Sněmovní tisk 1121
Návrh na působ. sil MO v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO

Autor: min. obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 5. 2017 jako tisk 1121/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 466/17, PID KORNALBHJGN8.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 5. 2017 (usnesení č. 393). Zpravodajem určen Ing. Václav Klučka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 15. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1121/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 11., 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 174, usnesení č. 1751).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, Estonsko, Litva, Lotyšsko, NATO, Polsko, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)