Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Šuman

Schůze: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
části č. 3-5 (27. 1. 1993)

X. Návrh na změnu názvu výboru Poslanecké sněmovny
část č. 9 (27. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 20 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

část č. 13 (25. 2. 1993)

III. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN
část č. 4 (23. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 5 (23. 3. 1993)

Bod č. 11
část č. 9 (24. 3. 1993)

XXII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 15 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 3 (20. 4. 1993)

V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky
část č. 22 (21. 4. 1993)

Bod č. 11
část č. 24 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 6 (19. 5. 1993)

Bod č. 9
část č. 15 (19. 5. 1993)

Bod č. 12
část č. 23, části č. 29-30 (20. 5. 1993)

XVII. Návrh Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 21
část č. 28 (20. 5. 1993)

XX. Návrh branného a bezpečnostního výboru, předneseného jeho předsedou Vladimírem Šumanem, na usnesení Poslanecké sněmovny
část č. 30 (20. 5. 1993)

Bod č. 23
část č. 33 (20. 5. 1993)

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308
část č. 34 (20. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 12 (16. 6. 1993)

XV. Zpráva o činnosti Generální prokuratury České republiky
část č. 18 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 8 (7. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
část č. 14 (8. 7. 1993)

XX. Návrh volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 17 (8. 7. 1993)

XXXIV. Informace předsedy branného a bezpečnostního výboru Vladimíra Šumana
část č. 36 (10. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 41 (10. 7. 1993)

Bod č. 39
část č. 46 (10. 7. 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu
část č. 46 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

část č. 1 (14. 9. 1993)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 127 z 20. 5. 1993
část č. 12 (15. 9. 1993)

XX. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny Parlamentu pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 17 (16. 9. 1993)

XXVI. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 23 (16. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 27 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 4 (12. 10. 1993), část č. 11 (13. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
část č. 5 (12. 10. 1993), část č. 11 (13. 10. 1993)

Bod č. 14
část č. 20 (14. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 7
část č. 7 (9. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 8 (9. 11. 1993), část č. 9, části č. 11-12 (10. 11. 1993)

Bod č. 11
části č. 12-13, část č. 16 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 16 (2. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 32 (3. 12. 1993)

Bod č. 18
části č. 40-41 (7. 12. 1993)

Bod č. 31
část č. 51 (8. 12. 1993)

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 58 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 25 (17. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 31 (18. 2. 1994)

XXXVIII. Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby
část č. 38 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XVIII. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence, podle sněmovního tisku 783
část č. 25 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
části č. 24-25 (29. 4. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 4 (7. 7. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-4 (7. 7. 1994)

Bod č. 5
část č. 17 (8. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

VI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
části č. 5-6 (8. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 24
část č. 25 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 36 (9. 12. 1994)

Bod č. 50
část č. 65 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 29 (9. 2. 1995)

Bod č. 8
část č. 7 (8. 2. 1995)

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
část č. 13 (8. 2. 1995)

Bod č. 34
část č. 28 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 17
část č. 23 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 11
část č. 7 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 24-25 (22. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 62 (29. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 49 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 2 (26. 9. 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
části č. 5-6 (26. 9. 1995)

Bod č. 26
část č. 16 (27. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 2 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 11 (6. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
část č. 5, část č. 9 (6. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 29, části č. 31-32 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

I. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - druhé čtení
část č. 4 (6. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení
části č. 16-17 (13. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

části č. 1-2 (16. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP