Sněmovní tisk 943
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 25. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: Papoušek Z.,Vosecký J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 943/0 dne 26. 10. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 10. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2016 jako tisk 943/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1482/16, PID KORNAF9K6MK1.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2016 (usnesení č. 338). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 12. 7. 2017 na 59. schůzi, projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 1760).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, ochrana dítěte, práva dítěte, právo na spravedlnost, sociální politika, sociální služby, sociální zabezpečení, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)