Sněmovní tisk 1005
Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1005/0 dne 10. 1. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1384/16, PID KORNA9VJRHB2.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2017 (usnesení č. 355). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Wernerová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1593).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1005/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1005/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1005/3, který byl rozeslán 30. 5. 2017 v 14:12.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 192, usnesení č. 1754).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 7. 2017.
  Zákon Senátem schválen 16. 8. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 303/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6362Robin Böhnisch11823-16929.doc (12 KB) / PDF (239 KB, 1 strana) 16. 5. 2017 v 13:54:59


Deskriptory EUROVOCu: církev, obchodní rejstřík, služba ve veřejném zájmu, sociální hospodářství, správní kontrola, veřejná instituce, veřejně prospěšná služba

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)