Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

196.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Pane předsedo volební komise, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Předposlední volební bod je návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře, ČTK. Budeme obsazovat dvě místa a je to první kolo druhé volby. V té první volbě jsme 26. dubna zvolili paní Jaroslavu Wenigerovou, ta byla navržena klubem ODS, uspěla s 86 hlasy, ve druhém kole nebyl zvolen nikdo. Jak jsem řekl, zůstávají tedy neobsazena dvě místa. V souladu s usnesením číslo 178 máme dnes na tato dvě místa následující nominace: Jakub Štědroň za sociální demokracii, Jan Wintr, navržen TOP 09, a Petr Žantovský, navržen klubem hnutí ANO.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. I tady komise navrhuje volbu tajnou. I zde prosím, abychom po rozpravě o návrhu na tu tajnou volbu hlasovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikoho nemám přihlášeného. Kdo se hlásí z místa? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 200 o způsobu volby. Kdo je pro tajnou volbu podle volební komise? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 200. Z přítomných 106 pro 101 poslanec, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme tedy volit tajně. Přerušuji bod 196.

 

Zahajuji bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP