Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

139.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie

Výsledek volby člena Rady Státního fondu kinematografie byl neúspěšný. Z Ministerstva kultury jsme měly podány dva návrhy: Terezu Czesany Dvořákovou a Petra Vítka. Paní Dvořáková získala 45 hlasů, pan Vítek 48. Kvorum nutné pro zvolení bylo 72. Nebyl nikdo zvolen. Bylo to druhé kolo tajné volby, tím tato volba končí.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP