(16.00 hodin)
(pokračuje Papoušek)

Ještě stručně k tomu, jak probíhal schvalovací proces návrhu novely v Senátu. V Senátu se k mému návrhu novely připojilo dalších 40 senátorů napříč politickým spektrem a hladce tento návrh prošel v prvním čtení. Prošel hladce i výbory a ve druhém čtení prošel rovněž hladce.

Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, byl bych velice rád, kdyby tento návrh novely prošel, protože jistě chápete, že předmětem této novely jsou děti. Děti ohrožené, děti týrané. Myslím si, že je pro tyto děti potřeba udělat opravdu maximum. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu senátorovi. Prosím nyní, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, tento návrh senátní byl poslán do Sněmovny v říjnu - 26. 10. 2016. Bohužel celou dobu čekal na své projednávání i přes opakované návrhy na předřazení, musím říct napříč politickým spektrem, ale většinou část koalice, nebo s částí koalice byl zablokován.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou důležitou součástí systému péče o ohrožené děti. Jde o zařízení, která musí být připravena v jakoukoli hodinu převzít do krátkodobé péče dítě, anebo i více dětí v situaci, kdy se o ně vlastní rodiče nemohou postarat. Chtěla bych zdůraznit, že sem patří mimo jiné případy i týrání a zneužívání dětí.

Ve ZDVOPech jsou pak děti do té doby, než se najde dlouhodobé řešení jejich situace, ať už jde o návrat do rodiny, pěstounská péče, adopce či v krajním případě umístění do ústavního zařízení. Jsou to krizová zařízení, která nemusí (?) být neustále k dispozici. Je proto nezbytné, aby fungovala stabilně a předvídatelně. Současná podoba financování jim však neumožňuje zajistit provoz v dlouhodobějším horizontu. Zákon jim totiž přiznává příspěvek pouze na dobu, kdy je v nich umístěné dítě, a to ve výši 22 800 korun měsíčně. Materiální, technické a personální kapacity, které musí ZDVOPy udržovat připravené pro přijetí ohrožených dětí, nejsou ze strany státu nijak systémově financovány. Podle ZDVOPů se přitom náklady na neobsazené lůžko, což znamená zajištění personálu, energií a dalších výdajů, pohybují mezi 18 až 26 tisíci měsíčně. U ubytovaných dětí pak nejsou propláceny dny, kdy jsou děti na vícedenních pobytech u svých příbuzných, budoucích náhradních rodin či třeba na dětských táborech. Na tyto dny ZDVOPy opět nepobírají žádný příspěvek, ale současně musí toto místo držet připravené samozřejmě pro dané dítě.

Výše uvedené problémy vedou k tomu, že mnoho zařízení je v existenční tísni a nejsou schopna zajistit stabilní personál, protože nemohou učinit dlouhodobou předpověď, zda budou mít na financování zaměstnanců. Zde především pomáhají opět kraje a jejich financování, nebo spíš zafinancování, ale také města a obce. Musí se spoléhat na ad hoc dotace a vyrovnávací příspěvky ze státního rozpočtu či rozpočtů územních samosprávných celků, jak už jsem říkala.

Současný stav financování je podle velké části ředitelů a ředitelek zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dlouhodobě neudržitelný. Musíme říci, že jsou opravdu na pokraji toho, aby své zařízení právě z finančních důvodů nemuseli uzavírat.

Vláda k tomuto návrhu zákona přijala své stanovisko 24. 11. 2016. Stanovisko je neutrální.

Navrhovatel navrhl Sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Já pevně věřím, že se podaří vyslovit souhlas s touto novelou právě již v prvním čtení, tak aby se mohlo pomoci těm nejpotřebnějším co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Václav Horáček. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Já navrhuji podle paragrafu - zamítnout - jménem dvou poslaneckých klubů, ODS a TOP 09 zamítnutí projednávání podle § 90 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, podáváte podle § 90 odst. 3 jménem dvou poslaneckých klubů námitku proti projednání v (nesroz.) čtení. (Pan poslanec Horáček: Přesně tak.) Děkuji. Eviduji tuto námitku.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně - pardon, s přednostním právem - dá přednost dámě - paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (Poslankyně se domlouvá s poslancem Sklenákem.) Pan předseda Sklenák s přednostním právem, prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já se omlouvám, že jsem nezdvořile zneužil svého přednostního práva a předběhl paní kolegyni Pekarovou. Nicméně já chci připomenout dohodu z dnešního... z úterý z jednání grémia Poslanecké sněmovny. Máme zde několik zákonů, jejichž projednání je navrženo podle § 90 odst. 2, a samozřejmě vzhledem k tomu, v jakém období se nacházíme, tak pokud je vzneseno veto, tak je v podstatě už nemožné dospět k hlasování ve třetím čtení o těchto zákonech. Tak byla dohoda, že pokud kterýkoliv zákon bude vetován podle § 90 odst. 2, tak přerušíme jeho projednávání, abychom mohli pokročit k dalším tiskům. Já doufám, že kolegové mi potvrdí tuto dohodu, a tedy teď formálně vznáším návrh na přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Jde o procedurální návrh, který přednesl předseda poslaneckého klubu sociální demokracie, a ten odhlasujeme bez rozpravy s tím, že vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na přerušení v hlasování pořadové číslo 203, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 203 z přihlášených 115 poslanců pro 58, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy tento bod. Děkuji panu senátorovi Zdenku Papouškovi. Děkuji i paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové.

S přednostním právem se hlásí místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl ocenit práci senátorů. Jsem přesvědčen, že návrh, který předložili, byl správný a řešil situaci ZDVOPů, zvlášť u znevýhodněných a týraných dětí. Mně osobně je líto, že padlo veto, ale rozumím tomu, že existuje odlišný názor na tuto situaci. Ale osobně je mi to líto, protože by to skutečně řešilo situaci znevýhodněných dětí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S přednostním právem ještě předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Žel, nemohu dát jiným kolegům slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tomu já rozumím, to je jenom reakce na vystoupení pana místopředsedy. Teď nechci věcnou polemiku k tomu návrhu zákona, protože ten bod jsme přerušili. Nicméně tady Senát suploval vládu.

Pane místopředsedo, je to vaše vláda, tak teď nám neříkejte, protože jsme tam viděli některé kontroverzní body, že my za něco můžeme. Proč to vaše vláda dávno nepřipravila? Proč to projednáváme v devadesátce, sto dnů před volbami! V tom je ten největší problém! A pokud se tam objeví kontroverzní body, o kterých máme pochybnosti, o kterých bychom rádi debatovali... Kdyby to bylo před rokem, nebo před půl rokem, tak ten zákon prošel, možná s drobnou úpravou, ale dostal by se do třetího čtení. Hlasovalo by se a v nějakém znění bychom to postoupili Senátu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP