(11.50 hodin)
(pokračuje Nováková)

Kdybych vás směla o něco požádat, tak bych doporučila vaší pozornosti pozměňovací návrhy. Některé jsou z dílny TOP 09, resp. za přispění odborníků, třeba paní poslankyně Chalánkové i pana Herberta Pavery. Také já tam mám některé pozměňovací návrhy. A ačkoli respektuji velikou skepsi pana, vašim prostřednictvím, pane předsedající, pana poslance Adámka, tak já jsem jako garant tohoto tisku klubu doporučila, aby většinu pozměňovacích návrhů pana poslance Adámka podpořil z jednoho důvodu. Protože tím, jak už jsme v tom opravdu my, kteří to dlouho sledujeme, tak ty pozměňovací návrhy se doplňují. A skutečně když dáme dohromady třeba pozměňovací návrhy paní poslankyně Chalánkové a pana poslance Adámka, tak pokud by prošly, tak ten návrh zákona se skutečně vylepší, a to v souvislostech. Není pravda, že vznikne guláš, ve kterém nikdo nebude vědět, co to vlastně za zákon je. Ty pozměňovací návrhy se v mnohém pozitivně doplňují.

To, co jsem opakovaně vytýkala tomuto zákonu, je, že je to taková technická, příliš technicistně se k němu přistupovalo a je to taková technická norma. Možná jsem idealista, ale domnívám se, že památky, máme-li je chránit, tak je musí chtít chránit úplně všichni, většinově celá populace. Musíme k nim mít alespoň takový vztah jako k životnímu prostředí. To znamená, památky mají být součástí našeho života. My máme přijmout, že to je něco hodnotného, a to ve všech aspektech.

Tady si tedy musím znovu trošku rýpnout do ministerstva, které strašně nerado slyší řeči o tom, že existuje také nehmotná charakteristika určité památky. Příkladem je pozměňovací návrh, který mluví o takzvané zvukové památce. Slyšela jsem, jak mi odborníci vysvětlují, že to je špatně. Jiní odborníci mi vysvětlují, že to je dobře. Já to řeknu úplně jednoduše. Většina zvonů nebo třeba těch varhan je v sakrálních stavbách. Většina sakrálních staveb neboli kostelů jsou památky. Ty varhany jsou součástí těchto sakrálních staveb. Ale to nejsou jenom ti pozlacení andělíčci a krásně vypadající píšťaly. Je to hudební nástroj. A jestliže při jeho rekonstrukci, při jeho údržbě ztratí ty varhany svůj zvuk, tak pak jsou to opravdu jenom ti andělíčci a pár nějakých píšťal, které si můžeme vyfotit. Ale ta památka jako taková, protože je to hudební nástroj, nemá vůbec cenu, a my v tom hrajeme celosvětový primát, no tak tu hodnotu prostě ztratí. Když nebudou varhany hrát a zvony zvonit, tak to je prostě, jak by řekl Mácha, zborcené harfy tón, že?

Čili tohle mě trošku mrzí. Vím, že Ministerstvu kultury jsou trošku trnem v oku moje návrhy, které hovoří o tom, že jsou nehmotné kulturní památky. Dokonce i můj návrh, abychom předefinovali tu navrženou definici památkového fondu jako součást našeho dědictví, tak jak to máme v preambuli naší Ústavy, protože dědictví, které máme uchovat, je přírodní, kulturní, hmotné i nehmotné - s tím jsem neuspěla. Já tedy nemohu než požádat vás poslance, abyste přehlasovali názor Ministerstva kultury.

Ale závěrem bych ještě chtěla říci, nemyslím si, že pozměňovací návrhy jsou věcně chybné, protože tady úplně opravdu velmi razantně vystupuji v tom, že stojí skutečně proti sobě poslanci, kteří konzultují už dva roky skutečně s odborníky, a pak stojí proti sobě - já vím, je to jejich dítě - pět úředníků z Ministerstva kultury a ti řeknou, že jsou ty pozměňovací návrhy věcně chybné. Chápu, oni věnovali léta přípravě. Ale to neznamená, že to je dokonalé.

