Sněmovní tisk 999
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 999/0 dne 22. 12. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1436/16, PID KORNACFE7CTW.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 59)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1589).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 999/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 999/2, který byl rozeslán 7. 6. 2017 v 10:46.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 999/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 197, usnesení č. 1755).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 7. 2017.
  Zákon Senátem schválen 16. 8. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 305/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6415Miloslava Vostrá11876-16993.docx (11 KB) / PDF (334 KB, 3 strany) 19. 5. 2017 v 07:29:52


Deskriptory EUROVOCu: daňové orgány, evropská spolupráce, finanční kontrola, mezinárodní daňové právo, mezinárodní spolupráce, vybírání daní

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)