Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 1001Návrh poslaneckého klubu HSD-SMS II.
č. 1002VLÁDNÍ NÁVRH Zákon ze dne .......... 1991, kterým se mění a doplňuje trestní zákon.
č. 1003Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu ústavního zákona o změně v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČSFR (tisk 948)
č. 1004k návrhu na usnesení Federálního shromáždění ČSFR, kterým Federální shromáždění odsuzuje projevy rasismu a zejména antisemitismu (tisk 974)
č. 1005STANOVISKO výborů ústavně právních SL a SN k návrhu poslaneckého klubu ODA na usnesení SL a SN (tisk 893)
č. 1006Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke Zprávě vlády ČSFR k analýze vývoje ekonomiky za 1. pololetí 1991 a predikce jejího vývoje na rok 1991 včetně návrhu zásad hospodářské politik v tomto období (tisk 961):
č. 1007Návrh výborů sociálních a kulturních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o jednorázovém vánočním příspěvku (tisk 967)
č. 1008Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu na ustavení prezídia a dozorčí rady Federálního fondu národního majetku (tisk 975)
č. 1009Informace ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. k usnesení Sněmovny národů č. 339 ze dne 2. října 1991 k problematice zemědělství
č. 1010Návrh poslanců Federálního shromáždění Jaroslava Hladíka, Františka Pernici, Michala Malého, Karola Stome a Jána Pobežala na vydání zákona o Federální železniční policii
č. 1011Vládní návrh Zákon ze dne .......... 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
č. 1012Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera podaná poslancem Sněmovny Ing. P. Hrivíkom, CSc.
č. 1013Interpelace ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslancem Sněmovny národů Ing. P. Hrivíkom, CSc.
č. 1014Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů V. Váňou (tisk 986)
č. 1015Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů V. Váňou (tisk 872)
č. 1016Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera podaná poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů J. Petrovou, J. Pospíšilem, J. Vidímem a S. Devátým
č. 1017Odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů V. Váňou /tisk 872/
č. 1018Interpelácia ministra vnútra ČaSFR p. Ing. Jána Langoša poslankyňou SN FZ ČaSFR Oľgou Pavúkovou.
č. 1019INTERPELACE ministra vnitra vlády ČSFR pana Jána LANGOŠE, podaná poslanci Federálního shromáždění Jaroslavem KOSEM (poslancem SL) a Jiřím SVOBODOU (poslancem SN)
č. 1020INTERPELACE ministra vnitra vlády ČSFR pana Jána LANGOŠE, podaná poslanci Federálního shromáždění Jaroslavem KOSEM (poslancem SL) a Jiřím SVOBODOU (poslancem SN)
č. 1021INTERPELACE MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČSFR JIŘÍHO DIENSTBIERA poslancem SL FS Bohuslavem Hubálkem
č. 1022Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše a I. náměstka Federální bezpečnostní informační služby RNDr. V. Palka, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů H. Kočtúchem (tisk 894)
č. 1023Vládní návrh ZÁKON ze dne .......... o bankách
č. 1024Vládní návrh ZÁKON ze dne .......... o Státní bance československé
č. 1025vládní návrh Zákon ze dne .......... o účetnictví
č. 1026Vládní návrh Zákon ze dne .......... 1991 č. .......... kterým se doplňuje zákon č. 563/1990. Sb., o rozpočtových pravidlech federace
č. 1027INTERPELACE pana ministra vnitra ČSFR ing. Jána Langoše
č. 1028NÁVRH zahraničních výborů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke Zprávě o zahraniční politice ČSFR (tisk 973)
č. 1029Návrh na doplnění pořadu jednání 18. společné schůze SL a SN
č. 1030Interpelace ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí podaná poslankyněmi FS A. Ovčačíkovou a E. Záležákovou
č. 1031Interpelace ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera podaná poslancem SN I. Fišerou
č. 1032Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. Bakšaye na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů J. Petrovou na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 1033Dodatek místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera k odpovědi - tisk 823 na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 775)
č. 1034Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů V. Sochorem na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 1035Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera podaná poslancem SN M. Ransdorfem a 35 dalšími poslanci Federálního shromáždění
č. 1036Vládní návrh Zákon ze dne ......... 1991 o vojenské policii
č. 1037VLÁDNÍ NÁVRH Zákon ze dne .......... o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
č. 1038Vládní návrh ZÁKON ze dne ............ 1991 o Vojenském obranném zpravodajství
č. 1039Vládní návrh Zásady zákona o občanských průkazech
č. 1040Vládní návrh Zásady zákona o střelných zbraních a střelivu
č. 1041Vládní návrh zásad zákona o užitných vzorech
č. 1042Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslankyní SL M. Čejkovou (tisk 923)
č. 1043Interpelace ministra dopravy ČSFR podaná poslancem Sněmovny lidu V. Niedobou
č. 1044Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů M. Zemanem (tisk 949)
č. 1045Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu MUDr. S. Hanákem (tisk 952)
č. 1046Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou skupinou poslanců Federálního shromáždění (tisk 899)
č. 1047Vládní návrh ZÁKON ze dne ....... 1991 o úpravě a vypořádání majetkových vztahů v družstvech
č. 1048Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Jiří Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů I. Battou (tisk 950)
č. 1049Návrh Slovenskej národnej rady z 24. septembra 1991 na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb.
č. 1050Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše na interpelaci podanou poslanci FS J. Kosem a J. Svobodou (tisk 1019)
č. 1051Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci Federálního shromáždění M. Janstou a P. Dostálem (tisk 970)
č. 1052Odpověď ministra obrany České a Slovenské Federativní Republiky Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů J. Petrovou na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 1053OBČANSKÝ ZÁKONÍK
č. 1054Návrh Prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky Ústavní zákon ze dne .......... prosince 1991 o způsobu přijeté nové Ústavy ČSFR
č. 1055NÁVRH prezidenta České a slovenské Federativní Republiky Ústavní zákon ze dne .......... prosince 1991, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu
č. 1056INTERPELACE místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. podaná poslancem Sněmovny lidu Liborem Kudláčkem
č. 1057Odpověď ministra dopravy České a Slovenské Federativní Republiky Ing. Jiřího Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu MUDr. Stanislavem Hanákem (ústní)
č. 1058Odpověď ministra dopravy České a Slovenské Federativní Republiky Ing. Jiřího Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Jiřím Musílkem (ústní)
č. 1059Odpověď ministra dopravy České a Slovenské Federativní Republiky Ing. Jiřího Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Miroslavem Kormanem (ústní)
č. 1060Návrh výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor tisk 898
č. 1061Návrh výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 109/1964 Sb., (hospodářský zákoník), ve znění pozdějších předpisů (tisk 927)
č. 1062Návrh výborů pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu poslanců Federálního shromáždění Ondřeje Humla, Miloslava Soldáta, Vladimíra Savčinského a Petra Gandaloviče na vydání zákona o životním prostředí
č. 1063Návrh výborů hospodářských Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků - tisk 945
č. 1064Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 1002)
č. 1065Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství (tisk 984)
č. 1066Návrh výborů hospodářských na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (tisk č. 925)
č. 1067Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o dovozní dani (tisk 985)
č. 1068Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech (tisk 1026)
č. 1069Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů V. Sochorem na 18. SL a SN (ústní)
č. 1070Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslanci FS J. Kosem a J. Svobodou (tisk 1020)
č. 1071Návrh poslanců Federálního shromáždění ČSFR na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
č. 1072Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Smlouva o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzkou republikou, podepsaná v Paříži dne 1. října 1991
č. 1073Interpelace místopředsedy vlády ČSFR a ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. podaná poslancem Sněmovny lidu Ing. F. Magyarem, CSc.
č. 1074Návrh poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 208/1990 Sb.
č. 1075Návrh výborů ústavně právních SL a SN pro volbu předsedy, místopředsedy, členů presidia a členů dozorčí rady Federálního fondu národního majetku ČSFR
č. 1076INTERPELACE předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslanci Federálního shromáždění M. Janstou a P. Dostálem
č. 1077NÁVRH prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky Ústavní zákon ze dne ......., o změnách Federálního shromáždění a zřízení Federální rady
č. 1078NÁVRH prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky Ústavní zákon ze dne ........., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 142/1968 Sb., o československé federaci
č. 1079NÁVRH prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky Zákon ze dne .......... prosince 1991, kterým se mění a doplňuje zákon č. 490/1991 Sb., o způsobu provádění referenda, a zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním
č. 1080Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů J. Syčem (tisk 983)
č. 1081Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Bohuslavem Hubálkem (tisk 1021)
č. 1082INTERPELACE místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DRSc. podaná poslancem Sněmovny národů M. Zemanem
č. 1083Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách, podepsaná v Brně dne 11. září 1991
č. 1084Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci, podepsaná v Krakově dne 6. října 1991
č. 1085Vládní návrh ZÁKON ze dne .............. 1991 o Federálním fondu pro vědu a výzkum
č. 1086Vládní návrh Zákon ze dne .......... 1991 o cestovních náhradách
č. 1087Zpráva o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - III. čtvrtletí 1991
č. 1088výborů sociálních a kulturních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku - (tisk 1011)
č. 1089Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o Státní bance československé (tisk 1024)
č. 1090Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o bankách (tisk 1023)
č. 1091Návrh výborů hospodářských na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o účetnictví (tisk 1025)
č. 1092INTERPELACE předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná dne 28. 11. 1991 poslanci FS JUDr. Milanem Pohankou, JUDr. Jaromírem Patočkou, MUDr. Karlem Novosádem, JUDr. Zdeňkem Kesslerem, Ing. Tomášem Kopřivou, Ing. Milanem Tejklem, a dalšími
č. 1093Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Pobežalem (tisk 1027)
č. 1094Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Ivanem Fišerou (tisk 1031)
č. 1095Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů J. Skalickým (ústní)
č. 1096Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů A. Ondrejkovičem (ústní)
č. 1097INTERPELÁCIA
č. 1098Návrh výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů Federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
č. 1099Návrh ústavně právního výboru Sněmovny národů na usnesení Sněmovny národů k návrhu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR (tisk 1054)
č. 1100STANOVISKO výboru ústavně právního Sněmovny lidu k návrhu ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR (tisk 1054)

1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP