o tom povídáme teď až v době, kdy se projednává vratka ze Senátu, protože toto byla řeč, která tady měla zaznít v prvém čtení tohoto zákona, a možná jsme si mohli ušetřit mnohé peripetie při projednávání tohoto zákona.

Samozřejmě bych skutečně chtěl vyzvat k tomu, abychom tady jednali i trošku věcně, protože si myslím, že všichni už jsou rozhodnuti, jak budou hlasovat. Tyhle příběhy ze školy, ony jsou samozřejmě dojemné, ale myslím si, že všichni víme, jak hlasovat budeme. Takže to možná zaznívá z ne úplně správné strany, ale měli bychom tady k tomu přistoupit věcněji a tento zákon co nejdříve, věřím tedy, zamítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Havlová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já velice stručně. Já jsem poslouchala s nadšením tady moji předřečnici paní poslankyni Dobešovou a vyvolalo ve mně vlastně to, že jsem se přihlásila s technickou. Ty tři tisíce, které navrhuje Senát pro třídní učitele - já bych to všem učitelům přála, ale já tady taky stojím v roli zastupitelky a všichni si uvědomme, že školy zřizovatel je obec. A nikdo nám neřekl, kde se ty tři tisíce pro ty kantory vezmou. A jestliže si vezmu, že máme jenom v obci dvanáct tříd a každému tomu třídnímu učiteli bychom dali tři tisíce, tak chci vidět, kde by ta obec vzala zhruba pět set tisíc ročně na to, aby těm třídním učitelům přidala. Proto absolutně nemůžu souhlasit se senátním návrhem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní z místa faktická poznámka, pan poslanec Foldyna, poté paní poslankyně Bohdalová, poté pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Pane předsedající, děkuji za slovo. Víte, dámy a pánové, já jsem lodní mechanik, nejsem pedagog a do školy jsem tedy jenom chodil. Mám pět dětí, takže mám zkušenost ze školy tím, že moje děti také chodí do školy. Mám manželku učitelku, takže vím o tom, jaké problémy mají.

Přátelé moji, kolegové, já vám něco řeknu. Nezlobte se na mne, když to řeknu tak explicitně. Já 27 let vidím, jak tady przníme české školství. Nezlobte se, že používám takové slovo, které se vůbec nehodí do Sněmovny. Ale to, co tady předvádíme za těch 27 let v tom školství, můžeme se plácat po rameni, jak chceme, jak je to všechno dobré, ale vy přece víte, jaká je skutečnost, jaké jsou dneska maturity, jaké jsou obory, kolik nás to stojí a co to vlastně je.

A my jsme se dostali někam v této chvíli, že tady máme schválit nějaký zákon, a já tedy nepedagog jsem šel a zeptal jsem se na odborových svazech: Prosím vás, řekněte mi, zdali to chcete, nebo nechcete, protože vy zastupujete ty učitele. Bylo mi řečeno i na krajském odborovém svazu: Pane poslanče, je to nedokonalé, ale prosím vás, přijměte to, je to posun dopředu.

Prosím vás, my tady o něčem diskutujeme - a já chápu, že je před volbami. My jsme tady přece ten zákon schválili i s 33 hlasy společnosti, nebo sdružení ANO, nebo hnutí, promiňte, já to nechtěl říct, já jsem se trošičku rozčilil. Přece pojďme něco - jestli si myslíte, že ta diskuse k něčemu povede, a vy přece dobře víte, že k ničemu nepovede, že se tady jenom prostě budeme překřikovat a mluvit. Pojďme hlasovat o těch věcech, pojďme se posunovat! Vždyť ta veřejnost musí mít psotník z nás! Ta odborná veřejnost ve školství, ti z nás prosím vás opravdu jsou na mrtvici, ti učitelé. My jsme vždycky říkali: Na prvním místě nebude banka, ale škola! Ale vždyť to není pravda. (Upozornění na čas: Vaše dvě minuty, pane poslanče.) Takže děkuji. (Projev byl přednesen velmi důrazně.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další paní poslankyně Bohdalová. Máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já jenom drobnou poznámku. Nevím, jak člen petičního výboru nebo členka petičního výboru může prohlásit, že obsah petice není důležitý. Já tvrdím, že obsah každé petice je důležitý.

A pak k těm experimentům - dvanáct let ve škole. Jasně se řeklo ve školském výboru, když jsme diskutovali s ministryní Valachovou, tak se řeklo, že se musí zajistit přímé peníze do navýšení školství. To se stalo pro tento rok, nevím, jak to bude příští rok. Pak se řeklo, že aby ty peníze byly efektivně vynakládány, že se musí přijmout reforma financování regionálního školství. Ta se přijala. A završení že má být kariérním řádem, že toto budou tři základní normy, které těch dvanáct let změn zastaví, ukončí, a že potom tedy se budeme věnovat přímo těm jednotlivým věcem.

A druhá věc, kterou bych tady chtěla říct. Víte, ono české školství se nedá posuzovat podle jedné střední školy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já navážu na pana kolegu Kučeru, který řekl, že jsme si mohli ušetřit různé peripetie. No a teď budu mluvit k hnutí ANO a k panu Faltýnkovi, který tu v tuhle chvilku je.

Já bych jenom připomenul, kolikrát pan Faltýnek, a podle mě nesprávně, ta argumentace není správná, vypočítával, kolik stojí hodina a den jednání Sněmovny a různých orgánů. Tak já ten argument nemám rád, podle mě je nesprávný. Ale faltýnkovsky se na vás teď obracím, abyste si sami, když vás ty počty tak baví v hnutí ANO, spočítali, kolik hodin Senátu, Sněmovny, vlády, různých dalších orgánů to stálo, abyste nakonec jenom proto, že se blíží volby - ty ostatní argumenty jsou zcela zástupné -, dospěli najednou k závěru, že dost možná ty hlasy ve školství by se mohly pohnout někam jinam, tak z tohoto důvodu - je to legitimní, ale je to jediný důvod - obracíte názor. A vlastně názor? Názor se dá obrátit tehdy, pokud nějaký je. Vy jste v tom původním projednávání žádný neměli, neprojevili, tvořili jste koaliční mašinérii, a teď najednou přicházíte s tím, co tady bylo x-krát řečeno, ale jinými politickými stranami. Takže jenom tohle k vašemu postupu.

A poprosím vás, podle faltýnkovských tabulek si spočítejte, kolik to stálo tenhle stát, byť tento argument sám neuznávám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Tím jsme uzavřeli blok faktických poznámek a na řadě je se svým příspěvkem pan poslanec Tomio Okamura, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, v souvislosti se zákonem o kariérním řádu bych v prvé řadě vyzval pana ministra školství, aby ihned odstoupil z funkce. A pokud tak odmítne učinit, tak vyzývám pana premiéra, aby pana ministra odvolal. Za těch pár hodin, co je ve funkci, prokázal maximální neschopnost komunikovat s učiteli a stabilizovat svůj resort. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP