(9.50 hodin)
(pokračuje Černý)

Takže my posílíme svoji kredibilitu vůči pobaltským zemím, Německu a Kanadě a úplně je nám fuk, co se stane s bezpečností celosvětově. Tenhle krok, který teď učiníme, schválíme-li vyslání našich vojáků na dva a půl roku dopředu, protože tam budou až do konce roku 2018, tak tenhle krok dramaticky bezpečnostní situaci České republiky zhorší, ne zlepší. Pozice České republiky vůči Německu, Kanadě a pobaltským zemím možná bude lepší, to ano, ale jestli nám to bude v budoucnu něco platné, to nevím.

Dovolte mi na závěr už jenom jednu poznámku. Na té bezpečnostní konferenci jsme mimo jiné slyšeli, že kdyby si někdo dal práci a spočítal tzv. kumulovaný bezpečnostní dluh, tedy to, co by teoreticky armáda mohla dostat, kdyby se od roku zhruba 2005 do dneška vydávala na obranu 2 % HDP, a je to téměř 400 mld., ta číslovka už tady zazněla - 379 mld. korun navíc nad rozpočty armády, nad ty rozpočty, které jsou dnes postaveny už prakticky reálně, už překročily 50 mld., a z kterých armáda téměř každý rok 4 mld. vrací, protože je není schopna utratit. To jsou prostě čísla, která musíme mít na paměti. Někdo s námi tady hraje prapodivnou hru, která nemá vůbec žádnou logiku a která se opírá o přání a možná i zájmy někoho, ale rozhodně ne občanů naší republiky a nás ve střední Evropě.

Věřím, dámy a pánové, že všechny ty argumenty, které jsem tady uvedl - a mohl bych pokračovat ještě nejmíň hodinu -, velmi dobře zvážíte. A bez ohledu na to, že je v této Sněmovně zvykem, že když se projednávají tyto návrhy, tak se hlasuje prostě téměř jako za Národní fronty, prostě všichni přítomní musí zvednout ruku, protože by to jinak nevysvětlili. Prosím, používejte vlastní mozek, zkuste se zamyslet nad tím, k čemu je nezbytně nutný projekt PPP, tedy posílená předsunutá přítomnost, a zvažte, jestli je možné pro bezpečnost České republiky udělat něco konstruktivnějšího než vyslat 300 našich vojáků do Pobaltí.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Než dám slovo panu poslanci Okamurovi, tak s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, doufám, že jste pozorně poslouchali nejenom vystoupení komunistů včera ke dvěma smlouvám, jedné strategické a potom konkrétní ekonomické, nebo rámcové ekonomické, Evropské unie s Kanadou, a i pana Černého dneska. To, co tady komunisti předvádějí poslední dobou, je skutečná nehoráznost. (Reakce v sále.) Já jsem tedy rád, jsem velmi rád, že to takto říkají. Neměli bychom ovšem k tomu mlčet. Jestli se pan Černý diví a tady mluví o nějakých hrách, tak přeci nebyly to hry, bylo gaunerství, to, co předvedlo Rusko na Krymu, to, co předvádí dodneška na Ukrajině. Tak se běžte do ukrajinských kostelů, prosím, podívat! A jeden z vašich členů to tam viděl! Tabla s mrtvými syny, kteří nedělají nic jiného, než brání své legitimní území. Nechte těch nehorázných keců, které tady zkoušíte na nás! (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan předseda Kováčik, potom pan poslanec Černý a potom pan poslanec Ondráček. Všechno faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Dovolte mi, abych s poukazem na Ústavu České republiky a demokratické zvyklosti pozvedl jemně obočí nad tím, co tady právě v řeči předřečníka zaznělo.

Pardon, já se moc omlouvám, že v souladu s Ústavou a zákony této země se komunisté odvážili říci svůj názor, pravda, odlišný než váš, pane kolego Laudáte prostřednictvím pana předsedy! Já se za to skutečně hluboce, hluboce všem občanům, kteří vás volili, protože vy jste ta správná hráz proti komunismu a Rusku, těm se omlouvám. Všem ostatním, kteří nám dovolují, a nejen nám, ale i vám ostatním, kteří jste tady za jiné politické strany, říci svůj názor, se neomlouvám, ale naopak děkuji, že jste nás vyslechli. A že i naše argumenty, které reprezentují názory značné části obyvatelstva této země, naslouchají, poslouchají a také respektují. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Černý, potom pan poslanec Ondráček, potom pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Alexander Černý: Dámy a pánové, to, co předvedl kolega Laudát, je docela úsměvné. Já jsem si opravdu vzpomněl, na té bezpečnostní konferenci, kterou jsem tady už zmiňoval, mimo jiné vystupoval vedoucí Centra proti terorismu Ministerstva vnitra a z jeho úst zazněla věta, kterou jsem si poznamenal. Ne že by tam těch vět bylo příliš mnoho, které by byly k poznamenání, ale ta jedna mě fakt zaujala a je vidět, že má docela dopad. Cituji. Pan Benedikt Vangeli, jestli jsem nezkomolil to jméno, řekl: "Myslet si něco jiného než oficiální doktrína znamená hájit zájmy cizí moci." To řekl na půdě českého parlamentu na konferenci o bezpečnosti. A je to, znovu opakuji, vedoucí Centra proti terorismu Ministerstva vnitra České republiky. To jen na doklad toho, že ty věty, které tady teď přednesl pan kolega Laudát, jsou opravdu docela varovné. Budeme-li v tomto duchu pokračovat, dožijeme se v brzké době toho, co s demokracií nemá absolutně nic společného. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ondráček, potom pan předseda Kalousek a ještě potom pan poslanec Laudát. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je nás tu 200 poslankyň a poslanců. Nevím, kolik z vás mělo tu odvahu, zvedli zadek a jeli se do těch oblastí, o kterých pan kolega František Laudát tak krásně hovoří, jak se tam hrozně v tom Donbasu žije a co se tam všechno děje, aby se sami přesvědčili. Protože žvanit o něčem, co jsem na vlastní oči neviděl, může opravdu někdo jako pan kolega Laudát. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte jenom stručnou reakci na pana předsedu Kováčika, který říká: Měl bych se snad omluvit panu poslanci Laudátovi za to, že mám názor? Ale pan poslanec Laudát přece zcela jasně řekl, že je vlastně dobře, že to takhle nahlas zaznívá. Vezmu-li si tu diskusi včera ke smlouvě Evropské unie s Kanadou, vezmu-li si tu diskusi i dnes, tak je skutečně dobře, že vy dnes už ani netajíte, že jste pátou Putinovou kolonou. Vy se s tím vůbec netajíte. Jenom je potřeba to také naprosto jasně pojmenovat a to pan poslanec Laudát udělal. A to je ten demokratický názor. Děkuji. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Laudát, potom pan poslanec Holík, potom pan předseda Kováčik. Všechno faktické poznámky. A ještě oznámím, že pan poslanec Černý hlasuje s kartou 74. Pan poslanec Laudát má slovo. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Fakt je, že na rozdíl od jiných politických turistů nejezdím za peníze Ruska na Krymy, na Donbasy a na okupovaná území. Klidně se tam pojedu podívat na tu spoušť, co tam ti turisté s domácími troskami separatistů způsobili. Kolik zabili lidí. Já jenom říkám, nic vám nebrání, vezměte si letadlo nebo dojeďte vlakem do Lvova a běžte se do těch kostelů podívat na tabla těch mrtvých mladých kluků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP