Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Martin Kolovratník)

197.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření,
zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným
získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů
a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže
nebo destabilizaci demokratického právního státu

Čtvrtá tajná volba byla volby předsedy nově zřízené vyšetřovací komise s pracovním názvem únik ze spisů. Byla to druhá tajná volba, kdy dvě předchozí kola byla neúspěšná. Martin Plíšek získal 76 hlasů, Jiří Štětina 47 hlasů. Konstatuji, že těsnou většinou čtyř hlasů byl zvolen pan poslanec Martin Plíšek a tato komise může zahájit svou činnost. Tolik výsledky voleb. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi volební komise.

Přečtu ještě omluvenky: pan poslanec Karel Pražák se omlouvá ode dneška do zítřka do 14 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Milan Chovanec se omlouvá dnes od 15.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan místopředseda Radek Vondráček se omlouvá od 15.30 do 17.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Zdeněk Soukup se omlouvá dnes od 15.30 do 17 hodin z pracovních důvodů.

 

Prvním bodem dnešního odpoledního jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP