Sněmovní tisk 1000
Komplexní hospodářská a obch. dohoda mezi Kanadou a EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1000/0 dne 22. 12. 2016.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1259/16, PID KORNAD7EZ5PX.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 2. 2017 na 55. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 6. 4. 2017 na 56. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 11. 7. 2017 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1747).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 10 dní (usnesení č. 1749).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 7. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1000/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 7. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1000/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7., 12., 13. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1833).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2017.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská unie, hospodářská dohoda, Kanada, mezinárodní obchod, obchodní dohodaISP (příhlásit)