Proto pro ty z vás, dámy a pánové, kteří nejsou pevně rozhodnuti, že návrh novely o ochraně památkového fondu zamítnou, si dovolím navrhnout jinou možnost a tou je podpořit pozměňovací návrhy. Protože není pravda, že v tom ty pozměňovací návrhy dělají guláš. My jsme to mezi sebou konzultovali. Konzultovali jsme to s odborníky. Konzultovali jsme to nakonec i s ministerstvem. A ty pozměňovací návrhy, resp. jejich schválení by skutečně tuto novelu, kterou, jak se já domnívám, potřebujeme, tak tuto novelu by vylepšily - vzdor tomu, jaké bude stanovisko ministerstva. Prosím, zvažte to. Věřím, že pozměňovací návrhy by tu novelu vylepšily. Možná jistě bude zase novelizace této novely v příštím volebním období, ale to je osud všech zákonných norem. Čili než to hodíme do koše, je ještě varianta podpořit pozměňovací návrhy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Hubáčková a připraví se pan poslanec Seďa. Prosím, paní poslankyně.

 

Senátorka Anna Hubáčková: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, o vládním návrhu nového památkového zákona již bylo dnes řečeno opravdu mnoho, a nejenom dnes, ale po celé dva roky. Každopádně vidíme i podle příspěvků v této rozpravě, že více než 50 pozměňovacích návrhů nám svědčí o tom, že tento návrh má velmi vážné nedostatky. Nedostatky systémové, odborné i věcné. A z průběhu našeho projednávání to je zcela zřejmé.

Nový zákon je však právní dokument, legislativní předpis, který by měl být sestaven bezchybně, aby byl vůbec provozuschopný, tedy argumentačně přesný, jasný, srozumitelný, bez chyb a dvojznačností. A v této právní a štábní kultuře velmi rozsáhlý návrh zákona každopádně kulhá. A je to možné doložit na mnoha případech, detailech, které vůbec nejsou maličkostmi. Nejde pouze o právní kulturu a legislativní eleganci, ale hlavně jde o to, aby mohl být zákon v praxi vůbec uplatňován a vymáhán. A k tomu hezká slova v jeho preambuli nestačí. Nebojte se, nebudu vás tím teď zatěžovat. Každopádně bychom měli naslouchat stavebním historikům, akademikům, sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, památkářům Národního památkového ústavu. Měli bychom naslouchat architektům. Ale koneckonců bychom měli naslouchat také krajům, jejichž připomínky nebyly ani řádně zaznamenány a vypořádány a teď se nám vracejí v několika desítkách pozměňovacích návrhů.

Pochopitelně načtené pozměňovací návrhy považuji za velmi rozumné a správné. Ale návrh zákona jako celku mohou stěží napravit. Považuji vládní návrh zákona zralý na zamítnutí. Nemyslím si, že je to otázka koaličního, opozičního rozhodování. Vůbec ne. Jedná se v současné době o kulturní dědictví. Dobrý zákon k jeho ochraně může pomoci a ten špatný může pořádně uškodit.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, budu velmi stručný, protože už to tady hodně zaznělo.

Souhlasím s tím, že současný platný zákon o ochraně památkového fondu je zastaralý a že je nutno jej změnit. S tím vůbec nepolemizuji. Nicméně jsem očekával, že novela, která je předložena, přinese nápravu a hlavně změnu koncepce a koncepčnost, což se ovšem nestalo. A trošku mě mrzí přístup Ministerstva kultury v průběhu legislativního projednávání tady v Poslanecké sněmovně.

Už tady padlo, že existují značné výhrady ať už odborníků, kteří se tímto zákonem řídí, tak i laické veřejnosti. V prvním i ve druhém čtení jsem se o těchto problémech zmínil.

Chci jenom upozornit, že můj komplexní pozměňovací návrh, který je pod body J1 až J24, měl ambici zavést urbanismus do památkového zákona tak, aby se chránily nejenom jednotlivé památky, jak to je teď, ale aby se chránily i památkové zóny, městské památkové zóny, památkové rezervace a celá historická města. Tím žádám o podporu svých pozměňovacích návrhů a uvidíme, v jakém znění bude vlastně schválen poté, co odhlasujeme ty jednotlivé pozměňovací návrhy. Protože opravdu 42 stran pozměňovacích návrhů je docela dost na to, aby byl ten zákon kvalitní.

Děkuji za pozornost i za případnou podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP