Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 501INTERPELACE vlády ČSFR poslancem Sněmovny lidu Lubomírem Voleníkem ze dne 27. února 1991
č. 502Návrh poslanců Federálního shromáždění Jiřího Laciny, Jiřího Musílka, Miroslava Tyla, Jiřího Součka, Emanuela Mandlera, Věroslava Slámy a Josefa Luxe na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči
č. 503Návrh poslanců Federálního shromáždění Ing. Ludvíka Motyčky, Františka Michálka, MUDr. Stanislava Hanáka a Ing. Jaroslava Cuhry na vydání zákona o sdružování v politických stranách
č. 504INTERPELACE místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. podaná poslanci SL M. Pohankou a K. Novosádem a poslanci SN J. Šolcem a I. Fišerou a podnět generálnímu prokurátorovi ČSFR
č. 505INTERPELACE Předsedy vlády ČSFR JUDR. Mariána Čalfy poslancem Federálního shromáždění ing. Jaroslavem Cuhrou
č. 506Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci SL MUDr. M. Nazari a RSDr. J. Špačkem (tisk 453)
č. 507Odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. Květoslavy Kořínkové, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL Jaromírem Piskoře (tisk 427)
č. 508Odpověď RNDr. J. Mikloška, DrSc. - místopředsedy vlády ČSFR na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu V. Niedobou (tisk 426)
č. 509Odpověď ministra vnitra Slovenské republiky na interpelaci podanou poslancem SL Františkem Magyarem na 10. společné schůzi SL a SN dne 19. 12. 1990
č. 510Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslanci P. Jéglem (SL) a I. Němcem (SN) /tisk 454/
č. 511Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslanci Federálního shromáždění I. Dospíšilem (SL) a L. Lédlem (SN)
č. 512Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SN Václavem Tomisem (tisk 458)
č. 513Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů V. Tomisem (tisk 457)
č. 514Návrh poslankyně Federálního shromáždění JUDr. Kláry Samkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů
č. 515Vládní návrh Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru
č. 516Společná zpráva výborů sociálních a kulturních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 469)
č. 517Návrh poslanců Federálního shromáždění Bohuslava Hubálka, Františka Michálka, Alfonze Petroviče, Věroslava Slámy, Josefa Tomsy, Stanislava Hanáka, Jana Kobylky, Ladislava Kvasničky, Igora Němce, Ivana Polanského, Alojze Rajniče Zákon o době nesvobody (včetně tisku 517A)
č. 517ANávrh poslanců Federálního shromáždění Bohuslava Hubálka, Františka Michálka, Alfonze Petroviče, Věroslava Slámy, Josefa Tomsy, Stanislava Hanáka, Jana Kobylky, Ladislava Kvasničky, Igora Němce, Ivana Polanského, Alojze Rajniče Zákon o době nesvobody (součástí tisku 517)
č. 518Společná zpráva k návrhu prezidenta ČSFR na vydání zákona o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 229)
č. 519Odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. J. Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou poslanci SL J. Špačkem, M. Tejklem a Ing. S. Žaludem (tisk 463)
č. 520Zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o vymezení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků (tisk 465)
č. 521Zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu poslance Sněmovny ing. Petra Uhla na vydání novely zákona o Československé tiskové kanceláři (tisk 244)
č. 522Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václavy Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL Z. Vysloužilem (tisk 482)
č. 523Společná zpráva výborů ústavně právních, hospodářských a pro životní prostředí k vládnímu návrhu zákona o státních technických normách (tisk 150)
č. 524Společná zpráva výborů ústavně právních, zahraničních, branných a bezpečnostních, pro práce a rozpočet, hospodářských, sociálních a kulturních a pro životní prostředí, k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu - tisk 417.
č. 525Návrh Usnesení Federálního shromáždění ČSFR.
č. 526Vládní návrh zákona o patentových zástupcích
č. 527Návrh , aby byli opětovně zvoleni soudci z povolání Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky
č. 528Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslankyní SL E. Záležákovou a poslancem SN S. Pánisem (tisk 483)
č. 529Odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause, CSc. na interpelaci podanou SL Liborem Kudláčkem (tisk 472)
č. 530Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem SN M. Kontrou (tisk 464)
č. 531Odpověď ministra vnitra ČSFR Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Vlastislavem Valtrem na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 532Interpelace ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslancem Sněmovny národů Zdeňkem Brůžkem
č. 533Návrh na volbu 1. členů iniciativního a petičního výboru sněmoven: 2. člena předsednictva Sněmovny národů: 3. člena předsednictva Federálního shromáždění: 4. člena výboru Sněmovny národů:
č. 534Návrh na volbu 1. členů iniciativního a petičního výboru sněmoven 2. členů předsednictva Federálního shromáždění 3. člena výboru Sněmovny lidu do výboru zahraničního
č. 535Návrh Usnesení Federálního shromáždění ČSFR k hodnocení období 1948 - 1989
č. 536Vyhlásenie Federálneho zhromaždenia ČSFR
č. 537Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Richardem Sacherem na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. února 1991
č. 538Vládní návrh, kterým se předkládá FS České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 29. května 1990 a prohlášení České a Slovenské Federativní Republiky podle článku 53, odstavce 7 Dohody
č. 539Interpelácia
č. 540Návrh usnesení Federálního shromáždění ke zprávě parlamentní vyšetřovací komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 v Praze
č. 541Odpověď místopředsedy vlády ČSFR Jozefa Mikloška na interpelaci podanou poslancem Stanislavem Pánisem
č. 542Odpověď ministra vnitra Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Vlastislavem Valtrem dne 27. února 1991
č. 543Odpověď místopředsedy vlády ČSFR Ing. Václava Valeše na interpelaci podanou Josefem Luxem ze dne 27. února 1991
č. 544Odpověď ministra - předsedy FVŽP Ing. J. Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou poslankyní SL M. Čejkovou (tisk 494)
č. 545Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem SL J. Wagnerem na 13. společné schůzi SL a SN
č. 546Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslanci SL J. Gyimesim a F. Magyarem (tisk 499)
č. 547ZPRÁVA ZPRAVODAJŮ Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)
č. 548Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů (tisk 491)
č. 549Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Wagnerem (tisk 475)
č. 550Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa MIKLOŠKA, DrSc. na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu Evou NOVÁKOVOU (tisk 490)
č. 551Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu K. Honnerem (tisk 500)
č. 552Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. Nezvala na interpelaci poslance Sněmovny národů Stanislava Pánise (tisk 496)
č. 553Návrh usnesení Federálního shromáždění ke zprávě vyšetřovací komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu v Praze
č. 554Zpráva o hospodářské situaci ČSFR a hospodářské politice federální vlády
č. 555Interpelace ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera, podaná poslancem Sněmovny národů MUDr. Jiřím MAŠTÁLKOU
č. 556Odpověď místopředsedy vlády ČSFR Ing. Václava Valeše na interpelaci podanou poslanci J. Sedlákem (SL) a J. Wagnerem (SL) na 13. společné schůzi SL a SN
č. 557Návrh usnesení Federálního shromáždění ČSFR - podaný zahraničními výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 558Interpelace
č. 559Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL F. Magyarem na 9. SL a SN dne 27. 11. 1990.
č. 560Odpověď ministra - předsedy FVŽP Ing. Josefa Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL L. Voleníkem na 13. SL a SN dne 27. února 1991 Odpověď na interpelaci poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění Lubomíra Voleníka ze dne 27. února 1991
č. 561Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SL R. Hrušínským (tisk 481)
č. 562Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Benátkách dne 1. srpna 1990,…
č. 563II. Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SN JUDr. V. TOMISEM (tisk 458)
č. 564Interpelace ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera podaná poslankyní Sněmovny národů PhDr. Alenou Ovčačíkovou
č. 565Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Jiřím Svobodou
č. 566Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Ing. Jaroslavem Cuhrou
č. 567Odpověď místopředsedy vlády ČSFR Ing. Václava Valeše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů JUDr. Karlem Stome
č. 568Odpověď ministra spojů ČSFR Ing. T. Petríka na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů M. Prokopem
č. 569Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Vladislavem Niedobou (tisk 484)
č. 570Zpráva o situaci na hraničních přechodech ČSFR
č. 571Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu F. Magyarem
č. 572Odpověď místopředsedy vlády ČSFR Dr. Jozefa Mikloška na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů J. Jenerálem, V. Filipem a L. Kostyou (tisk 485)
č. 573Odpověď místopředsedy vlády ČSFR Dr. Jozefa Mikloška na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů M. Pohankou, J. Šolcem, K. Novosadem a I. Fišerou (tisk 504)
č. 574Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů M. PROKOPEM
č. 575Interpelace ministra obrany ČSFR L. Dobrovského podaná poslankyní Sněmovny národů PhDr. Alenou OVČAČÍKOVOU
č. 576Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána ČALFY poslancem Sněmovny lidu FS ČSFR Zdeňkem Vysloužilem
č. 577Interpelace ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše podaná poslancem Sněmovny národů S. DEVÁTÝM
č. 578Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů I. NĚMCEM
č. 579Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci Sněmovny lidu JUDr. I. DOSPÍŠILEM a Sněmovny národů JUDr. Lubomírem LÉDLEM
č. 580Interpelace ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše podaná poslankyní Sněmovny národů JUDr. Klárou Samkovou
č. 581INTERPELACE PŘEDSEDY VLÁDY ČSFR poslanci výborů pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ze dne 10. 4. 1991
č. 582Interpelace ministryně kontroly ČSFR Květoslavy Kořínkové poslankyní Sněmovny národů JUDr. Klárou Samkovou
č. 583Zásady zákona o statistice Úvodní ustanovení
č. 584Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci poslance Sněmovny národů Stanislava Devátého (tisk 577)
č. 585Interpelace ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. podaná poslanci Sněmovny lidu J. Musílkem a B. Jančou
č. 586Návrh poslanců Jana Sokola a Jozefa Stanka na USNESENÍ 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky
č. 587Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera podaná poslankyní Sněmovny národů JUDr. Klárou SAMKOVOU
č. 588Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů Jozefem Šedovičem
č. 589Interpelace ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše podaná poslancem Sněmovny národů Petrem Uhlem
č. 590Vládní návrh Zákon o odpadech
č. 591INTERPELACE místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Josefa Mikloška, DrSc. podaná poslancem Sněmovny lidu Jaromírem Piskořem
č. 592Zpráva o sociální politice federální vlády duben 1991
č. 593VLÁDNÍ NÁVRH, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Albánské lidové socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 25. října 1990.
č. 594VLÁDNÍ NÁVRH, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Bulharské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 6. prosince 1990.
č. 595VLÁDNÍ NÁVRH, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské lidově demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 1. listopadu 1990.
č. 596VLÁDNÍ NÁVRH, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Maďarské republiky o vzájemném obchodě a platbách po 1. lednu 1991, podepsaná v Budapešti dne 5. prosince 1990.
č. 597VLÁDNÍ NÁVRH, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Polské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 14. prosince 1990.
č. 598ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. MILLERA na interpelaci poslance Sněmovny národů J. MAŠTÁLKY /tisk 555/
č. 599PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění celního zákona ze dne 24. dubna 1974 č. 44 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 27. října 1983 č. 117 Sb. a zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 5 Sb., a z ústavních zákonů o změně názvu státu a republik CELNÍ ZÁKON
č. 600Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci poslance Sněmovny lidu G. Adama (tisk 558)

1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP