Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Honajzer

Schůze: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41

2. schůze (26. 1. 1993)

I. Návrh volebního řádu pro hlasování při volbě prezidenta republiky
část č. 1 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 6
části č. 3-4 (23. 3. 1993)

XXII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 15 (24. 3. 1993)

XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem
část č. 19 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 23 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

části č. 1-2 (18. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (19. 5. 1993)

XVI. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 28 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 14
část č. 16 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 3 (7. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 22 (9. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 41 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

V. Návrh na zařazení poslance do výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 3 (14. 9. 1993)

XIV. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny Parlamentu v meziparlamentních organizacích
část č. 15 (15. 9. 1993)

XV. Volba člena dočasné komise pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 15 (15. 9. 1993)

XXV. Zpráva o dosavadní činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR
část č. 21 (16. 9. 1993)

Bod č. 28
část č. 24 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 27-28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575
část č. 20 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 16 (10. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
části č. 21-22 (11. 11. 1993)

XXV. Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 24 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 7
části č. 12-13 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 19 (3. 12. 1993)

Bod č. 10
část č. 22 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 38 (7. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 12
část č. 7 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 26 (17. 2. 1994)

Bod č. 31
části č. 29-30 (18. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 31 (18. 2. 1994)

XXXIX. Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993
část č. 38 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 7 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 13 (28. 4. 1994), část č. 23 (29. 4. 1994)

I. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 1 (26. 4. 1994)

Bod č. 3
část č. 10 (27. 4. 1994)

Bod č. 5
část č. 20 (28. 4. 1994)

XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 1 (26. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 2 (31. 5. 1994)

Bod č. 20
část č. 29 (2. 6. 1994)

20. schůze (22. 6. 1994)

část č. 1 (22. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 14 (8. 7. 1994)

Bod č. 7
část č. 14 (8. 7. 1994)

Bod č. 20
část č. 27 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

Bod č. 2
část č. 1 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 6 (27. 9. 1994), části č. 22-23 (29. 9. 1994)

XVI. Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 8 (28. 9. 1994)

Bod č. 31
část č. 23 (29. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 2 (6. 12. 1994), část č. 7 (7. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 1 (7. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 1 (14. 3. 1995)

XVII. Návrh na změny ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 11 (15. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 17 (15. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 29
část č. 30 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 12 (24. 5. 1995)

XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 13 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 24 (22. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 7 (20. 6. 1995), část č. 31 (23. 6. 1995)

Bod č. 11
část č. 27 (22. 6. 1995)

Bod č. 38
část č. 62 (29. 6. 1995)

Bod č. 39
část č. 67 (29. 6. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 1, část č. 8 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 1, část č. 4 (31. 10. 1995), část č. 17 (2. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 2 (31. 10. 1995)

IV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" a případně obdobnými akcemi
část č. 9 (1. 11. 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504
část č. 15 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 2 (5. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 2 (6. 2. 1996), část č. 51 (14. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
část č. 3 (6. 2. 1996)

XXI. Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů (sněmovní tisk 2035) - prvé čtení
část č. 10 (7. 2. 1996)

XXXIII. Vládní návrh zákona o oceňování majetku (sněmovní tisk 2055) - prvé čtení
část č. 20 (8. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 2 (12. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

části č. 1-2 (16. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP