Sněmovní tisk 1089
Novela z. o HK ČR a AK ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Zbyněk Stanjura, Andrej Babiš, Martin Plíšek, Petr Gazdík, Pavel Bělobrádek, Roman Sklenák, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: Stanjura Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1089/0 dne 6. 4. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 4. 5. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 5. 2017 jako tisk 1089/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 440/17, PID KORNALAJTRDE.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1667).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1089/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1089/3, který byl rozeslán 12. 7. 2017 v 17:50.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 7. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1089/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 109, usnesení č. 1831).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 10. 2017 poslancům jako tisk 1089/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 10. 2017 poslancům jako tisk 1089/6.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6629Zbyněk Stanjura12090-17231.docx (16 KB) / PDF (153 KB, 3 strany) 28. 6. 2017 v 10:48:33
6656Petr Kudela12117-17266.doc (109 KB) / PDF (306 KB, 12 stran) 11. 7. 2017 v 16:41:49
6657Petr Kudela12118-17267.docx (38 KB) / PDF (305 KB, 12 stran) 11. 7. 2017 v 17:03:17


Deskriptory EUROVOCu: informační systém, profesní organizace, úřední list, zájmové subjekty zemědělského sektoru

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)