Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Tomáš Ježek

Schůze: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu
část č. 7 (27. 1. 1993), část č. 18 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

IX. Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
část č. 6 (5. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 13
části č. 8-9 (24. 2. 1993)

XV. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 podle sněmovního tisku 94
část č. 10 (24. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

XXI. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu a ministerstva státní kontroly za rok 1992
část č. 27 (22. 4. 1993)

XXV. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 podle sněmovního tisku 225
části č. 31-32 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
části č. 32-33 (20. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 26 (20. 5. 1993)

XXI. Zpráva vlády České republiky o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1993 podle sněmovního tisku 302
část č. 31 (20. 5. 1993)

Bod č. 22
část č. 31 (20. 5. 1993)

Bod č. 23
část č. 33 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 4
části č. 2-3 (15. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 5 (15. 6. 1993)

IX. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na usnesení Poslanecké sněmovny k prodlužování práva užívání vydražených provozních jednotek
část č. 6 (15. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
část č. 29 (9. 7. 1993)

Bod č. 40
část č. 45 (10. 7. 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu
část č. 46 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXII. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 496
část č. 19 (16. 9. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (2. 12. 1993)

XIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993, podle sněmovního tisku 745
části č. 24-25 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 27, část č. 33 (3. 12. 1993), části č. 36-38 (7. 12. 1993)

Bod č. 20
část č. 41 (7. 12. 1993)

Bod č. 34
část č. 52 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 29
část č. 27 (17. 2. 1994)

XXXX. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 38 (18. 2. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 11
část č. 8 (26. 4. 1994)

Bod č. 12
část č. 9 (27. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 5
část č. 3 (31. 5. 1994)

Bod č. 17
část č. 11, část č. 15 (1. 6. 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936
část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

části č. 14-15 (8. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 6 (7. 7. 1994), části č. 15-17 (8. 7. 1994), část č. 20 (9. 7. 1994)

Bod č. 7
část č. 6 (7. 7. 1994), část č. 14 (8. 7. 1994)

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014
části č. 18-19 (8. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
část č. 6 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XVIII. Zpráva rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o jednáních ve věci úpravy a trvalé ochrany pietního území obce Ležáky
část č. 8 (28. 9. 1994)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
část č. 8 (28. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 37 (13. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 29 (9. 12. 1994), části č. 52-55 (14. 12. 1994)

XXXVIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1391
část č. 60 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 1 (7. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 1 (14. 3. 1995)

Bod č. 10
část č. 5 (14. 3. 1995)

Bod č. 11
část č. 6 (14. 3. 1995)

Bod č. 16
část č. 11 (15. 3. 1995)

XXIV. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 19 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 5 (18. 4. 1995), část č. 30 (20. 4. 1995)

Bod č. 5
části č. 4-5 (18. 4. 1995)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění
část č. 28 (20. 4. 1995)

Bod č. 29
části č. 29-30 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 25, část č. 27, část č. 29 (25. 5. 1995), část č. 30 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 67 (29. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 65 (29. 6. 1995)

Bod č. 22
část č. 44 (28. 6. 1995)

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
část č. 44 (28. 6. 1995)

XXXV. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí 1995, podle sněmovního tisku 1776
část č. 53 (28. 6. 1995)

Bod č. 39
část č. 66 (29. 6. 1995)

XXXX. Upřesnění rozpočtového určení jedné částky z přebytku státního rozpočtu za rok 1994
část č. 71 (30. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 2, část č. 6 (26. 9. 1995)

Bod č. 3
části č. 3-5 (26. 9. 1995)

Bod č. 7
část č. 6 (26. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 13 (27. 9. 1995), části č. 24-25 (28. 9. 1995)

XXXIII. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996, podle sněmovního tisku 1934.
část č. 27 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

části č. 7-8 (18. 10. 1995)

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení
část č. 4, části č. 6-7 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
část č. 17 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

části č. 38-40 (12. 12. 1995)

II. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995, podle sněmovního tisku 1945
části č. 2-3 (5. 12. 1995)

III. Informace rozpočtového výboru o výsledku projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1995
část č. 3 (5. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
část č. 5, část č. 9 (6. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
části č. 36-37 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
část č. 13 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2080) - prvé čtení
část č. 21 (8. 2. 1996)

LVI. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2005) - prvé čtení
část č. 35 (9. 2. 1996)

LVII. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona o České národní nadaci (sněmovní tisk 2015) - prvé čtení
část č. 36 (13. 2. 1996)

LXXV. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2038) - prvé čtení
část č. 50 (14. 2. 1996)

LXXXXVII. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

CVI. Informace rozpočtového výboru o projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1995
část č. 60 (15. 2. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - druhé čtení
část č. 5 (23. 4. 1996)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - druhé čtení
části č. 9-10 (24. 4. 1996)

XXIX. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - třetí čtení
části č. 18-19 (25. 4. 1996)

XXXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - třetí čtení
část č. 25 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP