(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To byla poslední písemná přihláška do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí ještě někdo další z místa. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu ve třetím čtení ukončit. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj Procházka nemá zájem, pan zpravodaj Berkovec nemá zájem, takže můžeme překročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Požádám pana zpravodaje Romana Procházku, aby nám řekl, jaký je návrh procedury hlasování, a potom se vyjádříme dál. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s celou procedurou hlasování k návrhu zákona o ochraně památkového fondu, je to sněmovní tisk číslo 666, která byla projednána a schválena garančním výborem. Tuto bychom následně schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 666/3. Garanční výbor projednal pozměňovací návrhy na své schůzi dne 7. června letošního roku, stanoviska garančního výboru jsou uvedena v usnesení výboru číslo 232 označeném jako sněmovní tisk číslo 666/5.

Nyní musím upozornit, že následující předložené pozměňovací návrhy jsou nehlasovatelné. Jedná se o D5, kde jsou nejednoznačné formulace pozměňovacích návrhů, D13, opět nejednoznačné formulace pozměňovacích návrhů, D14 až D19, kde není jasné, o čem má být hlasováno, D47 a D48, zde není jasné, o čem má být hlasováno, a dále J1 až J5, J7, J8, J10 až J17, J20, J21, J23 a J24, návrhy věcně souvisí, v některých pozměňovacích návrzích však chybí část textu nebo neobsahuje jednoznačné znění a neodpovídá formálním požadavkům. (V sále je velmi rušno.)

Dále budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a o jejich věcném obsahu vás budu informovat vždy před vlastním hlasováním. Pozměňovací návrhy budeme hlasovat následovně:

Za prvé. Nejprve budeme hlasovat -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Ta procedura není jednoduchá a prosím, abyste dávali pozor, protože se samozřejmě může někdo z předkladatelů návrhu vyjádřit, že trvá na tom návrhu, který je označen, že je nehlasovatelný, tak abychom si úplně ujasnili, abychom všichni byli v obraze. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji, protože ta procedura je skutečně nesmírně složitá a bude tam několik úskalí.

Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu zákona. Nebude-li návrh zákona zamítnut, budeme hlasovat o E18.

Dále budeme hlasovat o A1, bude-li A1 přijato, jsou E19 až E23, B16, D33 až D35 nehlasovatelné. Bude-li A1 přijato, tak se bude dále hlasovat o B61, B62, a to společně, a dále o J18. Nebude-li A1 přijato, budeme dále hlasovat o E19, E20, E21, E22 a E23 společně. Budou-li E19 a následující přijaty, jsou B16, B61, B62, D33 až D35 a J18 nehlasovatelné. Nebudou-li E19 a následně přijaty, budeme dále hlasovat o B16. Bude-li B16 přijat, jsou B61 a B62 nehlasovatelné. Nebudou-li E19 a následně přijaty, budeme dále hlasovat o D33 až D35 společně. Budou-li D33 až D35 přijaty, je J18 nehlasovatelné.

Dále budeme hlasovat o B61 a B62 společně, dále o J18, dále o E19 až E23 společně, dále B16, dále D33 až D35 společně, dále o B15, dále o B17 až B30 společně. Budou-li B17 až B30 přijaty, jsou dále D4.1 až D4.13 nehlasovatelné. Nebudou-li B17 až B30 a následující přijaty, budeme dále hlasovat o D4.1 až D4.13 společně.

Dále budeme hlasovat o D21, D24, D25, D27, D28, D29, D32, D40, D41, D43, D49, D50, D51 až D62 společně. Budou-li D21 a následující přijaty, jsou dále D6, D7, B37, J19, E2 až E17, B6, B67, A6.1, A6.3, A6.4 nehlasovatelné. Nebudou-li D21 a následně přijaty, budeme hlasovat o D6 a D7. Budou-li D6 a D7 přijaty, jsou B7 a A6.8 nehlasovatelné. Nebudou-li D6 a D7 přijaty, budeme hlasovat o B7. Nebudou-li D6 a D7 přijaty, budeme hlasovat o A6.8. Dále nebudou-li D21 a následující přijaty, budeme hlasovat o B37. Dále nebudou-li D21 a následující přijaty, budeme hlasovat o J19, a dále nebudou-li D21 a následující přijaty, budeme hlasovat zvlášť o A6.1, dále o A6.3, o A6.4 a B6, dále B67.

Dále budeme hlasovat B47 až B57 společně. Budou-li B47 až B57 přijaty, jsou pozměňovací návrhy L9, L10 a E2 až E17 nehlasovatelné. Nebudou-li D21 a následující přijaty a B47 až B57 přijaty, budeme hlasovat o E2 až E17 společně. Budou-li E2 až E17 přijaty, je A6.17 nehlasovatelný. Budou-li E2 až E17 přijaty, budeme hlasovat A6.17. Nebudou-li B47 až B57 přijaty, budeme hlasovat o L9 a L10 společně.

Dále budeme hlasovat o D22, dále B63, dále D23, dále I1, I6, I10 až I12 společně, dále D26, dále I2 a I3 společně, dále C2, dále J6, dále I4, dále B64 až B66 společně. Budou-li přijaty, je A6.5 nehlasovatelný. Budou-li B64 až B66 přijaty, budeme hlasovat... Pardon, to opakuji stejnou větu.

Dále B9 až B11 společně. Tady se musím vrátit zpět k tomu, jak jsem říkal, že čtu stejnou větu, já se omlouvám. Pokud nebude u bodu 20 B64 až B66 přijaty, budeme hlasovat A6.5. Další bod tedy B9 až B11 společně, dále B34. Bude-li B34 přijat, jsou J9 a I5, I7 a I8 nehlasovatelné. Nebude-li B34 přijat, budeme hlasovat o J9. Nebude-li J9 přijat, hlasovat I5, I7 a I8 společně.

Dále budeme hlasovat o D1, bude-li D1 přijat, jsou K1 a K2 nehlasovatelné. Nebude-li D1 přijat, budeme hlasovat o K1 a K2 společně, budou-li K1 a K2 přijaty, je L1 nehlasovatelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP