(13.20 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ve třetím kroku budeme hlasovat o návrhu A7.III. Je to opět pozměňovací návrh ústavněprávního výboru po prvním projednání a týká se změny OSŘ, zrušení 30denní lhůty. Stanovisko výboru: Nedoporučuje. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 181. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 181, z přítomných 146 pro nikdo, proti 129. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní ve čtvrtém kroku budeme hlasovat o návrhu A8, který se týká působnosti Obvodního soudu pro Prahu 2. Výbor nezaujal stanovisko. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 182. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 182, z přítomných 146 pro 62, proti 60. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme v pátém kroku hlasovat o návrhu B1. Jedná se o vypuštění generátoru bez náhrady a výbor k tomu nezaujal stanovisko. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 183. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 183, z přítomných 146 pro 64, proti 72. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Čili tímto, že byl přijat návrh B1, jsou návrhy C a E nehlasovatelné. (Oprava z pléna.) Nebyl, pardon. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu C, kde je stanovisko doporučující. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 184 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 184, z přítomných 147 pro 97, proti 28. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano, takže tímto, že byl přijat návrh C, stal se návrh E nehlasovatelným.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o návrhu B2, který se týká příslušnosti krajského soudu u řízení o neplatnosti rozhodčí smlouvy. Stanovisko je doporučující. (Ministr: Doporučující.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 185 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 185, z přítomných 147 pro 143, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní se dostáváme k diskutovanému návrhu D, který se týká přechodu vymáhání justičních pohledávek na Celní správu. Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. (Ministr: Doporučující.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 186 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 186, z přítomných 147 pro 78, proti 57. Návrh byl přijat. Další.

 

Kontrola hlasování, logicky, je tam velmi malý rozdíl. Hlásí se pan místopředseda Petr Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, milé kolegyně, milí kolegové, stalo se mi to podruhé v tomto funkčním období, ale na sjetině mám ano a chtěl jsem hlasovat ne. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě se paní kolegyně Kailová asi nehlásí. A my budeme tedy v hlasování číslo 187 rozhodovat o námitce proti zápisu o výsledku hlasování, kterou přednesl pan místopředseda Petr Gazdík.

Zahájil jsem hlasování číslo 187. Kdo je pro přijetí námitky? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 187, z přítomných 146 pro 136, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pod písmenem D. Ano, pane zpravodaji?

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Budeme opakovat hlasování o návrhu D, který se týká přechodu vymáhání justičních pohledávek na Celní správu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Doporučující stanoviska jste slyšeli. Zahájil jsem hlasování číslo 188 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 188, z přítomných 146 pro 56, proti 73. V tom případě byl návrh zamítnut.

 

Je zájem o kontrolu hlasování? Není tomu tak. Můžeme tedy bod D považovat za prohlasovaný. A nyní návrh F.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní návrh F, který se týká dočasného přidělení soudce k Ministerstvu spravedlnosti. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr: Doporučující.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování číslo 189. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 189, z přítomných 146 pro 49, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

To byl poslední pozměňovací návrh, je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Je to tak, aspoň podle mé evidence.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud nikdo nic nenamítá a všechny pozměňovací návrhy byly již prohlasovány, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovní tisk 987, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 190 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 190, z přítomných 147 pro 104, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 86. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP