(12.10 hodin)
(pokračuje Procházka)

Budou-li K1 a K2 přijaty, budeme hlasovat L2 až L8 a L11 až L15 společně. Nebudou-li K1 a K2 přijaty, budeme hlasovat o L1 až L8 a L11 až L15 společně.

Dále budeme hlasovat o D63. Dále o G2 a G3 společně. Budou-li G2 a G3 přijaty, je E1 nehlasovatelný. Nebudou-li G2 a G3 přijaty, budeme hlasovat o E1.

Dále budeme hlasovat o D8. Bude-li D8 přijat, je D30 nehlasovatelný. Nebude-li D8 přijat, budeme hlasovat o D30.

Další hlasování D31.

Dále B35. Bude-li přijat, je A6.2 nehlasovatelný. Nebude-li B35 přijat, budeme hlasovat A6.2.

Dále budeme hlasovat o B12 s tím, že B36 je totožný, proto je nehlasovatelný. (V sále je trvalý silný hluk.)

Dále o B13, dále B14, dále o A6.6., dále A6.7, dále D36, dále D37 až D39 společně, dále B68, dále B58.

Dále B31. Bude-li přijat, jsou B5, D2, B38 až B45, B69 až B71 a I9 nehlasovatelné. Nebude-li B31 přijat, budeme hlasovat o B5. Bude-li B5 přijat, jsou D2, B38 až B45, B69 až B71 a I9 nehlasovatelné. Nebude-li B5 přijat, budeme hlasovat o D2. Bude-li D2 přijat, jsou B38 až B45, B69 až B79 a I9 nehlasovatelné. Nebude-li D2 přijat, budeme hlasovat o B69 až B71. Nebude-li D2 přijat, budeme dále hlasovat o I9. Nebude-li D2 přijat, budeme hlasovat o B38 až B45 společně. Budou-li B38 až B45 přijaty, jsou B59 a E24 až E30 nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já vás ještě jednou přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid! Prosím.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji. Nebudou-li B38 až B45 přijaty, budeme hlasovat o E24 až E30 společně. Nebudou-li B38 až B45 přijaty, budeme hlasovat B59.

Dále budeme hlasovat o D64. Bude-li přijat, je B72 nehlasovatelný. Nebude-li D64 přijat, budeme hlasovat o B72.

Další hlasování D3, dále A6.9, dále B46, dále B60, dále J22, dále D42, dále A2, dále A6.10, dále A3, dále o B1 a B2 s tím, že D9, D10 a D44 jsou totožné, tudíž po jejich schválení nehlasovatelné.

Dále o G1, dále o H. Bude-li H přijat, jsou B3, B4, D4.14, D4.15, D11, D12, D45, D46, A4.1 a A4.2 nehlasovatelné. Nebude-li H přijat, budeme hlasovat o B3 a B4 společně s tím, že D11, D12, D45, D46 jsou totožné, proto nehlasovatelné. Nebude-li H přijat, budeme hlasovat o D4.14 a D4.15 společně. A dále, pokud nebude H přijat, budeme hlasovat o A4.1 a A4.2 společně.

Dále hlasovat o A6.11, A5. Dále F. Bude-li F přijat, je A6.12 nehlasovatelné. Nebude-li F přijat, budeme hlasovat o A6.12.

Další hlasování A6.13, dále B8 s tím, že B32 je totožný, proto nehlasovatelný. Dále 6.14, A6.15, A6.16 společně.

Dále A6.18. Bude-li přijat, jsou B33 a D20 nehlasovatelné. Nebude-li A6.18 přijat, budeme hlasovat o B33 s tím, že D20 je totožný, proto nehlasovatelný.

Dále o C1 a poslední hlasování - budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Nyní bych tedy, pane předsedající, požádal o hlasování o schválení procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Slyšeli jste návrh procedury hlasování. Jsou k němu připomínky? Pokud ne, návrh procedury schválíme v následujícím hlasování. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci a prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

A jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o proceduře hlasování v hlasování 176, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tuto proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 160 pro 151 poslanců, proti 3. Procedura byla schválena, budeme podle ní pokračovat.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní tedy budeme hlasovat jako první o návrhu na zamítnutí návrhu zákona. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 177 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 163 pro 84, proti 53. Návrh zákona byl zamítnut. (Potlesk poslanců KSČM, ODS, TOP 09 a Starostové a nezařazených.)

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 92.

A ještě než budeme pokračovat, svou omluvu ruší od 12 hodin paní poslankyně Věra Kovářová.

Podle schváleného pořadu schůze pokračujeme v jednání o třetích čteních. Dalším bodem je bod číslo 86. Já bych prosil předsedy vládních politických klubů, aby zajistili přítomnost ministrů, kteří budou předkládat jednotlivé návrhy zákonů. První je pan ministr Pelikán, kterého tady ale nevidím. Dobře. Já se zeptám, v tom případě potřebuji poradu s předsedy poslaneckých klubů. Prosím, přijďte sem všichni, poradíme se, protože samozřejmě to, co bylo předpokladem, to dlouhé hlasování o zákonu dopadlo jinak, a dohodneme se tedy, jak dál pokračovat, kteří z ministrů tady mohou být. (Neformální porada s předsedy klubů.)

Vzhledem k tomu, že proti předpokladům, že budeme hlasovat zákon o památkové péči, je čas trochu jiný, tak po poradě s předsedy poslaneckých klubů vyhlašuji přestávku do 12.30. Do té doby by se měli jednotliví ministři podle pořadí, tak jak jsou jednotlivé návrhy ve třetím čtení, dostavit.

 

(Jednání přerušeno ve 12.19 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP